Automatsko unošenje podataka o plaćanju u aplikacijama

Na Google Pay možete spremiti kreditne i debitne kartice kako biste kasnije plaćali artikle. Kada unesete podatke u novi obrazac u aplikaciji, Android uređaj može zatražiti da spremite te podatke.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 8.1 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Lokacija spremanja podataka o plaćanju

Kada kupujete putem telefona, Android uređaj može pitati želite li spremiti podatke o kartici. Ako prihvatite, podaci će se spremiti na Google Pay.

Ako još niste koristili Google Pay

Ako još nemate Google Pay račun, on će se izraditi spremanjem podataka o kreditnoj ili debitnoj kartici. Saznajte više o Google Payu.

Promjena ili brisanje spremljenih podataka

Podatke o kartici koji su pohranjeni na Google Payu možete urediti ili ukloniti. Saznajte kako promijeniti načine plaćanja.

Isključivanje zahtjeva za spremanje podataka o plaćanju

Ako ne želite da vaš Android uređaj sprema ili unosi podatke o plaćanju za vas, možete isključiti upit.

  1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
  2. Dodirnite Sustav A zatim Jezici i unos A zatim Napredno.
  3. Dodirnite Usluga automatskog popunjavanja.
  4. Dodirnite Ništa.

Promjena lokacije na kojoj su podaci spremljeni

Možete odabrati koja će aplikacija ili usluga spremati podatke o plaćanju.

  1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
  2. Dodirnite Sustav A zatim Jezici i unos A zatim Napredno.
  3. Dodirnite Usluga automatskog popunjavanja.
  4. Odaberite opciju. Ako ne vidite opciju koju želite, dodirnite Dodaj uslugu.

Povezani članci