Nastavení nebo vymazání výchozích aplikací

Máte-li několik aplikací se stejnou funkcí, můžete si vybrat, kterou budete používat ve výchozím nastavení.  Pokud máte například několik aplikací pro úpravu fotek, můžete vybrat, kterou z nich chcete použít k otevření fotky.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Nastavení výchozích aplikací

Výběr po vyzvání
 1. Pokud se vás telefon zeptá, kterou aplikaci chcete použít, klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
 2. Vyberte, jak často chcete tuto aplikaci pro danou akci používat: Vždy nebo Pouze jednou.
 3. Telefon se vás již u této akce o výběr aplikace nebude žádat. Pokud chcete, aby se vás telefon znovu zeptal, můžete vymazat výchozí nastavení. Informace o tom, jak vymazat výchozí nastavení (níže).
Výběr kdykoliv
Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení A pak Výchozí aplikace.
 3. Klepněte na výchozí aplikaci, kterou chcete změnit.
 4. Klepněte na aplikaci, kterou chcete používat jako výchozí.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 3. Klepněte na aplikaci, kterou už nechcete používat jako výchozí. Pokud ji nevidíte, nejprve klepněte na Zobrazit všechny aplikace nebo Informace o aplikaci.
 4. Klepněte na Rozšířená nastavení A pak Otevírat ve výchozím nastavení A pak Vymazat výchozí nastavení. Pokud možnost Rozšířená nastavení nevidíte, klepněte na Otevírat ve výchozím nastavení A pak Vymazat výchozí nastavení.

Po vymazání výchozího nastavení vás telefon před provedením akce požádá o výběr aplikace, kterou chcete použít.

Související články