Xóa hoặc khôi phục blog của bạn

Quan trọng: Để xóa một blog, bạn phải là quản trị viên. Sau khi xóa một blog, bạn có một khoảng thời gian ngắn để khôi phục lại blog đó.

Xóa blog

  1. Đăng nhập vào Blogger.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào blog mà bạn muốn xóa.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
  4. Trong phần "Quản lý blog", hãy nhấp vào Xóa blog của bạn và sau đó Xóa.

Khôi phục blog đã xóa

Trong một khoảng thời gian ngắn sau khi xóa một blog, bạn có thể khôi phục blog đó. Cách khôi phục blog:

  1. Đăng nhập vào Blogger.
  2. Ở trên cùng bên trái, trong phần "Blog đã xóa", hãy nhấp vào blog bạn muốn khôi phục và sau đó Hủy xóa.

Xóa blog vĩnh viễn

Quan trọng: Khi xóa vĩnh viễn một blog, bạn sẽ xóa tất cả thông tin, bài đăng và trang của blog đó. Bạn không thể khôi phục một blog đã bị xóa vĩnh viễn hoặc sử dụng lại URL.

Cách xóa vĩnh viễn một blog sau khi bạn làm theo các bước để xóa blog:

  1. Ở trên cùng bên trái, trong phần "Blog đã xóa", hãy nhấp vào blog mà bạn muốn xóa vĩnh viễn. 
  2. Nhấp vào Xóa vĩnh viễn và sau đó Xóa vĩnh viễn.

Bài viết liên quan

Sao lưu hoặc nhập blog của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6983401583267170667
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
74