Skydda enheten från obehörig användning

Du kan konfigurera telefonen så att obehöriga inte kan använda den efter att ha återställt den till standardinställningarna. Om den skyddade telefonen till exempel blir stulen och rensas kan bara någon med tillgång till ditt Google-konto eller skärmlås använda den.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.1 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Konfigurera skyddsfunktioner för telefonen

 1. Lägg till ett Google-konto på telefonen: Lägg till ditt Google-konto på telefonen för att förhindra att andra använder telefonen om den rensas. Läs om hur du lägger till ett Google-konto på telefonen.
 2. Ställ in ett skärmlås: Ställ in ett skärmlås för att förhindra att andra använder eller rensar din telefon. Läs mer om hur du konfigurerar skärmlås.

Tips! Om du inte har ställt in ett skärmlås kan du kanske fjärrlåsa telefonen med Hitta min enhet. Läs mer om hur du använder Hitta min enhet..

Inaktivera skyddsfunktioner för telefonen

Ta bort Google-kontot från telefonen om du vill inaktivera skyddsfunktioner för telefonen. Läs mer om hur du tar bort konton.

Om du har aktiverat Utvecklaralternativ kan du även inaktivera skyddsfunktioner för telefonen i appen Inställningar. Tryck på System Följt av Avancerat Följt av Utvecklaralternativ Följt av OEM-upplåsning.

Du måste verifiera att du äger enheten efter att standardinställningarna har återställts

Om du vill återställa telefonen till standardinställningarna måste du antingen låsa upp skärmen eller ange lösenordet för Google-kontot. På så sätt vet vi att du eller någon du litar på gör återställningen.

Räkna med att du måste låsa upp skärmen eller ange uppgifterna för Google-kontot i följande fall:

 • Om du raderar telefonens data med appen Inställningar:
  Du blir ombedd att ange skärmlåset innan du återställer telefonen.
 • Om du återställer telefonen via knapparna:
  Om du återställer telefonen via knapparna (Återställningsläge) måste du ange pinkod, lösenord eller grafiskt lösenord. Dessutom ges du möjlighet att använda det Google-konto som fanns på telefonen innan den återställdes.
 • Om du fjärråterställer telefonen med Hitta min enhet:
  Om du fjärråterställer telefonen med Hitta min enhet måste du ange ett användarnamn och lösenord för Google som är kopplat till telefonen.

Obs! Du kan logga in med ett valfritt Google-konto om det har lagts till på och synkroniserats med enheten som konto eller användarprofil och inte som gästprofil. Om du inte anger dessa uppgifter under konfigureringen går det inte att använda enheten efter att standardinställningarna har återställts. Få hjälp med inloggning om du inte kan logga in på Google-kontot.

Relaterade artiklar