Έναρξη με τις σειρές

Σημαντικό:

 • Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.
Η σελίδα σειράς στο Google Play είναι μια ειδική σελίδα που προβάλλει μια ομάδα βιβλίων τα οποία προορίζονται για ανάγνωση ή ακρόαση με τη σειρά. Εφόσον υπάρχει σελίδα σειράς, μια σειρά μπορεί να είναι κατάλληλη για προωθήσεις πακέτου.

Δημιουργία σειράς στο Play

Χρήση του καταλόγου σειρών (συνιστάται)
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, επιλέξτε Κατάλογος σειρών.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο κουμπί + Προσθήκη σειράς.
 3. Εισαγάγετε το όνομα της σειράς στο πλαίσιο κειμένου.
 4. Καθορίστε τον τύπο του βιβλίου.
  • Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ebook και ηχητικού βιβλίου.
 5. Εισαγάγετε μια περιγραφή για τη σειρά στο πλαίσιο κειμένου.
  • Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά συνιστάται. Η περιγραφή είναι ορατή στους χρήστες στο Play Store.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
 7. Στη σελίδα νέας σειράς, κάντε κλικ στο κουμπί + Προσθήκη τίτλου.
  • Προσθήκη υπάρχοντος τίτλου
   1. Επιλέξτε το βιβλίο που θέλετε να προσθέσετε στη σειρά.
   2. Επιλέξτε τον τύπο σχέσης με τη σειρά.
   3. Προσθέστε έναν αριθμό σειράς για το βιβλίο.
    • Ο αριθμός σειράς πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, χωρίς παράλειψη ή επανάληψη αριθμών στη σειρά.
   4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  • Προσθέστε έναν νέο τίτλο
   1. Στο μενού, επιλέξτε + Προσθήκη νέου τίτλου.
   2. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο.
Συμβουλή: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ταξινομημένες σειρές που διαβάζονται με συγκεκριμένη σειρά και κάθε τίτλος έχει συσχετισμένο αριθμό.
Χρήση του καταλόγου βιβλίων
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, επιλέξτε Κατάλογος βιβλίων.
 2. Επιλέξτε το βιβλίο που θέλετε να αποτελέσει μέρος της νέας σας σειράς.
 3. Στην ενότητα Πληροφορίες βιβλίου, στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σειρά.
 4. Προσθέστε το βιβλίο σε μια σειρά.
  • Προσθήκη σε υπάρχουσα σειρά
   1. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη σε υπάρχουσα σειρά.
   2. Εισαγάγετε το όνομα της σειράς στο πλαίσιο κειμένου. 
   3. Ορίστε μια επιλογή από το μενού. 
   4. Επιλέξτε τον τύπο σχέσης με τη σειρά και μετά Αποθήκευση.
   5. Εισαγάγετε τον αριθμό του βιβλίου στη σειρά.
   6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  • Δημιουργία νέας σειράς
   1. Κάντε κλικ στην επιλογή + Δημιουργία νέας σειράς.
   2. Εισαγάγετε το όνομα της σειράς.
   3. Καθορίστε τον τύπο του βιβλίου.
    • Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ebook και ηχητικού βιβλίου.
   4. Καθορίστε τον τύπο της σειράς.
    • Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε βιβλίο, κόμικ και ελαφρύ μυθιστόρημα.
   5. Εισαγάγετε μια περιγραφή για τη σειρά στο πλαίσιο κειμένου.
    • Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά συνιστάται. Η περιγραφή είναι ορατή στους χρήστες στο Play Store.
   6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
   7. Από τη σελίδα της νέας σειράς, κάντε κλικ στο κουμπί + Προσθήκη τίτλου.
    • Προσθήκη υπάρχοντος τίτλου
     1. Επιλέξτε το βιβλίο που θέλετε να προσθέσετε στη σειρά.
     2. Επιλέξτε τον τύπο σχέσης με τη σειρά.
     3. Προσθέστε έναν αριθμό σειράς για το βιβλίο.
      • Ο αριθμός σειράς πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, χωρίς παράλειψη ή επανάληψη αριθμών στη σειρά.
     4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
    • Προσθήκη νέου τίτλου
     1. Στο μενού, επιλέξτε + Προσθήκη νέου τίτλου.
     2. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλές:

 • Εάν καταχωρίσατε πληροφορίες σειράς κατά τη ρύθμιση του βιβλίου, τα δεδομένα ενδέχεται να συμπληρωθούν αυτόματα στα πλαίσια κειμένου. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα που συμπληρώνονται αυτόματα.
 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ταξινομημένες σειρές που διαβάζονται με συγκεκριμένη σειρά και κάθε τίτλος έχει συσχετισμένο αριθμό.

