Khắc phục sự cố với nội dung hỗn hợp trên blog của bạn

Nếu bật HTTPS cho blog của mình, bạn có thể phải thay đổi nội dung blog để đảm bảo nội dung đó hoạt động với HTTPS.

Lỗi Nội dung hỗn hợp xảy ra khi trang web tải xuống nội dung HTML ban đầu an toàn qua HTTPS, nhưng sau đó tải nội dung tiếp theo (chẳng hạn như  hình ảnh, video, biểu định kiểu, tập lệnh) qua HTTP không an toàn. Các lỗi trình duyệt này sẽ làm giảm cả bảo mật HTTPS và trải nghiệm của người dùng trên blog của bạn.

Nội dung hỗn hợp có thể do đánh dấu HTML hoặc nội dung JavaScript gây ra trong:

 • Nguồn chủ đề
 • Nguồn trang và bài đăng
 • Nguồn tiện ích

Kiểm tra blog của bạn để tìm lỗi nội dung hỗn hợp

Sử dụng phiên bản Chrome mới nhất.

 1. (tùy chọn) Xóa tất cả các tiện ích không phải của Google khỏi blog của bạn.
 2. Trên trình duyệt, truy cập blog của bạn bằng HTTPS.
 3. Ở đầu trình duyệt của bạn, nhấp vào Xem > Nhà phát triển > Bảng điều khiển JavaScript.
 4. Tìm kiếm lỗi nội dung hỗn hợp:
  • “Mixed Content: The page at 'https://<your-blog>.blogspot.com/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://<some-url>/script.js'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.”
  • “Mixed Content: The page at 'https://<your-blog>.blogspot.com/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://<some-url>/image.jpg'. This content should also be served over HTTPS.”
 5. Tạo danh sách địa chỉ blog bạn đang xem và mọi URL không an toàn được liệt kê trong thông báo lỗi.  
 6. (tùy chọn) Lần lượt thêm lại từng tiện ích vào blog của bạn. Lặp lại các bước từ 2 đến 5 và ghi chú bất kỳ lỗi nội dung hỗn hợp mới nào. 

Hãy nhớ truy cập riêng từng trang trên blog của bạn. Lỗi sẽ chỉ hiển thị cho trang đang được xem, chứ không phải cho toàn bộ blog. Ghi chú các lỗi bạn nhìn thấy cũng như URL có cùng vấn đề có xuất hiện trong lỗi trên nhiều trang blog hay không. 

Khắc phục lỗi nội dung hỗn hợp trên blog của bạn

 

Nếu lỗi chỉ xuất hiện trên một trang

Điều này có thể có nghĩa là nội dung hỗn hợp ở trong nguồn của một trong những trang hoặc bài đăng của bạn.

 1. Trên trang tổng quan của blog, nhấp vào Bài đăng hoặc Trang.
 2. Sử dụng danh sách địa chỉ blog bạn đã tạo khi kiểm tra nội dung hỗn hợp. Tìm bài đăng hoặc trang và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào HTML.
 4. Ở đầu trình duyệt của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tìm...
 5. Tìm kiếm “http://”.
 6. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ URL HTTP nào bên trong các thuộc tính thẻ HTML (cụ thể trong các thẻ <img>, <video>, <audio>, <script> hoặc <link>), hãy đổi "http://" thành "https://".
 7. Xác minh xem mỗi URL có khả dụng qua HTTPS không bằng cách đặt URL đó vào cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn. Nếu liên kết HTTP và HTTPS trả về cùng một kết quả thì mọi thứ đều hoạt động.
 8. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn hoặc nhấp vào Xuất bảnLưu hoặc Cập nhật. Nếu nội dung có bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ thấy các lỗi đó trên màn hình trình chỉnh sửa và bài đăng hoặc trang sẽ không được lưu.
 9. Kiểm tra lại nội dung hỗn hợp trên blog của bạn để xác minh rằng lỗi không còn tồn tại.

Nếu lỗi xuất hiện trên nhiều trang

Điều này có thể có nghĩa là nội dung hỗn hợp ở trong nguồn của một trong các chủ đề của bạn.

 1. Trên trang tổng quan của blog, nhấp vào Chủ đề.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa HTML.
 3. Nhấp vào nội dung chủ đề, sau đó nhấn Ctrl + f (Windows) hoặc Cmd + f (máy Mac).
 4. Tìm kiếm “http://”.
 5. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ URL HTTP nào bên trong các thuộc tính thẻ HTML (cụ thể trong các thẻ <img>, <video>, <audio>, <script> hoặc <link>), hãy đổi "http://" thành "https://".
 6. Xác minh xem mỗi URL có khả dụng qua HTTPS không bằng cách đặt URL đó vào cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn. Nếu liên kết HTTP và HTTPS trả về cùng một kết quả thì mọi thứ đều hoạt động.
 7. Nhấp vào Lưu chủ đề.
 8. Kiểm tra lại nội dung hỗn hợp trên blog của bạn để xác minh rằng lỗi không còn tồn tại.

Nếu vẫn có lỗi, điều này có thể do một trong số các tiện ích trên blog của bạn gây ra. Hãy xóa các tiện ích không phải của Google, kiểm tra nội dung hỗn hợp trên blog của bạn và lần lượt thêm lại từng tiện ích để xác định tiện ích nào chứa nội dung hỗn hợp.

Để khắc phục sự cố với nội dung hỗn hợp do tiện ích gây ra:

 1. Kiểm tra nguồn hoặc đánh dấu tiện ích, nếu khả dụng.
 2. Xóa tiện ích khỏi blog của bạn.
Để được trợ giúp thêm, hãy tìm kiếm sự cố hoặc bài đăng của bạn trong diễn đàn Blogger.

Tránh lỗi nội dung hỗn hợp trong trình chỉnh sửa bài đăng của Blogger

Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗn hợp trong các bài đăng và trang của mình với trình chỉnh sửa HTML của Blogger:

 1. Bật HTTPS cho blog của bạn.
 2. Mở trình chỉnh sửa của Blogger bằng cách tạo một bài đăng hoặc trang mới hoặc chỉnh sửa một bài đăng hoặc trang hiện có.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn hoặc nhấp vào HTML.
 4. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn hoặc nhấp vào Xuất bảnLưu hoặc Cập nhật. Nếu nội dung có bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ thấy các lỗi đó trên màn hình trình chỉnh sửa và bài đăng hoặc trang sẽ không được lưu.

Lưu ý: Bỏ qua các lỗi sẽ cho phép bạn lưu y nguyên bài đăng hoặc trang của mình. Làm mới trang sẽ hiển thị lại các lỗi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?