Apellatsiooni esitamine teie raamatute või kontodega seotud otsuse suhtes

Google Play raamatu eeskirjad määratlevad meie toodete ja teenuste eesmärgi ja kavandatud kasutuse. Need aitavad Google Play raamatutel luua ja säilitada kõigi kasutajate jaoks positiivse, produktiivse ja kaasava keskkonna. Lugege Google Play raamatute väljaandja sisueeskirjade kohta lisateavet.

Toodetes ja teenustes kuritarvitamise ning kahju ennetamiseks tegutseme proaktiivselt ja valvsalt. Eeskirjade ulatuslikuks jõustamiseks kasutame teenuses Google Play raamatud sisu ülevaatamiseks automaatset ja inimeste läbiviidud hindamist. Eemaldame sisu, mis rikub meie eeskirju ning on kahjulik kasutajatele ja üldisele Google Play ökosüsteemile. Kasutame täiustatud automatiseeritud tehnoloogiat probleemse või volitamata sisu tuvastamiseks ja eriti raskete juhtumite suunamiseks spetsiaalse väljaõppega ekspertide poole.

See tähendab, et võime võtta meetmeid teie sisu või konto eemaldamiseks, peatamiseks, keelamiseks või muul viisil piiramiseks, kui leiame, et see rikub seadust või meie eeskirju.

Kui te meie tegevusega ei nõustu, võib teil olla võimalus taotleda, et me vaataksime teie sisu või konto kohta tehtud otsuse uuesti läbi. Seda nimetatakse mõnikord apellatsiooniks.

Apellatsioonid võivad olla saadaval järgmistel juhtudel.

  • Toimingud raamatutega: kui Google Play raamatud on teie sisu eemaldanud või muul viisil piiranud.
  • Kontotoimingud: kui teenus Google Play raamatud on kogu teie konto tagasi lükanud või peatanud.

Kui olete sisu või konto omanik

Kui teie sisu või konto suhtes on võetud meetmeid, peaksite saama märguande jõustamismeetmete tüübi ja selle põhjuse kohta. Apellatsioonid ei pruugi kõikidel juhtudel saadaval olla. Saadud märguanne peaks sisaldama teavet järgmiste toimingute kohta, mida võite oma sisu või kontoga seoses teha, sealhulgas apellatsioonivalikute kohta.

Kui arvate, et jõustamine oli viga, saate esitada apellatsiooni meie otsuse kohta seoses oma sisu või kontoga. Kui otsustate esitada apellatsiooni, peate järgima Google Play raamatute teatises kirjeldatud protsessi.

Apellatsiooniprotsess

Kui otsustate apellatsiooni esitada, palume teil selgitada, mida soovite apelleerida ja miks. Vajaduse korral saate Google Play raamatute apellatsioonitaotluse vormi lisada asjakohast teavet, muu hulgas apellatsiooni esitamise põhjuste kohta.

Soovitame teil esitada apellatsiooni toetamiseks teavet. Kui oleme teie apellatsiooni üle vaadanud, edastame teile tulemuse. Kui nõustume teie apellatsiooniga, võtame vajalikud meetmed oma varasema otsuse tühistamiseks.

Lisavalikud, mis võivad teile saadaval olla

Kui teile kehtib Euroopa Liidu digiteenuste õigusakt (DSA), võib teil olla ka võimalus suunata kaebus sertifitseeritud kohtuvälise vaidluste lahendamise asutusele. Lisateavet Euroopa Liidu DSA kohta. Kui teil on juriidilisi küsimusi või soovite uurida muid teile kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid, sh võimalust pöörduda kohtusse, võiksite rääkida oma advokaadiga.

Seotud allikad

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
14586913850231250813
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true