Khắc phục lỗi “Không thể kiểm tra xác thực trên thiết bị”

Nếu gặp lỗi “Không thể kiểm tra xác thực trên (các) thiết bị” khi bạn cố gắng thêm một thiết bị dùng chung có Trợ lý Google, thì bạn không phải là thành viên của ngôi nhà liên kết với thiết bị trong ứng dụng Google Home.

Tham gia vào nhà được liên kết với thiết bị

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể làm theo các bước bên dưới để tham gia vào một nhà bằng tài khoản Google Workspace Tìm hiểu cách sử dụng tài khoản Google Workspace trên một thiết bị.

Bước 1: Yêu cầu thành viên trong nhà mời bạn

Để tham gia vào một nhà, hãy yêu cầu thành viên trong ứng dụng Google Home mời bạn.

Để liên kết tài khoản của một trẻ (được quản lý trong Family Link) với một thiết bị, cha mẹ trong Nhóm gia đình của trẻ trên Google mà đang cố liên kết tài khoản của con mình phải tham gia vào nhà này.

Bước 2: (Dành cho thành viên trong nhà) Mời thành viên vào nhà của bạn

Lưu ý quan trọng:

Là thành viên trong nhà, bạn có thể mời mọi người tham gia vào nhà mình. Một nhà có thể có tối đa 6 thành viên.

 1. Mở ứng dụng Google Home Google Home app..
 2. Chuyển đến nhà bạn muốn chia sẻ.
 3. Nhấn vào Cài đặt   nhấn vào Thêm Thêm sau đó Thành viên trong nhà.
 4. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn mời vào nhà sau đó rồi nhấn vào Tiếp theo.
 5. Xem nội dung được chia sẻ khi bạn thêm ai đó vào nhà sau đó rồi nhấn vào Tiếp theo.
 6. Xem quyền truy cập của người đó đối với nhà bạn sau đó rồi nhấn vào Gửi.
 7. Nếu Nhóm gia đình trên Google vẫn còn chỗ trống và người mà bạn định mời chưa có trong nhóm nào, bạn có thể chọn mời người đó vào Nhóm gia đình trên Google của bạn.
  • Để mời họ, hãy nhấn vào Thêm vào gia đình.
  • Để bỏ qua bước này, hãy nhấn vào Không, cảm ơn.
  • Lưu ý: Một Nhóm gia đình trên Google có thể có tối đa 6 thành viên.

Người mà bạn mời sẽ nhận được email kèm hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ một nhà và các thiết bị trong ứng dụng Google Home.

Bước 3: Chấp nhận lời mời làm thành viên trong nhà
 1. Mở ứng dụng Google Home Google Home app..
 2. Nhấn vào hộp thư đến   nhấn vào lời mời đang chờ xử lý.
 3. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để tham gia nhà của người nào đó.
  • Để chấp nhận, hãy nhấn vào Tiếp theo.
  • Để từ chối, hãy nhấn vào Từ chối.
 4. Xem nội dung được chia sẻ khi bạn tham gia vào một nhà sau đó rồi nhấn vào Đồng ý.
 5. Tạo một biệt hiệu cho nhà. Chỉ bạn mới xem được biệt hiệu này.
 6. Vào lần tiếp theo bạn kết nối với Wi-Fi của nhà này, hãy mở ứng dụng Home Google Home để hoàn tất quá trình thiết lập Trợ lý Google. Thao tác này sẽ thêm bạn vào những thiết bị cũng kết nối với cùng mạng Wi-Fi này.

Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ một nhà và các thiết bị trong ứng dụng Google Home.

Bước 4: Chỉ áp dụng cho tài khoản của trẻ được quản lý bằng Family Link

Để thêm tài khoản của một trẻ được quản lý trong Family Link vào loa hoặc Màn hình thông minh, bạn phải đáp ứng cả hai yêu cầu sau:

 • Là cha mẹ trong Nhóm gia đình của trẻ trên Google.
 • Là thành viên của nhà có liên kết với thiết bị trong ứng dụng Home.

Nếu là cha mẹ trong Nhóm gia đình trên Google và muốn liên kết tài khoản của con bạn (được quản lý trong Family Link) với loa hoặc Màn hình thông minh, bạn có thể làm việc đó sau khi đã tham gia vào nhà này. Tìm hiểu cách thêm tài khoản của con bạn vào một thiết bị.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính