Använda mörkt färgschema på en Android-telefon

Du kan ändra färgschemat som används i vissa appar och på vissa skärmar på telefonen. Med mörkt tema kan det bli lättare att läsa på skärmen och det kan även spara batteri i vissa fall.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Aktivera eller inaktivera mörkt tema på telefonen

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Skärm.
 3. Aktivera eller inaktivera Mörkt tema.
Förhindra att mörkt tema aktiveras automatiskt
Om ett mörkt färgschema används trots att du inte har aktiverat mörkt tema kanske batterisparläget är på. När batterisparläget är aktiverat kan mörkt tema slås på automatiskt. På vissa telefoner aktiveras batterisparläget automatiskt när batterinivån sjunker under ett visst värde, till exempel 15 %.

Inaktivera batterisparläge

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparläge följt av Inaktivera nu.

Tips! Det går inte att använda batterisparläge och ljust tema samtidigt. Om du vill använda ljust tema måste du inaktivera batterisparläget.

Förhindra att batterisparläget aktiveras automatiskt
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparläge följt av Ställ in ett schema.
 3. Välj Inget schema.

Åtgärda problem med appar som öppnas med mörkt tema

Mörkt tema är inte tillgängligt i alla appar.

Obs! När du aktiverar mörkt tema på hela enheten eller när batterisparläget är aktiverat används mörkt tema även i många appar. 

Så här kollar du temainställningarna i en app:

 • Om mörkt tema är aktiverat men ett ljust färgschema används i en app går det troligen inte att ställa in mörkt tema i den appen.
 • Om ljust tema är aktiverat men ett mörkt färgschema används i en app kan det bero på något av följande:
  • Mörkt tema är aktiverat i appen, men inte på hela enheten. Du kollar detta genom att öppna appens inställningar och titta efter alternativ för Tema eller Skärm. Det exakta namnet kan skilja sig från app till app.
  • Appen har ett mörkt färgschema och detta går inte att ändra.

Relaterade resurser

Läs mer om hur mörkt tema fungerar i följande appar:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false