Първи стъпки с поредиците

Важно:

 • Някои функции може да не са налице в държавата ви.
Страницата за поредица в Google Play е специална страница, която представя група книги, предназначени за четене или слушане в определена последователност. Когато съществува страница за поредица, поредицата може да отговаря на условията за промоции в пакет.

Създаване на поредица в Google Play

Използване на каталога с поредици (препоръчително)
 1. В Партньорския център изберете Каталог с поредици.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху бутона + Добавяне на поредица.
 3. Въведете името на поредицата в текстовото поле.
 4. Посочете типа на книгата.
  • Можете да избирате между електронна и аудиокнига.
 5. В текстовото поле въведете описание на поредицата.
  • Това не е задължително, но е препоръчително. Описанието е видимо за потребителите в Google Play Магазин.
 6. Кликнете върху Създаване.
 7. На страницата за нова поредица кликнете върху бутона + Добавяне на заглавие.
  • Добавете съществуващо заглавие
   1. Изберете книгата, която искате да добавите към дадена поредица.
   2. Изберете типа на връзката с поредицата.
   3. Добавете номер в поредицата за книгата.
    • Номерът в поредицата трябва да е цяло число и не може да бъде пропуснат, нито да се повтаря в поредиците.
   4. Кликнете върху Запазване.
  • Добавете ново заглавие
   1. В менюто изберете + Добавяне на ново заглавие.
   2. Изпълнете указанията за създаване на нова книга.
Съвет : Тази функция е налице само за поръчани поредици, които се четат в определен ред и всяко заглавие има свързан номер.
Използване на каталога с книги
 1. В Партньорския център изберете Каталог с книги.
 2. Изберете книгата, която искате да бъде част от новата ви поредица.
 3. Кликнете върху раздела Поредици в горната част на секцията „Информация за книгата“.
 4. Добавете книгата към поредица.
  • Добавяне към съществуваща поредица
   1. Кликнете върху „+ Добавяне към съществуваща поредица“.
   2. Въведете името на поредицата в текстовото поле.
   3. Изберете опция от менюто.
   4. Изберете типа на връзката с поредицата и след това Запазване.
   5. Въведете номера на книгата в поредицата.
   6. Кликнете върху Запазване.
  • Създаване на нова поредица
   1. Кликнете върху + Създаване на нова поредица.
   2. Въведете името на поредицата.
   3. Посочете типа на книгата.
    • Можете да избирате между електронна и аудиокнига.
   4. Посочете типа на поредицата.
    • Можете да избирате между фотоалбум, комикс и ранобе.
   5. В текстовото поле въведете описание на поредицата.
    • Това не е задължително, но е препоръчително. Описанието е видимо за потребителите в Google Play Магазин.
   6. Кликнете върху Създаване.
   7. От страницата за нова поредица кликнете върху бутона + Добавяне на заглавие.
    • Добавете съществуващо заглавие
     1. Изберете книгата, която искате да добавите към дадена поредица.
     2. Изберете типа на връзката с поредицата.
     3. Добавете номер в поредицата за книгата.
      • Номерът в поредицата трябва да е цяло число и не може да бъде пропуснат, нито да се повтаря в поредиците.
     4. Кликнете върху Запазване.
    • Добавете ново заглавие
     1. В менюто изберете + Добавяне на ново заглавие.
     2. Изпълнете указанията за създаване на нова книга.
 5. Кликнете върху Запазване.

Съвети:

 • Ако при настройването на книгата сте предоставили информация за поредица, тя може да бъде попълнена автоматично в текстовите полета. Ако е необходимо, можете да актуализирате автоматично попълнените данни.
 • Тази функция е налице само за поръчани поредици, които се четат в определен ред и всяко заглавие има свързан номер.

Деактивиране на поредица

Използване на каталога с поредици (препоръчително)
 1. В Партньорския център изберете Каталог с поредици.
 2. До поредицата, която искате да деактивирате, кликнете върху „Още“ Още и след това Деактивиране.
Използване на страницата за поредица
 1. В Партньорския център изберете Каталог с поредици.
 2. Изберете поредицата, която искате да деактивирате.
 3. Горе вдясно кликнете върху бутона Деактивиране.

Изпращане на метаданни за поредица

Име на поредицата

Името на поредицата, която искате да създадете.

 • След като кликнете върху книга в каталога си, в секцията „Поредици“ в раздела „Информация за книгата“ можете да намерите полето „Име на поредицата“.
 • Името на поредицата трябва да е еднакво за всички книги в нея, като това включва изписването с главни букви, интервалите и другите препинателни знаци.
Съвет: Когато използвате ONIX, съчетанията <TitleElement> с ниво 02 на <TitleElementLevel> се приемат за име на поредицата. Научете повече за ONIX.
Номер в поредицата
 • Номерът на поредицата за всяка книга трябва да е цяло арабско число.
 • Всяка книга трябва да има номер, без да се пропускат или да се повтарят номера.
Съвет: Има изключение за книги в специални типове книги без поредни номера.
Жанр
След като кликнете върху книга в каталога си, можете да добавите жанрове, когато изберете Жанр в горната част на раздела „Информация за книгата“.

Ако книгите в поредицата ви са комикси, графични новели, манга или ранобе, добавете съответния жанр по-долу към всички книги в поредицата. Google Play използва тeзи данни, за да предоставя най-подходящата информация на потребителите.

