Xem xét số liệu phân tích trong Trung tâm đối tác

Bạn có thể xem được thông tin chi tiết về tài khoản, doanh số và thu nhập của mình trong Trung tâm đối tác.

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Tìm số liệu phân tích

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Phân tích.
 3. Ở trên cùng, hãy điều chỉnh các bộ lọc.

Trong Trung tâm đối tác, bạn có thể xem:

Báo cáo tổng doanh số

 • Hiển thị thu nhập hoặc đơn vị
 • Có thể bao gồm hoặc loại trừ các sản phẩm miễn phí
 • Có thể lọc để chỉ hiển thị những tựa sách hàng đầu
 • Có sẵn dưới dạng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ dạng đường

Tựa sách hàng đầu

 • Liệt kê tối đa 25 tựa sách
 • Có thể được sắp xếp theo thu nhập hoặc đơn vị
 • Hiển thị xu hướng theo thời gian cho từng tựa sách

Giá bán trung bình

 • Một đường cố định hiển thị giá bán trung bình trong khung thời gian đã chọn
 • Đường xu hướng này cho biết giá bán trung bình theo ngày hoặc tuần

Khu vực địa lý hàng đầu

 • Liệt kê tối đa 25 địa điểm
 • Có thể được sắp xếp theo thu nhập hoặc đơn vị
 • Hiển thị xu hướng theo thời gian cho từng tựa sách
 • Hiển thị dữ liệu về thu nhập hoặc đơn vị dưới dạng biểu đồ hình tròn

Bài viết liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8903731721031185367