Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης απόφασης για το βιβλίο ή τον λογαριασμό σας

Οι πολιτικές των Βιβλίων Google Play διατυπώνουν τον σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Βοηθούν τα Βιβλία Google Play να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ένα θετικό, παραγωγικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους. Μάθετε σχετικά με τις Πολιτικές περιεχομένου εκδοτών για τα Βιβλία Google Play.

Για να αποτρέπουμε την κατάχρηση και την πρόκληση βλάβης στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας, δρούμε προληπτικά και παραμένουμε σε εγρήγορση. Για την επιβολή των πολιτικών σε κλίμακα, χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό αυτόματης και μη αυτόματης αξιολόγησης για τον έλεγχο του περιεχομένου στα Βιβλία Google Play. Καταργούμε περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές μας και είναι επιβλαβές για τους χρήστες και το ευρύτερο οικοσύστημα του Google Play. Για να εντοπίσουμε προβληματικό ή μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο και να προωθήσουμε ιδιαίτερα σύνθετες περιπτώσεις σε ειδικά εκπαιδευμένους ειδικούς, βασιζόμαστε σε προηγμένη αυτοματοποιημένη τεχνολογία.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για την κατάργηση, την αναστολή, την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό με άλλο τρόπο του περιεχομένου ή του λογαριασμού σας, αν διαπιστώσουμε ότι παραβαίνει τη νομοθεσία ή τις πολιτικές μας.

Αν διαφωνείτε με τα μέτρα που λάβαμε, ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε να επανεξετάσουμε την απόφασή μας σχετικά το περιεχόμενο ή τον λογαριασμό σας. Αυτή η ενέργεια ορισμένες φορές αναφέρεται ως "αίτημα επανεξέτασης".

Τα αιτήματα επανεξέτασης ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ενέργειες βιβλίου: Αν τα Βιβλία Google Play έχουν καταργήσει ή περιορίσει με άλλον τρόπο το περιεχόμενό σας.
  • Ενέργειες λογαριασμού: Αν τα Βιβλία Google Play έχουν απορρίψει ολόκληρο τον λογαριασμό σας ή σας έχουν θέσει σε αναστολή.

Αν είστε ο κάτοχος του περιεχομένου ή του λογαριασμού

Αν έχουν ληφθεί μέτρα για το περιεχόμενο ή τον λογαριασμό σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση σχετικά με το είδος της λήψης μέτρων και την αιτία για την ενέργεια λήψης μέτρων. Τα αιτήματα επανεξέτασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιπτώσεις. Η ειδοποίηση που θα λάβετε θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε όσον αφορά το περιεχόμενο ή τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών αιτημάτων επανεξέτασης.

Αν πιστεύετε ότι η λήψη μέτρων ήταν λανθασμένη, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για την απόφασή μας σχετικά με το περιεχόμενο ή τον λογαριασμό σας. Αν επιλέξετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην επικοινωνία από τα Βιβλία Google Play.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης

Αν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, θα σας ζητήσουμε να προσδιορίσετε το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, καθώς και τον λόγο για τον οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης. Ανάλογα με την περίπτωση, θα έχετε την ευκαιρία να συμπεριλάβετε σχετικές πληροφορίες, οι οποίες θα υποδεικνύουν τον λόγο για τον οποίο υποβάλλετε αίτημα επανεξέτασης στη φόρμα αιτήματος επανεξέτασης Βιβλίων Google Play.

Σας συνιστούμε να καταχωρίσετε πληροφορίες που θα υποστηρίξουν το αίτημα επανεξέτασης. Αφού ελέγξουμε το αίτημα επανεξέτασης, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα. Εάν συμφωνούμε με το αίτημα επανεξέτασης, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες για να αναιρέσουμε την προηγούμενη απόφασή μας.

Πρόσθετες επιλογές που ενδεχομένως έχετε στη διάθεσή σας

Εάν καλύπτεστε από τον Νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DSA), ενδέχεται επίσης να έχετε στη διάθεσή σας την επιλογή να παραπέμψετε την καταγγελία σας σε ένα πιστοποιημένο όργανο εξώδικης επίλυσης διαφορών. Μάθετε περισσότερα για τον Νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε ερωτήσεις νομικής φύσης ή θέλετε να εξετάσετε άλλα μέσα αποκατάστασης που ενδεχομένως έχετε στη διάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να παραπέμψετε το ζήτημα σε δικαστήριο, ίσως θα πρέπει να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας.

Σχετικός πόρος

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού