Xem xét số liệu phân tích trong Trung tâm đối tác

Bạn có thể xem được thông tin chi tiết về tài khoản, doanh số và thu nhập của mình trong Trung tâm đối tác.

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Hiện tại, chỉ một số đối tác được phép bán sách nói trên Google Play. Google hiện không chấp nhận đối tác mới cho sách nói. Hãy thường xuyên kiểm tra lại để nắm được thông tin cập nhật.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ được bán trên Cửa hàng Play ở Ấn Độ vào ngày ra mắt.

Tìm số liệu phân tích

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Phân tích.
 3. Ở trên cùng, hãy điều chỉnh các bộ lọc.

Trong Trung tâm đối tác, bạn có thể xem:

Báo cáo tổng doanh số

 • Hiển thị thu nhập hoặc đơn vị
 • Có thể bao gồm hoặc loại trừ các sản phẩm miễn phí
 • Có thể lọc để chỉ hiển thị những tựa sách hàng đầu
 • Có sẵn dưới dạng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ dạng đường

Tựa sách hàng đầu

 • Liệt kê tối đa 25 tựa sách
 • Có thể được sắp xếp theo thu nhập hoặc đơn vị
 • Hiển thị xu hướng theo thời gian cho từng tựa sách

Giá bán trung bình

 • Một đường cố định hiển thị giá bán trung bình trong khung thời gian đã chọn
 • Đường xu hướng này cho biết giá bán trung bình theo ngày hoặc tuần

Khu vực địa lý hàng đầu

 • Liệt kê tối đa 25 địa điểm
 • Có thể được sắp xếp theo thu nhập hoặc đơn vị
 • Hiển thị xu hướng theo thời gian cho từng tựa sách
 • Hiển thị dữ liệu về thu nhập hoặc đơn vị dưới dạng biểu đồ hình tròn

Bài viết liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17066767347523511471
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437