Освен това не забравяйте да посочите правилния език на книгата си в Информация за книгата.

Специални типове книги

За да помогнете на клиентите и Google Play да разберат отношенията между книгите, включете в заглавията на съответните книги думи, които посочват специалния им тип:

 • Бокс сет
 • Пакет
 • Сборник
 • Специално издание

За пакети и бокс сетове можете да създадете отстъпки за пакет, които обединяват отделни заглавия. Научете как да създавате отстъпки за пакети с книги в поредица. Отстъпките за пакети предлагат:

 • по-добра практическа работа на потребителите;
 • повече контрол на издателите върху промоциите.

Как Google Play показва книгите в поредица

Google Play оптимизира начина, по който се показва страница за поредица, според жанра на книгата.

Ако книгата е в жанр комикс, графична новела, манга или ранобе, Google Play показва:

 • подзаглавие на книгата;
 • име на поредицата;
 • номер в поредицата.

Ако книгата ви е в жанр, различен от горепосочените, Google Play показва:

 • заглавие на книгата;
 • име на поредицата;
 • номер в поредицата.

Актуализиране на метаданните за поредицата

Опция 1: Актуализиране на метаданните чрез страницата „Каталог с поредици“ (препоръчително)
 1. В Партньорския център изберете Каталог с поредици.
 2. Потърсете поредицата или превъртете до нея.
 3. Изберете поредицата.
 4. Изберете бутона Редактиране на информацията за поредицата.
Опция 2: Актуализиране на метаданните чрез страницата „Каталог с книги“
 1. В Партньорския център кликнете върху Каталог с книги.
 2. Кликнете върху книга, която е част от поредицата, която искате да редактирате.
 3. В горната част на страницата под „Информация за книгата“ кликнете върху Поредици.
 4. Кликнете върху Преглед на страницата с подробности за поредицата.
 5. Редактирайте метаданните за поредицата.

Пояснение: Ако Google Play не отрази направените промени в рамките на 48 часа, свържете се с екипа ни за поддръжка на клиенти.

Добавяне на книга към поредица

Можете да добавяте книги към нови, както и към съществуващи поредици.

Опция 1: Добавяне на книга чрез страницата „Каталог с поредици“ (препоръчително)
 1. В Партньорския център изберете Каталог с поредици.
 2. Потърсете поредицата.
 3. Изберете поредицата.
 4. Кликнете върху Добавяне на заглавие в секцията „Заглавия на поредиците“.

Добавяне на съществуващо заглавие

 1. Изберете книгата, която искате да добавите към дадена поредица.
 2. Изберете типа на връзката с поредицата.
 3. Добавете номер в поредицата за книгата.
  • Номерът в поредицата трябва да е цяло число и не може да бъде пропуснат, нито да се повтаря в поредиците.
 4. Кликнете върху Запазване.

Добавете ново заглавие

 1. В менюто кликнете върху + Добавяне на ново заглавие.
 2. Изпълнете указанията за създаване на нова книга.
Опция 2: Добавяне чрез страницата с подробности за книгата
 1. В Партньорския център кликнете върху Каталог с книги.
 2. Изберете книгата, която искате да добавите към дадена поредица.
 3. В горната част на страницата под „Информация за книгата“ кликнете върху Поредици.
 4. Добавете книга към поредица.

Добавяне на книга към нова поредица

 1. Въведете името и номера на поредицата в съответните текстови полета.
  • Номерът в поредицата трябва да е цяло число и не може да бъде пропуснат, нито да се повтаря в поредиците.
 2. Кликнете върху Запазване.

Пояснение: Ако при добавянето на книгата сте посочили информация за поредица, метаданните може да бъдат попълнени автоматично. Можете да ги актуализирате или да ги изтриете.

Добавяне на книга към съществуваща поредица

 1. Кликнете върху Добавяне към съществуваща поредица.
 2. От падащото меню изберете поредицата, към която искате да добавите книгата.
 3. Изберете типа на връзката с поредицата.
 4. Добавете номер в поредицата за книгата.
  • Номерът в поредицата трябва да е цяло число и не може да бъде пропуснат, нито да се повтаря в поредиците.
 5. Кликнете върху Запазване.
Опция 3: Добавяне чрез страницата „Каталог с книги“
 1. В Партньорския център кликнете върху Каталог с книги.
 2. Потърсете съответната поредица.
 3. Изберете поредицата.
 4. За да отворите страницата за поредицата, кликнете върху филтъра, съдържащ името на поредицата.
 5. Кликнете върху Добавяне на заглавие в секцията „Заглавия на поредиците“.
 6. Потърсете книгата, която искате да добавите към поредицата.
 7. Изберете книгата, която искате да добавите.
 8. Изберете типа на връзката с поредицата.
 9. Добавете номер в поредицата за книгата.
  • Номерът в поредицата трябва да е цяло число и не може да бъде пропуснат, нито да се повтаря в поредиците.
 10. Кликнете върху Запазване.

Пояснение:

За да пренаредите заглавия в поредица:

 1. На страницата за поредицата превъртете до секцията „Заглавия на поредиците“.
 2. За да пренаредите, хванете и преместете с мишката заглавията.

Сродни статии

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
7270596438115791604
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437