Giúp mọi người tìm thấy blog của bạn trên các công cụ tìm kiếm

Bạn có thể giúp mọi người tìm thấy blog của mình trên các công cụ tìm kiếm như Google và Bing dễ dàng hơn bằng cách:

 • Liệt kê blog của bạn trên các công cụ tìm kiếm
 • Sử dụng từ khóa trên toàn trang web của bạn để trang web xuất hiện ở vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm

Liệt kê blog của bạn trên các công cụ tìm kiếm

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào blog để cập nhật.
 3. Ở menu bên trái, nhấp Cài đặtvà sau đóCơ bản.
 4. Trong "Cơ bản", bên cạnh "Bảo mật", nhấp Chỉnh sửa.
 5. Chọn để:
  • Liệt kê blog của bạn trên Blogger
  • Liệt kê blog của bạn trên các công cụ tìm kiếm
 6. Nhấp Lưu thay đổi.

Mẹo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) dành cho blog của bạn

Bạn có thể sử dụng từ khóa liên quan trong tiêu đề và văn bản trên bài đăng và trang của mình. Bạn cũng có thể cho các công cụ tìm kiếm biết trang, bài đăng và liên kết nào cần bỏ qua để chúng không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Thêm từ khóa vào tiêu đề bài đăng và trang

Để cải thiện thứ hạng của bài đăng và trang của bạn trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể:

 • Bao gồm các từ khóa giải thích nội dung bài đăng hoặc trang
 • Giữ độ dài tiêu đề trong giới hạn 60 ký tự. Tiêu đề ngắn và súc tích sẽ dễ đọc hơn đối với người dùng và không bị cắt bớt.

Thêm tiêu đề

Cho các công cụ tìm kiếm biết nội dung bài đăng của bạn bằng các tiêu đề như H1, H2, H3, v.v..

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào blog mà bạn muốn thực hiện.
 3. Trong menu bên trái, nhấp Bài đăng.
 4. Chọn bài đăng mà bạn muốn thực hiện và nhấp Chỉnh sửa.
 5. Tô sáng văn bản mà bạn muốn chuyển thành tiêu đề.
 6. Trong thanh menu bên cạnh "Thông thường", nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 7. Chọn loại tiêu đề mà bạn muốn.

Làm cho hình ảnh của bạn có thể tìm kiếm

Để giúp người đọc khiếm thị có thể tìm kiếm và truy cập hình ảnh của bạn, bạn có thể thêm mô tả ngắn về hình ảnh hoặc văn bản thay thế và một tiêu đề.

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào blog mà bạn muốn thực hiện.
 3. Thêm hình ảnh vào bài đăng của bạn và nhấp vào hình ảnh đó.
 4. Chọn Thuộc tính.
 5. Trong hộp văn bản, thêm mô tả dài trong "alt" và mô tả ngắn trong "title".
 6. Nhấp Ok.

Ẩn trang khỏi tìm kiếm

Bạn có thể ẩn các trang hoặc bài đăng bạn không muốn các công cụ tìm kiếm tìm thấy.

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào blog mà bạn muốn thực hiện.
 3. Trong menu bên trái, nhấp Cài đặtvà sau đóTùy chọn tìm kiếm.
 4. Trong "Trình thu thập thông tin và lập chỉ mục", bên cạnh "Thẻ tiêu đề rô-bốt tùy chỉnh", nhấp Chỉnh sửa.
 5. Chọn .
 6. Chọn ngăn lập chỉ mục.
 7. Nhấp Lưu thay đổi.

Tìm hiểu thêm về robots.txt.

Yêu cầu các công cụ tìm kiếm không nhấp vào các liên kết cụ thể

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào blog mà bạn muốn thực hiện.
 3. Trong menu bên trái, nhấp Bài đăng.
 4. Nhấp vào bài đăng mà bạn muốn ẩn.
 5. Trong thanh menu, nhấp Liên kết.
 6. Chọn Thêm thuộc tính ‘rel=nofollow’.
 7. Nhấp Ok.

Thay đổi hoặc chuyển hướng URL của bạn

Viết lại URL của bạn

Bạn có thể viết lại các URL của bài đăng để làm cho chúng dễ đọc hơn và để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung bài đăng của bạn.

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào blog để cập nhật.
 3. Trong menu bên trái, nhấp Bài đăng.
 4. Ở trên cùng bên trái, nhấp Bài đăng mới.
 5. Ở bên phải, dưới "Cài đặt bài đăng", nhấp Liên kết cố định.
 6. Chọn Liên kết cố định tùy chỉnh.
 7. Thêm URL mà bạn muốn sử dụng.
 8. Nhấp Xong.

Tạo chuyển hướng cho URL

Bạn có thể chuyển hướng URL từ blog của mình đến bài đăng hoặc trang mới.

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào blog mà bạn muốn thực hiện.
 3. Trong menu bên trái, nhấp Cài đặtvà sau đóTùy chọn tìm kiếm.
 4. Trong "Lỗi và chuyển hướng", bên cạnh "Chuyển hướng tùy chỉnh", nhấp Chỉnh sửa.
 5. Thêm URL đã xóa và URL bạn muốn trỏ đến. Nếu bài viết gốc bị xóa, chọn "Vĩnh viễn".
 6. Nhấp Lưu.
 7. Nhấp Lưu thay đổi.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?