วิธีที่บริการสั่งด้วยเสียงใช้และปกป้องข้อมูลของคุณ

บริการสั่งด้วยเสียงจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อแสดงผลการค้นหาเฉพาะบุคคล

ข้อสําคัญ: บริการสั่งด้วยเสียงของ Google ไม่จําเป็นต้องใช้ Google Search หรือแอป Google Chrome

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณ

บริการสั่งด้วยเสียงจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อทําความเข้าใจคําขอของคุณและดําเนินการต่างๆ ในอุปกรณ์ เราอาจใช้ข้อมูลจากบริการ Google Play, บัญชี Google และอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น บริการสั่งด้วยเสียงจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

  • ข้อความถอดเสียงของคําสั่งที่คุณพูดหรือป้อนไปยัง Google Assistant
  • ข้อมูลจากกิจกรรมในปฏิทินสําหรับงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิทิน
  • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อติดต่อของคุณสําหรับการโทร
  • อีเมลของคุณเพื่อซิงค์บัญชีและการตั้งค่าบางอย่าง
  • ข้อมูลโทรศัพท์บางส่วนเพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกข้อขัดข้องและการวินิจฉัย

เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูลที่รวบรวมในบริการสั่งด้วยเสียงจะได้รับการเข้ารหัสระหว่างการส่ง ข้อมูลของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเมื่อย้ายไปมาระหว่างอุปกรณ์ บริการของ Google และศูนย์ข้อมูลของเรา

วิธีควบคุมกิจกรรมของคุณในบริการสั่งด้วยเสียง

คุณสามารถลบการสนทนากับ Google Assistant ออกจากหน้า "กิจกรรมของฉัน" ได้ หากต้องการลบกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมด ให้ไปที่กิจกรรมของฉัน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก