Thiết lập miền tùy chỉnh

Quan trọng: Nếu sử dụng Bản ghi CAA trên miền tùy chỉnh, bạn phải thêm một bản ghi cho letsencrypt.org. Nếu bạn không làm như vậy, Blogger sẽ không tạo hoặc gia hạn chứng chỉ SSL của bạn.

Để cá nhân hóa địa chỉ trang web cho blog của mình, bạn có thể mua một miền. Nếu là quản trị viên, bạn có thể quản lý miền được đăng ký thông qua Blogger.

Thiết lập miền với blog của bạn

Khi mua miền từ một nhà cung cấp miền, bạn có thể thiết lập miền của mình và quản lý chế độ cài đặt của miền đó trong Blogger.

 Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để địa chỉ “blogspot.com” của bạn chuyển hướng bạn đến miền tùy chỉnh của bạn.

Thiết lập miền của bạn trong Blogger

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 4. Trong phần "Xuất bản", hãy nhấp vào mục Miền tuỳ chỉnh.
  1. Nhập URL của miền mà bạn đã mua.
  2. Nhấp vào Lưu.
 5. Bạn gặp lỗi với 2 CNAME:
  • CNAME của blog: Đối với tên miền, hãy nhập tên miền con, chẳng hạn như "blog." hoặc "www." Đối với trang đích, hãy nhập "ghs.google.com."
  • CNAME bảo mật: "Tên: XXX, Trang đích: XXX". Chế độ này khác với từng người và dành riêng cho blog cũng như Tài khoản Google của bạn.

Thiết lập chế độ cài đặt cho nhà cung cấp miền của bạn

 1. Truy cập vào trang web của nhà cung cấp miền.
 2. Tìm hệ thống tên miền (DNS) trong bảng điều khiển.
  1. Trong phần "Tên, Nhãn hoặc Máy chủ", hãy nhập miền con từ bước 5 ở trên.
  2. Trong phần "Trang đích, Mục tiêu hoặc Trỏ đến", hãy nhập "ghs.google.com."
 3. Nhập chi tiết về CNAME thứ hai, dành riêng cho blog và Tài khoản Google của bạn.
 4. Để kích hoạt chế độ cài đặt DNS, hãy đợi ít nhất 1 giờ.
 5. Lặp lại bước Thiết lập miền của bạn trong Blogger.

Chuyển hướng URL không có miền con đến URL của blog

Để chuyển hướng người đọc của bạn từ “mydomain.com” đến “www.mydomain.com”, hãy thiết lập một URL chuyển hướng rõ ràng như sau:

 1. Truy cập vào trang web của nhà cung cấp miền của bạn.
 2. Mở chế độ cài đặt DNS.
 3. Thêm 4 bản ghi A bên dưới giúp trỏ đến IP của Google. Nếu đã có sẵn bản ghi A cho "miencuatoi.com", bạn nên xoá các bản ghi A đó.
  • 216.239.32.21
  • 216.239.34.21
  • 216.239.36.21
  • 216.239.38.21
 4. Đăng nhập vào Blogger.
 5. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn một blog.
 6. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 7. Trong phần "Xuất bản", hãy bật chế độ Chuyển hướng miền (miencuatoi.com thành www.miencuatoi.com).

Khắc phục sự cố khi thiết lập miền tùy chỉnh

Nếu bạn gặp sự cố, hãy thử các bước sau:

 • Khi thiết lập miền của mình, bạn có thể không phải nhập 2 CNAME.
 • Hãy chắc chắn rằng CNAME "Tên, Nhãn hoặc Máy chủ" là chính xác.
 • Nếu miền tùy chỉnh của bạn không hoạt động, hãy đợi rồi thử lại các bước này. Nếu gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà cung cấp miền của bạn.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính