จัดการโดเมนที่จดทะเบียนผ่าน Blogger

หากคุณจดทะเบียนโดเมนขณะลงชื่อสมัครใช้ Blogger แสดงว่าคุณเคยชำระเงินค่าโดเมนผ่าน Google Wallet แต่ขณะนี้เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งได้สร้างบัญชี Google Cloud ให้คุณใช้งานฟรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนครั้งนี้

คุณจะใช้บัญชีนี้เพื่อจัดการโดเมน โดยต้องลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อจัดการตัวเลือกการต่ออายุและทำให้ข้อมูลการชำระเงินของคุณเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอ

วิธีเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google แบบใหม่

  1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
  2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน > บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน
  3. คลิกการดำเนินการ จากนั้น เข้าถึงบัญชีการเรียกเก็บเงิน ถัดจากการสมัครการจดทะเบียนโดเมน

    หากคุณเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบเป็นครั้งแรกนับจากที่เราตั้งค่าบัญชี Google Cloud ฟรีให้ คุณจะต้องยืนยันข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินในระบบ โปรดดูรายละเอียดในยืนยันข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับการจดทะเบียนโดเมนเก่า

เมื่อเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบแล้ว ก็จะเห็นชื่อผู้ใช้ bloggeradmin@yourdomain.com หรือ apps-admin@yourdomain.com แต่คุณควรเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นี้ให้เป็นชื่อที่คุณจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น yourname@yourdomain.com

วิธีจัดการการชำระเงินและการต่ออายุในครั้งหน้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
74
false
false