Ändra vad som visas på startskärmen på Android

Om ingen app är öppen visas startskärmen. Som standard visas datum, väder och några appar på startskärmen.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Visa startskärmen

Gör något av följande beroende på vilken telefon du har:

 • Svep uppåt från skärmens nederkant.
 • Tryck på hemknappen Startsida eller Startsida.

På vissa telefoner kan det finnas flera startskärmar. Du navigerar mellan dem genom att svepa åt vänster eller höger.

Anpassa startskärmen

Ändra en app

Längst ned på skärmen finns en rad med favoritappar.

 • Ta bort en favoritapp: Tryck länge på appen du vill ta bort från favoriterna. Dra appen till en annan del av skärmen.
 • Lägga till en favoritapp: Svep uppåt från skärmens nederkant. Tryck länge på en app. Flytta appen till en ledig plats bland favoriterna. 

Ändra andra inställningar för startskärmen

 1. Tryck länge på en ledig plats på startskärmen. 
 2. Tryck på Startinställningar.

Söka på startskärmen

 • Om du vill skriva vad du söker efter trycker du på Google Google .
 • Om du vill tala in sökningen eller ge ett röstkommando säger du ”Ok Google”. Du kan även trycka på Assistent Assistent. Läs mer om Google Assistent.

Aktivera eller inaktivera animationer i sökfältet

Ibland visas animationer i sökfältet på startskärmen. Animationerna visas tillfälligt vid särskilda tillfällen, t.ex. till jul.

Så här aktiverar eller inaktiverar du animationerna:

 1. Tryck länge på sökfältet.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar.
 3. Aktivera eller inaktivera Effekter för sökrutan.

Relaterade artiklar