Thông tin cập nhật: Tiện ích Theo dõi qua email (FollowByEmail) của Blogger sắp ngừng hoạt động

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 8/3/2021.

Nhóm FeedBurner đã thông báo rằng dịch vụ đăng ký nhận thông tin qua email sẽ ngừng hoạt động vào tháng 6/2021. Do vậy, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ tiện ích đăng ký nhận thông tin qua email của Blogger, còn gọi là tiện ích Theo dõi qua email (FollowByEmail).

Từ tháng 6/2021 trở đi, nguồn cấp dữ liệu FeedBurner hiện có của bạn sẽ tiếp tục phân phát nhưng các email tự động gửi đến người đăng ký của bạn sẽ không được hỗ trợ. Nếu muốn tiếp tục gửi email đến những người đăng ký và sử dụng một giải pháp email tự động thay thế, thì bạn có thể tải danh sách người đăng ký của mình xuống.

Sau ngày 7/3/2021, những blog chưa sử dụng tiện ích Theo dõi qua email (FollowByEmail) sẽ không thể bật tiện ích này.

Câu hỏi thường gặp

Chuyện gì sẽ xảy ra với tiện ích đăng ký của Blogger?
Tháng 6/2021, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ tiện ích đăng ký nhận thông tin qua email của Blogger, còn gọi là tiện ích Theo dõi qua email (FollowByEmail). Cụ thể, hệ thống đăng ký nhận thông tin qua email sẽ không còn hoạt động và những người đăng ký của bạn sẽ không còn nhận được thông tin cập nhật qua email nữa.
Tại sao tính năng này không được hỗ trợ nữa?
Gần đây, FeedBurner đã thông báo về kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới, cho phép sử dụng một bộ tính năng nhỏ hơn và ổn định hơn. Trong quá trình thay đổi này, FeedBurner sẽ ngừng hỗ trợ tính năng đăng ký nhận thông tin qua email hỗ trợ tiện ích Theo dõi qua email (FollowByEmail). Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Thông báo này của FeedBurner.
Tôi nên làm gì khi tiện ích này ngừng hoạt động?
Bạn có thể dùng các dịch vụ khác hỗ trợ đăng ký nhận thông tin qua email để tiếp tục duy trì mối quan hệ với những người đăng ký. Bạn nên tải danh sách người đăng ký của mình từ FeedBurner xuống.
Chuyện gì sẽ xảy ra với blog của tôi?
Blog của bạn sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, trừ việc chúng tôi không còn hỗ trợ email tự động cho những người đăng ký được tiện ích Theo dõi qua email (FollowByEmail) hỗ trợ. Những người đăng ký nhận thông tin qua email sẽ không còn nhận được thông tin cập nhật qua email từ tháng 6/2021.
Khi nào dịch vụ đăng ký nhận thông tin qua email sẽ không được hỗ trợ?
Tháng 6 năm 2021.
Tôi có thể tải danh sách người đăng ký nhận thông tin qua email từ FeedBurner xuống sau tháng 6 không?
Có. Sau tháng 6/2021, bạn vẫn có thể tải danh sách người đăng ký của mình xuống.
Tính năng đăng ký nhận thông tin qua email có được hỗ trợ lại trong tương lai không?
Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch hỗ trợ lại tính năng này trong tương lai.
Google có thể đề xuất giải pháp email tự động thay thế nào không?
Chúng tôi không thể đề xuất dịch vụ bên ngoài nào vào thời điểm này.
Làm cách nào để tải danh sách người đăng ký từ FeedBurner xuống?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
74
false
false