Odvolání proti rozhodnutí ohledně knihy nebo účtu

Zásady Knih Google Play vyjadřují účel a zamýšlené použití našich produktů a služeb. Pomáhají Knihám Google Play vytvářet a udržovat pozitivní, produktivní a inkluzivní prostředí pro všechny. Další informace o obsahových zásadách služby Knihy Google Play pro vydavatele

Jsme neustále aktivní a bdělí, abychom předcházeli zneužití a hrozbám. Kvůli prosazování zásad ve velkém měřítku používáme ke kontrole obsahu v Knihách Google Play kombinaci automatických a manuálních kontrol. Odstraňujeme obsah, který porušuje naše zásady a je škodlivý pro uživatele i celý ekosystém Google Play. Abychom mohli odhalit problematický nebo neautorizovaný obsah a eskalovat zvláště složité případy speciálně vyškoleným odborníkům, spoléháme na pokročilé automatické technologie.

To znamená, že pokud zjistíme, že obsah nebo účet porušuje právní předpisy nebo zásady, můžeme podniknout kroky k jeho odstranění, pozastavení, deaktivaci nebo jinému omezení.

Pokud s naším zákrokem nesouhlasíte, můžete požádat o přehodnocení rozhodnutí, které jsme u vašeho obsahu nebo účtu provedli. Tento proces se označuje také jako odvolání.

Odvolání může být k dispozici za následujících okolností:

  • Akce související s knihami: Pokud Knihy Google Play váš obsah odstranily nebo jinak omezily.
  • Akce související s účtem: Pokud Knihy Google Play zamítnou nebo pozastaví celý váš účet.

Pokud jste vlastník obsahu nebo účtu

Pokud je proti vašemu obsahu nebo účtu uplatněna akce, měli byste obdržet oznámení o typu vynucení a důvodu vynucení. Odvolání nemusí být dostupné za každých okolností. Oznámení, které obdržíte, by mělo obsahovat informace o dalších krocích, které můžete v souvislosti s obsahem nebo účtem provést, včetně možností odvolání.

Pokud se domníváte, že došlo k omylu, můžete se proti našemu rozhodnutí ohledně obsahu nebo účtu odvolat. Pokud se rozhodnete odvolat, postupujte podle pokynů uvedených ve sdělení od Knih Google Play.

Odvolací proces

Pokud se rozhodnete podat odvolání, požádáme vás o vyjádření, ohledně čeho se chcete odvolat a proč. Kde je to na místě, budete mít ve formuláři žádosti o odvolání v Knihách Google Play možnost uvést relevantní informace.

Doporučujeme, abyste nám poskytli informace, které podpoří vaše odvolání. Jakmile vaše odvolání přezkoumáme, sdělíme vám výsledek. Pokud vaše odvolání přijmeme, podnikneme příslušné kroky ke zrušení našeho předchozího rozhodnutí.

Další možnosti, které můžete mít k dispozici

Pokud se na vás vztahuje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA), můžete mít také možnost předat svou stížnost mimosoudnímu subjektu pro alternativní řešení sporů. Další informace o DSA v Evropské unii. Pokud máte právní dotazy nebo chcete zjistit, jaké další nápravné prostředky můžete využít, včetně možnosti postoupit tuto záležitost soudu, obraťte se na svého právníka.

Související zdroje

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
9007365455656467417