Žalba na odluku o knjizi ili računu

U pravilima Google Play knjiga navedene su svrha i namjena naših proizvoda i usluga. Ona Google Play knjigama pomažu razviti i održati pozitivno, produktivno i inkluzivno okruženje za svakoga. Saznajte više o pravilima o sadržaju za izdavače Google Play knjiga.

Uvijek smo proaktivni i pripravni kako bismo u okviru svojih proizvoda i usluga spriječili zloupotrebu i štetne sadržaje. Za provedbu naših pravila u većim razmjerima upotrebljavamo kombinaciju automatske i ljudske procjene za pregled sadržaja na Google Play knjigama. Uklanjamo sadržaj koji krši naša pravila i koji je štetan za korisnike i za cijeli ekosustav Google Playa. Kako bismo uočili problematičan ili neovlašteni sadržaj i eskalirali osobito složene slučajeve posebno obučenim stručnjacima, oslanjamo se na naprednu automatiziranu tehnologiju.

To znači da možemo poduzeti radnje za uklanjanje, obustavljanje i onemogućavanje ili na neki drugi način ograničiti vaš sadržaj ili račun ako utvrdimo da krši zakon ili naša pravila.

Ako se ne slažete s našom radnjom, možda možete zatražiti pregled naše odluke o vašem sadržaju ili računu. To se ponekad naziva žalbom.

Žalbe mogu biti dostupne u sljedećim okolnostima:

  • radnje knjiga: ako je usluga Google Play knjige uklonila ili na neki drugi način ograničila vaš sadržaj
  • radnje računa: ako Google Play knjige nisu odobrile cijeli račun ili ako su vas obustavile.

Ako ste vlasnik sadržaja ili računa

Ako je protiv vašeg sadržaja ili računa poduzeta radnja, trebali biste primiti obavijest o vrsti provedbe mjere i razlozima za provedbu mjere. Žalbe možda nisu dostupne u svim okolnostima. Obavijest koju primite trebala bi sadržavati informacije o sljedećim koracima koje možete poduzeti u vezi sa sadržajem ili računom, uključujući opcije podnošenja žalbe.

Ako smatrate da je provedba mjere bila pogreška, možete podnijeti žalbu na našu odluku u vezi s vašim sadržajem ili računom. Ako odlučite podnijeti žalbu, slijedite postupak naveden u komunikaciji s Google Play knjigama.

Žalbeni postupak

Ako odlučite poslati žalbu, zatražit ćemo da navedete na što želite uložiti žalbu i zašto. Kada je to prikladno, moći ćete u obrazac zahtjeva za žalbu na Google Play knjige uključiti relevantne informacije o tome zašto ulažete žalbu.

Pozivamo vas da nam pružite informacije koje će poduprijeti vašu žalbu. Kad pregledamo vašu žalbu, obavijestit ćemo vas o ishodu. Ako se složimo s vašom žalbom, poduzet ćemo odgovarajuće mjere i poništiti prethodnu odluku.

Dodatne opcije koje vam mogu biti dostupne

Ako se na vas odnosi Akt o digitalnim uslugama Europske unije (DSA), možda će vam biti dostupna i opcija za podnošenje pritužbe nadležnom tijelu za izvansudske nagodbe. Saznajte više o DSA-u Europske unije. Ako imate pravnih pitanja ili želite ispitati druge pravne lijekove koji bi vam mogli biti dostupni, uključujući mogućnost slanja predmeta na sud, obratite se odvjetniku.

Povezani sadržaji

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik