Giúp mọi người tìm thấy blog của bạn trên các công cụ tìm kiếm

Bạn có thể giúp mọi người tìm thấy blog của mình trên các công cụ tìm kiếm như Google và Bing dễ dàng hơn khi:

 • Liệt kê blog của bạn trên các công cụ tìm kiếm.
 • Sử dụng từ khóa trên toàn trang web của bạn để trang web xuất hiện ở vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Liệt kê blog của bạn trên các công cụ tìm kiếm

Để cho phép các công cụ tìm kiếm tìm thấy blog của bạn, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog mà bạn muốn liệt kê.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư", hãy bật tùy chọn Hiển thị với các công cụ tìm kiếm.

Mẹo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) dành cho blog của bạn

Bạn có thể sử dụng các từ khóa liên quan trong tiêu đề và văn bản trên bài đăng cũng như trang của mình. Bạn cũng có thể cho các công cụ tìm kiếm biết trang, bài đăng và đường liên kết nào cần bỏ qua để các trang, bài đăng và đường liên kết đó không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Thêm từ khóa vào tiêu đề bài đăng và trang

Để cải thiện xếp hạng của bài đăng và trang của bạn trong kết quả tìm kiếm, hãy làm như sau:

 • Bao gồm các từ khóa giải thích nội dung bài đăng hoặc trang.
 • Cố gắng giữ tiêu đề của bạn dưới 60 ký tự. Tiêu đề ngắn gọn và súc tích dễ đọc hơn và không bị cắt bớt.

Thêm tiêu đề

Để cho công cụ tìm kiếm biết nội dung của bài đăng, bạn có thể thêm các tiêu đề như H1, H2, H3, v.v. Để thêm tiêu đề, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn blog mà bạn muốn thêm tiêu đề.
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Bài đăng.
 4. Nhấp vào tiêu đề của bài đăng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Đánh dấu văn bản mà bạn muốn chuyển thành tiêu đề.
 6. Trong trình đơn, hãy nhấp vào biểu tượng Đoạn Menu.
 7. Chọn loại tiêu đề mà bạn muốn.

Đặt hình ảnh của bạn ở chế độ có thể tìm kiếm

Để giúp tất cả người đọc có thể tìm kiếm và truy cập vào hình ảnh của bạn, bạn có thể thêm một đoạn mô tả ngắn, văn bản thay thế hoặc tiêu đề:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Thêm hình ảnh vào bài đăng của bạn và nhấp vào hình ảnh đó.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Trong hộp văn bản: 
  • Trong phần "alt": Thêm một đoạn mô tả dài.
  • Trong phần "tiêu đề": Thêm một đoạn mô tả ngắn.
 6. Nhấp vào phần Cập nhật.

Ẩn trang khỏi kết quả tìm kiếm

Quan trọng: Bạn có thể ẩn các bài đăng và trang thuộc các thẻ bạn chọn. Để chặn một số bài đăng nhất định, trong phần cài đặt trình chỉnh sửa bài đăng, dưới mục "Thẻ robot tùy chỉnh", hãy bật tùy chọn Không có chỉ mục.

Nếu không muốn các công cụ tìm kiếm tìm thấy các trang hoặc bài đăng nhất định, bạn có thể ẩn các trang hoặc bài đăng đó. Để ẩn trang, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Trình thu thập thông tin và lập chỉ mục", hãy bật tùy chọn Bật thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh.
 5. Nhấp vào phần Các thẻ dùng cho trang chủ, Các thẻ dùng cho trang tìm kiếm và lưu trữ hoặc Các thẻ dùng cho bài đăng và trang.

Yêu cầu các công cụ tìm kiếm không truy cập vào các đường liên kết cụ thể

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Bài đăng.
 4. Nhấp vào bài đăng mà bạn muốn ẩn.
 5. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Liên kết Chèn đường liên kết và sau đó Tạo/Chỉnh sửa URL.
 6. Đánh dấu vào ô bên cạnh mục Thêm thuộc tính ‘rel=nofollow’.
 7. Nhấp vào OK.

Thay đổi hoặc chuyển hướng URL của bạn

Viết lại URL của bạn

Để giúp bài đăng của bạn dễ đọc hơn và giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của những bài đăng đó, bạn có thể viết lại URL cho các bài đăng của bạn như sau: 

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog mà bạn muốn cập nhật.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Bài đăng và sau đó Bài đăng mới Bài đăng mới.
 4. Ở bên phải, dưới phần "Cài đặt bài đăng", hãy nhấp vào mục Liên kết cố định.
 5. Chọn mục Liên kết cố định tùy chỉnh và nhập URL bạn mà muốn sử dụng.
 6. Nhấp vào phần Xuất bản hoặc Lưu.

Tạo chuyển hướng cho URL

Để chuyển hướng URL từ blog của bạn đến các bài đăng hoặc trang mới, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Lỗi và chuyển hướng", hãy nhấp vào phần Chuyển hướng tùy chỉnh và sau đó Thêm.
 5. Thêm URL đã xóa và URL bạn muốn chuyển hướng đến. 
  • Nếu bài viết gốc đã bị xóa, hãy bật tùy chọn Vĩnh viễn.
 6. Nhấp vào phần OK và sau đó Lưu.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính