Tạo, chỉnh sửa, quản lý hoặc xóa bài đăng

Bạn có thể viết, chỉnh sửa hoặc xóa bài đăng và bản nháp bất cứ lúc nào.

Viết bài đăng mới

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Nhấp vào biểu tượng Bài đăng mới Bài đăng mới.
 3. Tạo bài đăng.
  • Để xem giao diện bài đăng của bạn khi xuất bản, hãy nhấp vào mục Xem trước.
 4. Lưu hoặc xuất bản bài đăng của bạn:
  • Cách lưu nhưng không xuất bản: Nhấp vào phần Lưu.
  • Cách xuất bản: Nhấp vào phần Xuất bản.

Thêm nhãn vào bài đăng

Bạn có thể dùng nhãn để sắp xếp các bài đăng của mình. Người đọc có thể sử dụng nhãn của bạn để lọc nội dung họ nhận được.

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Để mở giao diện chỉnh sửa, hãy nhấp vào bài đăng hiện có hoặc nhấp vào biểu tượng Bài đăng mới Bài đăng mới.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Nhãn Nhãn.
 4. Nhập một nhãn hoặc nhấp vào một nhãn hiện có.
  • Để thêm nhiều nhãn vào một bài đăng, hãy phân tách các nhãn bằng dấu phẩy.

Mẹo: Trên trang tổng quan, bạn có thể tìm thấy nhãn của mình bên cạnh tiêu đề.

Lọc bài đăng theo nhãn

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Nhãn Nhãn.
 3. Chọn số lượng nhãn bất kỳ.
 4. Nhấp vào phần Áp dụng.

Đăng bài

Lên lịch cho bài đăng
 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Dưới tên của blog, hãy nhấp vào biểu tượng Bài đăng Bài đăng sau đó tiêu đề của bài đăng mà bạn muốn xuất bản.
 3. Trên thanh bên ở bên phải, bên cạnh biểu tượng Được xuất bản vào Được xuất bản vào, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên thả xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn mục Đặt ngày và giờ.
 5. Trên lịch, hãy chọn ngày và giờ, sau đó nhấp vào phần Xuất bản.
  • Nếu bạn muốn lên lịch lại cho một bài đăng đã xuất bản, hãy nhấp vào mục Quay lại bản nháp.

Cách đặt múi giờ:

 1. Trong trình đơn bên trái của trang tổng quan chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Chuyển đến phần "Định dạng" và nhấp vào mục Múi giờ.
 3. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn một múi giờ.
 4. Nhấp vào phần Lưu.
Sử dụng email để đăng lên blog của bạn

Cách tạo email:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào tên của một blog.
 4. Trong trình đơn bên trái của trang tổng quan chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 5. Chuyển đến phần “Email” rồi nhấp vào mục Đăng bằng email.
 6. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn mục Đăng bài bằng email ngay lập tức hoặc Lưu email dưới dạng bài đăng nháp.
 7. Trong phần "Email dùng để đăng bài", hãy tạo một địa chỉ email dùng để đăng bài.
 8. Nhấp vào phần Lưu.

Cách đăng bài bằng email:

Quan trọng: Bất cứ ai gửi email tới địa chỉ email duy nhất này đều có thể đăng bài trên blog của bạn với tư cách là bạn.

 1. Tạo một email mới.
 2. Trong phần tiêu đề của email, hãy nhập tiêu đề cho bài đăng của bạn.
 3. Trong phần nội dung của email, hãy nhập bài đăng đó.
  • Để đánh dấu kết thúc bài đăng của bạn, hãy nhập #end.
  • Để bao gồm hình ảnh, hãy đính kèm hình ảnh vào email của bạn.
 4. Gửi email tới địa chỉ email bạn đã tạo: (tennguoidung.[tubimat]@blogger.com).

Chỉnh sửa bài đăng

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Dưới tên của một blog, hãy nhấp vào mục Bài đăng.
 3. Nhấp vào tiêu đề của bài đăng đó.
 4. Thực hiện thay đổi.
  • Để xem giao diện bài đăng của bạn khi xuất bản, hãy nhấp vào mục Xem trước.
 5. Đối với các bài đăng:
  • Đã được xuất bản: Hãy nhấp vào mục Cập nhật hoặc Hoàn nguyên về bản nháp.
  • Chưa được xuất bản: Nhấp vào mục Xuất bản hoặc Lưu.

Xóa bài đăng

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào tên của một blog.
 4. Trỏ đến bài đăng mà bạn muốn xóa. Khi bài đăng đó xuất hiện, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Định dạng bài đăng

Thêm đường liên kết "Đọc thêm"
Trong trang chỉ mục của blog, người đọc có thể xem trước bài đăng, sau đó nhấp vào đường liên kết "Đọc thêm" để xem toàn bộ bài đăng.
 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào tên của một blog.
 4. Nhấp vào bài đăng mà bạn muốn thêm đường liên kết.
 5. Trong hộp soạn thư, hãy nhấp vào vị trí bạn muốn thêm đường liên kết "Đọc thêm".
 6. Nhấp vào biểu tượng Chèn dấu nhảy ngắt đoạn Insert jump break.
Tạo mẫu bài đăng
 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào tên của một blog.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 5. Trong phần "Bài đăng", hãy nhấp vào mục Mẫu bài đăng.
 6. Thêm mẫu.
 7. Nhấp vào phần Lưu.

Sử dụng phím tắt

Windows và Linux

Thao tác Phím tắt
Định dạng văn bản để in đậm, in nghiêng và gạch dưới Ctrl + b, Ctrl + i, Ctrl + u
Xóa định dạng Ctrl + Phím cách
Mở hộp thoại đường liên kết Ctrl + k
Hủy Ctrl + z, Ctrl + Shift + z
Làm lại Ctrl + y

Mac

Thao tác Phím tắt
Định dạng văn bản để in đậm, in nghiêng và gạch dưới + b, ⌘ + i, ⌘ + u
Mở hộp thoại đường liên kết + k
Hủy + z, ⌘ + Shift + z
Làm lại + y

Nội dung cần tránh

Không sử dụng:

 • Tài liệu do người khác lưu trữ khi chưa được họ cho phép.
 • Tài liệu có bản quyền.
 • Nội dung vi phạm chính sách nội dung của chúng tôi. Nội dung này bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh khiêu dâm được đăng mà không có sự cho phép của chủ thể cũng như nội dung thù địch, bạo lực và thô lỗ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
74
false