Thiết lập miền tùy chỉnh

Quan trọng: Nếu sử dụng Bản ghi CAA trên miền tùy chỉnh, bạn phải thêm một bản ghi cho letsencrypt.org. Nếu bạn không làm như vậy, Blogger sẽ không tạo hoặc gia hạn chứng chỉ SSL của bạn.

Để cá nhân hóa địa chỉ trang web cho blog của mình, bạn có thể mua một miền. Nếu là quản trị viên, bạn có thể quản lý miền được đăng ký thông qua Blogger.

Bước 1: Mua miền

Quan trọng: Nếu Google Domains không được hỗ trợ tại quốc gia của bạn, thì bạn có thể mua miền từ nhà cung cấp không phải Google. Tìm hiểu thêm về tính sẵn có của Google Domains.

Để mua miền Google, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Xuất bản", hãy nhấp vào phần Miền tùy chỉnh và sau đó Mua miền.
 5. Ở trên cùng, hãy tìm một miền.
 6. Ở bên cạnh miền bạn muốn mua, hãy nhấp vào phần Mua.
 7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bước 2: Thiết lập miền và blog của bạn

Kết nối với Miền Google của bạn từ Blogger

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Xuất bản", hãy nhấp vào mục Miền tùy chỉnh.
 5. Nhập URL mà bạn muốn dùng cho blog của mình.
 6. Nhấp vào phần Lưu.

Kết nối với miền không phải của Google từ Blogger

 Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để địa chỉ “blogspot.com” của bạn chuyển hướng bạn đến miền tùy chỉnh của bạn.

Bước 1: Thiết lập miền của bạn trong Blogger 

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần “Xuất bản”, hãy nhấp vào mục Miền tùy chỉnh.
 5. Nhập URL của miền mà bạn đã mua.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Bạn sẽ thấy 1 lỗi có 2 CNAME như sau:
  • Blog CNAME: Đối với tên miền, hãy nhập tên miền con, chẳng hạn như "blog". hoặc "www." Đối với trang đích, hãy nhập “ghs.google.com”.
  • CNAME bảo mật:  “Tên: XXX, Trang đích: XXX.” Trường này khác với từng người và dành riêng cho blog cũng như Tài khoản Google của bạn.

Bước 2: Thiết lập tùy chọn cài đặt nhà cung cấp miền không phải của Google

 1. Truy cập trang web của nhà cung cấp miền của bạn và tìm Hệ thống tên miền (DNS) trong bảng điều khiển.
 2. Trong phần "Tên, Nhãn hoặc Máy chủ", hãy nhập miền con từ bước 7 ở trên.
 3. Trong phần "Trang đích, Mục tiêu hoặc Trỏ đến", hãy nhập "ghs.google.com".
 4. Nhập chi tiết về CNAME thứ hai, dành riêng cho blog và Tài khoản Google của bạn.
 5. Để kích hoạt tùy chọn cài đặt DNS, hãy đợi ít nhất 1 giờ.
 6. Lặp lại Bước 1: Thiết lập miền của bạn trong Blogger.

Bước 3 (không bắt buộc): Chuyển hướng từ URL không có miền con đến URL của blog

Để chuyển hướng người đọc của bạn từ “mydomain.com” đến “www.mydomain.com”, hãy thiết lập một URL chuyển hướng rõ ràng như sau:

 1. Truy cập vào trang web của nhà cung cấp miền của bạn.
 2. Mở chế độ cài đặt DNS.
 3. Thêm 4 bản ghi A bên dưới giúp trỏ đến IP của Google. Nếu đã có sẵn bản ghi A cho "miencuatoi.com", bạn nên xoá các bản ghi A đó.
  • 216.239.32.21
  • 216.239.34.21
  • 216.239.36.21
  • 216.239.38.21
 4. Đăng nhập vào Blogger.
 5. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 6. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 7. Trong phần "Xuất bản", hãy bật chế độ Chuyển hướng miền (miencuatoi.com thành www.miencuatoi.com).

Khắc phục sự cố khi thiết lập miền tùy chỉnh

Nếu bạn gặp sự cố, hãy thử các bước sau:

 • Khi thiết lập miền của mình, bạn có thể không phải nhập 2 CNAME.
 • Hãy chắc chắn rằng CNAME "Tên, Nhãn hoặc Máy chủ" là chính xác.
 • Nếu miền tùy chỉnh của bạn không hoạt động, hãy đợi rồi thử lại các bước này. Nếu gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà cung cấp miền của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
74
false
false