Kiểm soát quyền riêng tư của bạn trên các thiết bị dùng chung bằng Chế độ khách

Trong những trường hợp bạn muốn có thêm cách kiểm soát quyền riêng tư, bạn có thể sử dụng Trợ lý Google ở Chế độ khách.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng Chế độ khách trên loa Google Home và Google Nest cũng như Màn hình thông minh. Tính năng này hiện chỉ hoạt động ở một số ngôn ngữ hoặc quốc gia.

Bật hoặc tắt Chế độ khách

Bạn và bất cứ ai trong nhà bạn (bao gồm cả khách) đều có thể truy cập và thoát Chế độ khách bằng cách sử dụng giọng nói:

 • Để bật Chế độ khách, hãy nói "Ok Google, bật Chế độ khách".
 • Để tắt Chế độ khách, hãy nói “Ok Google, tắt Chế độ khách”.

Khi Chế độ khách đang bật

 • Google sẽ tự động xóa các bản ghi âm thanh và hoạt động của Trợ lý Google, chẳng hạn như nội dung bạn yêu cầu Trợ lý, khỏi tài khoản của chủ sở hữu thiết bị. Ngay cả khi các bản ghi âm thanh và hoạt động của Trợ lý trên thiết bị thường được lưu vào Tài khoản Google của bạn, thì điều này sẽ không xảy ra ở Chế độ khách.
 • Trợ lý Google sẽ không nói hoặc hiện kết quả cá nhân, chẳng hạn như sự kiện trong Lịch Google hoặc danh bạ cá nhân của bạn.
 • Nếu bạn yêu cầu Trợ lý Google tương tác với các dịch vụ khác của Google, thì các dịch vụ có thể lưu hoạt động đó.
 • Những hành động và ứng dụng của các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như dịch vụ nghe nhìn hoặc dịch vụ nhà thông minh, mà bạn sử dụng với Trợ lý Google có thể lưu hoạt động của bạn liên quan đến những ứng dụng và hành động đó.

Những tính năng hoạt động khi Chế độ khách bật

 • Bạn có thể thực hiện các hành động như phát nhạc/video, điều khiển nhà thông minh và nhận thông tin về địa phương, chẳng hạn như thời tiết.
 • Hầu hết hành động trong các quy trình sẽ hoạt động, chẳng hạn như chuông báo và điều khiển thiết bị thông minh, ngoại trừ kết quả cá nhân.
 • Những tính năng thực hiện thông báo trên thiết bị (chẳng hạn như Phát đi thông báo) sẽ hoạt động.
 • Nếu bạn đã thiết lập những người liên hệ trong gia đình, bạn và bất kỳ ai trong nhà bạn đều có thể thấy những người liên hệ đó trên Màn hình thông minh của bạn và gọi cho họ từ các thiết bị được hỗ trợ.
 • Nếu bạn đã thiết lập Khung ảnh trên Màn hình thông minh của mình, thì ảnh của bạn sẽ vẫn hiện lên.

Tìm hiểu thêm về các cách kiểm soát quyền riêng tư của bạn

Để biết thêm thông tin về việc kiểm soát quyền riêng tư, hãy tìm hiểu cách:

Tài nguyên liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính