Ändra till mörkt läge eller färgläge på Android-enheten

Du kan ändra färgschemat som används i vissa appar och på vissa skärmar på Android-enheten och telefonen.

Obs!

För vissa av de här stegen behöver du trycka på skärmen.

Aktivera eller inaktivera Mörkt tema

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Skärm.
 3. Aktivera eller inaktivera Mörkt tema.
Tips! Med Mörkt tema kan det bli lättare att läsa på skärmen och det kan även spara batteri i vissa fall.
Förhindra att mörkt tema aktiveras automatiskt
Om ett mörkt färgschema används trots att du inte har aktiverat mörkt tema kanske batterisparläget är på. När batterisparläget är aktiverat kan mörkt tema slås på automatiskt. På vissa telefoner aktiveras batterisparläget automatiskt när batterinivån sjunker under ett visst värde, till exempel 15 %.

Inaktivera batterisparläge

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparläge följt av Inaktivera nu.

Tips! Det går inte att använda batterisparläge och ljust tema samtidigt. Om du vill använda ljust tema måste du inaktivera batterisparläget.

Förhindra att batterisparläget aktiveras automatiskt
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparläge följt av Ställ in ett schema.
 3. Välj Inget schema.

Åtgärda problem med appar som öppnas med mörkt tema

Mörkt tema är inte tillgängligt i alla appar.

Obs! När du aktiverar mörkt tema på hela enheten eller när batterisparläget är aktiverat används mörkt tema även i många appar. 

Så här kollar du temainställningarna i en app:

 • Om mörkt tema är aktiverat men ett ljust färgschema används i en app går det troligen inte att ställa in mörkt tema i den appen.
 • Om ljust tema är aktiverat men ett mörkt färgschema används i en app kan det bero på något av följande:
  • Mörkt tema är aktiverat i appen, men inte på hela enheten. Du kollar detta genom att öppna appens inställningar och titta efter alternativ för Tema eller Skärm. Det exakta namnet kan skilja sig från app till app.
  • Appen har ett mörkt färgschema och detta går inte att ändra.

Ändra färgschema

När du ändrar färgschemat kan du välja bakgrundsstil och byta färg på flikarna så att du får ett färgschema som passar dig.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Bakgrund och stil.
  • Om du vill ändra bakgrundens färgpalett trycker du på Bakgrundsfärger och väljer den färgpalett du vill ha.
  • Om du vill att flikarna ska ha en specifik färg trycker du på Standardfärger och väljer färg.

Relaterade resurser

Läs mer om hur mörkt tema fungerar i följande appar:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5809362187370824298