Απενεργοποίηση σειράς

Χρήση του καταλόγου σειρών (συνιστάται)
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, επιλέξτε Κατάλογος σειρών.
 2. Δίπλα στη σειρά που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Απενεργοποίηση.
Χρήση της σελίδας σειράς
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, επιλέξτε Κατάλογος σειρών.
 2. Επιλέξτε τη σειρά που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
 3. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση.

Υποβολή μεταδεδομένων σειράς

Όνομα σειράς

Το όνομα της σειράς που θέλετε να δημιουργήσετε.

 • Αφού κάνετε κλικ σε ένα βιβλίο στον κατάλογό σας, στην ενότητα Σειρά της καρτέλας Πληροφορίες βιβλίου, μπορείτε να βρείτε το πεδίο Όνομα σειράς.
 • Το όνομα της σειράς πρέπει να είναι ίδιο σε όλα τα βιβλία της σειράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κεφαλαίων, κενών διαστημάτων και άλλων σημείων στίξης.
Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε το πρότυπο ONIX, οι συνθέσεις <TitleElement> με τιμή 02 για το <TitleElementLevel> θεωρούνται ότι αποτελούν το όνομα της σειράς. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρότυπο ONIX.
Αριθμός σειράς
 • Ο αριθμός σειράς κάθε βιβλίου πρέπει να είναι ακέραιος αραβικός αριθμός.
 • Κάθε βιβλίο χρειάζεται έναν αριθμό χωρίς παράλειψη ή επανάληψη αριθμών.
Συμβουλή: Υπάρχει μια εξαίρεση για βιβλία που ανήκουν σε ειδικούς τύπους χωρίς αριθμούς ακολουθίας.
Είδος
Αφού κάνετε κλικ σε ένα βιβλίο στον κατάλογό σας, μπορείτε να προσθέσετε είδη, επιλέγοντας Είδος στο επάνω μέρος της καρτέλας Πληροφορίες βιβλίου.

Εάν τα βιβλία της σειράς σας είναι κόμικ, εικονογραφημένες νουβέλες, μάνγκα ή ελαφρά μυθιστορήματα, προσθέστε το κατάλληλο είδος που αναφέρεται παρακάτω σε όλα τα βιβλία της σειράς. Το Play χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να παρέχει στους χρήστες τις πιο σχετικές πληροφορίες.

 • Κόμικ/εικονογραφημένη νουβέλα: Στην ενότητα COMICS & GRAPHIC NOVELS (ΚΟΜΙΚ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΝΟΥΒΕΛΕΣ) στο πρότυπο Book Industry Standards and Communications (BISAC)
 • Μάνγκα: Στην ενότητα COMICS & GRAPHIC NOVELS (ΚΟΜΙΚ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΝΟΥΒΕΛΕΣ) στο πρότυπο BISAC ή στη λίστα Manga subject codes (Κωδικοί θεμάτων μάνγκα) (Ιαπωνία και Νότια Κορέα)
 • Ελαφρύ μυθιστόρημα: Στην ενότητα YAF035000 YOUNG ADULT FICTION / Light Novel (Ranobe) (YAF035000 ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ/Ελαφρύ μυθιστόρημα (Ρανόμπε)) στο πρότυπο BISAC

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει τη σωστή γλώσσα του βιβλίου σας στις Πληροφορίες βιβλίου.

Ειδικοί τύποι βιβλίων

Για να βοηθήσετε τους πελάτες σας και το Play να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των βιβλίων, συμπεριλάβετε λέξεις στον τίτλο του βιβλίου που υποδεικνύουν τον ειδικό τύπο του:

 • Συλλεκτικό πακέτο
 • Πακέτο
 • Συλλογή
 • Ειδική έκδοση

Για πακέτα και συλλεκτικά πακέτα, μπορείτε να δημιουργήσετε εκπτώσεις πακέτου που συνδυάζουν μεμονωμένους τίτλους. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε εκπτώσεις πακέτου για τα βιβλία μιας σειράς. Οι εκπτώσεις πακέτου προσφέρουν τα εξής:

 • Καλύτερη εμπειρία χρήστη
 • Μεγαλύτερο έλεγχο προωθήσεων για εκδότες

Τρόπος προβολής βιβλίων σε μια σειρά από το Google Play

Το Google Play βελτιστοποιεί τον τρόπο προβολής μιας σελίδας σειράς με βάση το είδος του βιβλίου. 

Εάν το είδος του βιβλίου σας είναι κόμικ, εικονογραφημένη νουβέλα, μάνγκα ή ελαφρύ μυθιστόρημα, το Play προβάλλει τις εξής πληροφορίες:

 • Υπότιτλος βιβλίου
 • Όνομα σειράς
 • Αριθμός σειράς

Εάν το βιβλίο σας ανήκει σε άλλο είδος πέρα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, το Play προβάλλει τις εξής πληροφορίες:

 • Τίτλος βιβλίου
 • Όνομα σειράς
 • Αριθμός σειράς

Ενημέρωση μεταδεδομένων σειράς

Επιλογή 1: Ενημέρωση μεταδεδομένων μέσω της σελίδας Κατάλογος σειράς (συνιστάται)
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, επιλέξτε Κατάλογος σειρών.
 2. Αναζητήστε τη σειρά ή μεταβείτε με κύλιση σε αυτήν.
 3. Επιλέξτε τη σειρά.
 4. Επιλέξτε το κουμπί Επεξεργασία πληροφοριών σειράς.
Επιλογή 2: Ενημέρωση μεταδεδομένων μέσω της σελίδας Κατάλογος βιβλίων
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε βιβλίο ανήκει στη σειρά που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Στο επάνω μέρος της σελίδας, στην ενότητα Πληροφορίες βιβλίου, κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά.
 4. Κάντε κλικ στην Προβολή σελίδας λεπτομερειών σειράς.
 5. Επεξεργασία μεταδεδομένων σειράς.

Συμβουλή: Αν το Google Play δεν εμφανίσει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός 48 ωρών, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Προσθήκη βιβλίου σε μια σειρά

Μπορείτε να προσθέσετε βιβλία σε νέες ή υπάρχουσες σειρές.

Επιλογή 1: Προσθήκη βιβλίου μέσω της σελίδας Κατάλογος σειράς (συνιστάται)
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, επιλέξτε Κατάλογος σειρών.
 2. Αναζητήστε τη σειρά.
 3. Επιλέξτε τη σειρά.
 4. Στην ενότητα Τίτλοι σειράς, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τίτλου.

Προσθήκη υπάρχοντος τίτλου

 1. Επιλέξτε το βιβλίο που θέλετε να προσθέσετε στη σειρά.
 2. Επιλέξτε τον τύπο σχέσης με τη σειρά.
 3. Προσθέστε έναν αριθμό σειράς για το βιβλίο.
  • Ο αριθμός σειράς πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, χωρίς παράλειψη ή επανάληψη αριθμών στη σειρά.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Προσθήκη νέου τίτλου

 1. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη νέου τίτλου.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο.
Επιλογή 2: Προσθήκη μέσω της σελίδας Λεπτομέρειες βιβλίου
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 2. Επιλέξτε το βιβλίο που θέλετε να προσθέσετε σε μια σειρά.
 3. Στο επάνω μέρος της σελίδας, στην ενότητα Πληροφορίες βιβλίου, κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά.
 4. Προσθέστε ένα βιβλίο σε μια σειρά.

Προσθήκη βιβλίου σε νέα σειρά

 1. Καταχωρίστε το όνομα και τον αριθμό σειράς στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.
  • Ο αριθμός σειράς πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, χωρίς παράλειψη ή επανάληψη αριθμών στη σειρά.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή: Εάν καταχωρίσατε πληροφορίες σειράς κατά την προσθήκη του βιβλίου, τα μεταδεδομένα ενδέχεται να συμπληρωθούν αυτόματα. Μπορείτε να ενημερώσετε τα μεταδεδομένα ή να τα διαγράψετε.

Προσθήκη βιβλίου σε υπάρχουσα σειρά

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε υπάρχουσα σειρά.
 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε το βιβλίο.
 3. Επιλέξτε τον τύπο σχέσης με τη σειρά.
 4. Προσθέστε έναν αριθμό σειράς για το βιβλίο.
  • Ο αριθμός σειράς πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, χωρίς παράλειψη ή επανάληψη αριθμών στη σειρά.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Επιλογή 3: Προσθήκη μέσω της σελίδας Κατάλογος βιβλίων
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 2. Αναζητήστε τη σειρά.
 3. Επιλέξτε τη σειρά.
 4. Για να μεταβείτε στη σελίδα της σειράς, κάντε κλικ στο φίλτρο που έχει το όνομα της σειράς.
 5. Στην ενότητα Τίτλοι σειράς, κάντε κλικ στην Προσθήκη τίτλου.
 6. Αναζητήστε το βιβλίο που θέλετε να προσθέσετε στη σειρά.
 7. Επιλέξτε το βιβλίο που θέλετε να προσθέσετε.
 8. Επιλέξτε τον τύπο σχέσης με τη σειρά.
 9. Προσθέστε έναν αριθμό σειράς για το βιβλίο.
  • Ο αριθμός σειράς πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, χωρίς παράλειψη ή επανάληψη αριθμών στη σειρά.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή:

Για αναδιάταξη των τίτλων σε μια σειρά:

 1. Στη σελίδα της σειράς, μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα Τίτλοι σειράς.
 2. Για αναδιάταξη, μεταφέρετε και αποθέστε τους τίτλους.

Σχετικά άρθρα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού