Automatsko unošenje podataka o plaćanju u aplikacije

Na Google Payu možete spremiti kreditne i debitne kartice kako biste kasnije plaćali artikle. Kada unesete podatke u novi obrazac u aplikaciji, telefon može zatražiti da spremite te podatke.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 8.1 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Isključivanje zahtjeva za spremanje podataka o plaćanju

  1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
  2. Dodirnite Sustav A zatimJezici i unos A zatim Napredno.
  3. Dodirnite Usluga automatskog popunjavanja.
  4. Dodirnite Ništa.

Promjena lokacije na kojoj su podaci spremljeni

Da biste odabrali koja će aplikacija ili usluga spremati podatke o plaćanju:

  1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
  2. Dodirnite Sustav A zatimJezici i unos A zatim Napredno.
  3. Dodirnite Usluga automatskog popunjavanja.
  4. Odaberite opciju. Ako ne vidite opciju koju želite, dodirnite Dodaj uslugu.

Lokacija spremanja podataka o plaćanju

Kada kupujete putem telefona, telefon vas može pitati želite li spremiti podatke o kartici. Ako prihvatite, podaci će se spremiti na Google Pay.

Ako još niste koristili Google Pay

Ako još nemate Google Pay profil, on će se izraditi spremanjem podataka o kreditnoj ili debitnoj kartici. Saznajte više o Google Payu.

Promjena ili brisanje spremljenih podataka

Podatke o kartici koji su pohranjeni na Google Payu možete urediti ili ukloniti. Saznajte kako promijeniti načine plaćanja.

Povezani članci