Ange betalningsuppgifter automatiskt i appar

Du kan spara dina kredit- och bankkortsuppgifter i Google Pay för framtida köp. När du anger uppgifter i ett nytt formulär i appen på din telefon kan du bli ombedd att spara uppgifterna.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.1 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Inaktivera förfrågningar om att spara betalningsuppgifter

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System följt av Språk och inmatning följt av Avancerat.
 3. Tryck på Tjänsten Autofyll.
 4. Tryck på Inget.

Ändra var uppgifterna sparas

Så här väljer du i vilken app eller tjänst dina uppgifter sparas.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System följt av Språk och inmatning följt av Avancerat.
 3. Tryck på Tjänsten Autofyll.
 4. Välj ett alternativ. Om alternativet du vill använda inte visas trycker du på Lägg till tjänst.

Inaktivera autentisering med fingeravtryck eller Face ID

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Google följt av Autofyll följt av Autofyll med Google följt av Säkerhet för autofyll.
 3. Inaktivera Betalningsuppgifter under Använd biometri.

Här sparas betalningsuppgifterna

När du gör ett köp på din telefon kan du bli tillfrågad om du vill att Google ska spara kortuppgifterna. Om du tackar ja sparas uppgifterna i Google Pay.

Om du inte har använt Google Pay tidigare

Om du inte redan har en profil i Google Pay skapas en ny profil åt dig när du sparar dina kredit- eller bankkortsuppgifter. Läs mer om Google Pay.

Ändra eller ta bort sparade uppgifter

Du kan redigera eller ta bort kortuppgifter som lagras i Google Pay. Läs mer om hur du ändrar betalningsmetod.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false