Chia sẻ nội dung trên các trang web khác

Bật nút Chia sẻ

Quan trọng: Blog của bạn phải ở chế độ công khai để sử dụng nút chia sẻ.

Để cho phép người khác chia sẻ blog của bạn qua email và các trang web mạng xã hội, bạn có thể bật nút Chia sẻ:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Bố cục.
 4. Trong phần "Phần chính của trang", bên cạnh mục "Bài đăng trên blog", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Đánh dấu ô bên cạnh mục "Hiển thị nút chia sẻ".

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu trang web để chia sẻ nội dung của bạn trên các trang web khác

Khi nội dung web của bạn được cập nhật, nguồn cấp dữ liệu trang web sẽ thông báo cho người dùng trên các trang web khác.

Chọn nội dung mà bạn muốn chia sẻ

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Nguồn cấp dữ liệu trang web", hãy nhấp vào mục Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog và chọn lượng nội dung bạn muốn chia sẻ.
  • Đầy đủ: Hiển thị tất cả nội dung của mỗi bài đăng.
  • Cho đến dấu nhảy ngắt đoạn: Hiển thị nội dung trước dấu nhảy ngắt đoạn.
  • Ngắn: Hiển thị phần trích dẫn từ đầu mỗi bài đăng.
  • Tùy chỉnh: Đặt các tùy chọn nâng cao cho bài đăng trên blog, nguồn cấp dữ liệu cho nhận xét hoặc nguồn cấp dữ liệu cho nhận xét của mỗi bài đăng.
  • Không có: Tắt hoàn toàn nguồn cấp dữ liệu trang web.
 5. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu Blogger để chia sẻ nội dung

Quan trọng: Nguồn cấp dữ liệu trang web không hoạt động với blog riêng tư.

Để chia sẻ blog của mình, bạn có thể thêm các URL dưới đây vào trình đọc nguồn cấp dữ liệu.

Chia sẻ tất cả nội dung

Quan trọng: Đối với những URL này, bạn phải thay blogname bằng địa chỉ blog của mình.

Nguồn cấp dữ liệu toàn bộ trang web được cập nhật theo thời gian thực. Nhà phát triển có thể đăng ký cập nhật thời gian chờ thấp bằng cách sử dụng giao thức PubSubHubbub.

 • Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default
 • RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

Chia sẻ nhận xét

Quan trọng: Đối với những URL này, bạn phải thay blogname bằng địa chỉ blog của mình.
 • Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default
 • RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss
Chia sẻ bài đăng của bạn theo nhãn

Quan trọng: Đối với những URL này, bạn phải thay thế blogname bằng địa chỉ blog và label bằng nhãn mà bạn muốn dùng để chia sẻ.

Để lấy nguồn cấp dữ liệu cho một nhãn cụ thể, hãy thay đổi [label].

 • Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default/-/[label]
 • RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default/-/[label]?alt=rss
Chia sẻ nhận xét theo bài đăng

Quan trọng: Đối với những URL này, để nhận nguồn cấp dữ liệu cho nhận xét của bài đăng, bạn phải thay thế blogname bằng địa chỉ blog và postID bằng mã chính xác cho bài đăng của bạn. 

Để nhận nguồn cấp dữ liệu cho nhận xét của bài đăng, hãy thay thế postID bằng mã chính xác của bài đăng của bạn.

 • Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/<postId>/comments/default
 • RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default?alt=rss

Cách tìm mã bài đăng của một bài đăng riêng lẻ:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Bài đăng.
 4. Nhấp vào tiêu đề của bài đăng mà bạn muốn chia sẻ.
 5. Trong thanh địa chỉ của trình duyệt, URL của bạn sẽ hiển thị dưới dạng: "“www.blogger.com/blog/post/edit/<blogId>/<postId>”
 6. Sao chép số mã bài đăng thứ hai.

Sử dụng các nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu khác để chia sẻ nội dung

Nếu bạn sử dụng FeedBurner hoặc các dịch vụ khác, hãy chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu của bạn để hoàn tất quá trình thiết lập:

 1. Sao chép nguồn cấp dữ liệu trang web từ dịch vụ.
 2. Đăng nhập vào Blogger.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 4. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 5. Trong phần "Nguồn cấp dữ liệu trang web", hãy nhấp vào mục URL chuyển hướng của nguồn cấp dữ liệu bài đăng.
 6. Dán URL.
 7. Nhấp vào Lưu.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7226201212229037382