Преглед на отчети в Партньорския център

В Партньорския център можете да намерите статистически данни за профила си, продажбите и нетните приходи.

Важно:

 • Партньорите на Google Play могат да продават електронни и аудиокниги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони.
 • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
 • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще е налице в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.
 • Преди да качите файлове, проверете дали съдържанието ви отговаря на указанията ни. Ако възнамерявате да продавате заглавията си в Google Play, прегледайте отнасящите се за издателите правила за съдържанието на книгите в Google Play.
 • Отчетите за продажбите по месеци не предоставят непременно подробности, които да съответстват на месечните Ви плащания. За финансов отчет, който съответства на плащането ви, отворете отчетите за приходите в Google Play.

Намиране на отчет

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Анализ.
 3. Коригирайте филтрите в горната част.

В Партньорския център можете да видите:

Отчет за общия брой продажби

 • показва нетните приходи или продадените единици;
 • може да включва безплатните елементи или те да са изключени;
 • може да се филтрира така, че да се показват само водещите заглавия;
 • налице е като стълбовидна графика или линейна диаграма.

Водещи заглавия

 • включва до 25 заглавия;
 • може да се сортира по нетни приходи или продадени единици;
 • показва тенденцията при сравнение на даден период с предходен за всяко заглавие.

Средна продажна цена

 • линейната диаграма за константна стойност показва средната продажна цена за избран период от време;
 • линейната диаграма за тенденции показва средната продажна цена по ден или седмица.

Водещи географски местоположения

 • включва до 25 местоположения;
 • може да се сортира по нетни приходи или продадени единици;
 • показва тенденцията при сравнение на даден период с предходен за всяко заглавие;
 • показва кръгова диаграма на нетните приходи или продадените единици.

Сродни статии

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню