Umieszczanie reklam na blogu

Dzięki Bloggerowi możesz zarabiać na swoim blogu, wyświetlając na nim reklamy, np. z AdSense.

Uwaga: umieszczanie reklam na blogach dla dorosłych jest zabronione. Więcej informacji o Polityce treści BloggeraWarunkach korzystania z usług Google.

 

Ważne: musisz wykonać całą procedurę bez jej przerywania, dopóki nie klikniesz Przekierowanie.

Rejestracja w AdSense w celu wyświetlania reklam

 1. Zaloguj się na Bloggera.
 2. U góry kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij bloga, na którym chcesz wyświetlać reklamy.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Zarobki a potem Zarejestruj się w AdSense.
  • Jeśli nie znajdziesz tego przycisku, sprawdź wymagania AdSense, by dowiedzieć się, dlaczego możesz się nie kwalifikować do korzystania z tej usługi.
 5. Wybierz adres e-mail w Google powiązany z Twoim kontem na Bloggerze.
 6. Wypełnij formularz AdSense a potem Utwórz konto.
 7. Podaj dane do płatności w AdSense.
 8. Zweryfikuj swój numer telefonu a potem kliknij Prześlij.
 9. System automatycznie otworzy Bloggera, by umożliwić Ci dokończenie na nim procedury.
 10. Jeśli Blogger się nie otworzy, kliknij Przekierowanie.
 11. Jeśli coś Ci przerwie procedurę, zanim klikniesz Przekierowanie, lub jeśli na Twojej stronie głównej AdSense przez ponad kilka dni będzie wyświetlany komunikat „Pracujemy nad konfiguracją”:
  1. Ponownie wykonaj kroki 1–5.  
  2. Kliknij Zaakceptuj połączenie.

Wyświetlanie reklam między postami

 1. Zaloguj się na Bloggera.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół .
 3. Kliknij bloga, na którym chcesz wyświetlać reklamy.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Układ.
 5. W zależności od szablonu:
 6. Kliknij Edytuj pod polem „Główny obszar strony” w sekcji „Posty na blogu”.
 7. Kliknij Edytuj pod polem „Główny” w sekcji „Posty na blogu”.
 8. W wyświetlonym oknie zaznacz pole wyboru „Pokaż reklamy między postami”.
 9. Określ format i kolor reklam oraz częstotliwość ich wyświetlania.
 10. Kliknij Zapisz

Wyświetlanie reklam w kolumnach

 1. Zaloguj się na Bloggera.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Układ.
 3. Kliknij Dodaj gadżet.
 4. Wybierz gadżet AdSense i kliknij Dodaj Dodaj.
 5. Skonfiguruj AdSense i kliknij Zapisz.
 6. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz rozmieszczenie.

Wyświetlanie reklam z innych usług reklamowych

 1. Zaloguj się na Bloggera.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół .
 3. Kliknij bloga, na którym chcesz wyświetlać reklamy.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Układ.
 5. W obszarze, w którym chcesz umieścić reklamy, kliknij Dodaj gadżet.
 6. W wyświetlonym oknie w sekcji „Podstawy” odszukaj gadżet HTML/JavaScript i kliknij Dodaj Dodaj.
 7. Dodaj tytuł (opcjonalnie).
 8. Skopiuj kod ze strony danej usługi reklamowej i wklej go w sekcji treści.
 9. Kliknij Zapisz

Wyświetlanie raportu o zarobkach w Bloggerze

 1. Zaloguj się na Bloggera.
 2. Kliknij bloga, w którego przypadku chcesz zobaczyć raport.
 3. Kliknij Zarobki.
 4. Kliknij Odwiedź AdSense, by sprawdzić szczegółowe dane o zarobkach.

Aby sprawdzić, co oznaczają poszczególne terminy w raporcie, zajrzyj do glosariusza AdSense

Co zrobić, gdy AdSense się nie włącza

 1. Zaloguj się na Bloggera.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. W panelu Bloggera kliknij bloga, na którym chcesz wyświetlać reklamy AdSense.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Układ.
 5. Pod gadżetem AdSense kliknij Edytuj.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Powtórz kroki 4 i 5 w przypadku każdego gadżetu AdSense na blogu.
 8. U dołu gadżetu „Posty na blogu” kliknij Edytuj.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz rozmieszczenie.
 11. Aby sprawdzić, czy konto jest nadal aktywne, przejdź do AdSense.

Konfigurowanie pliku ads.txt

Jeśli zarabiasz na swoim blogu, korzystając z usług dostawców zewnętrznych, lub masz z nim zintegrowaną ręcznie usługę AdSense, musisz samodzielnie skonfigurować zawartość pliku ads.txt.

 1. Zaloguj się na Bloggera.
 2. W lewym górnym rogu kliknij strzałkę w dół .
 3. Kliknij bloga, na którym chcesz skonfigurować plik ads.txt.
 4. Po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 5. W sekcji „Ustawienia” kliknij Ustawienia wyszukiwania.
 6. W sekcji „Zarabianie” znajdź „Niestandardowy plik ads.txt” i kliknij Edytuj.
 7. Kliknij Tak.
 8. Skopiuj ustawienia zewnętrznego dostawcy usług do zarabiania i wklej je w polu tekstowym.
 9. Kliknij Zapisz ustawienia.
 10. Opcjonalnie: aby sprawdzić zawartość pliku ads.txt, wejdź na http://<adres Twojego bloga>/ads.txt.

Uwaga: jeśli nie zarabiasz na swoim blogu albo został on skonfigurowany do korzystania z AdSense za pomocą funkcji integracji Bloggera z AdSense, nie musisz samodzielnie konfigurować pliku ads.txt. Blogger zrobi to automatycznie. Więcej informacji o pliku ads.txt do AdSense.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?