Prijenos datoteka između računala i Android uređaja

Fotografije, glazbu i druge datoteke s računala možete prenijeti na telefon ili tablet i obrnuto pomoću Google računa ili USB kabela.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

1. opcija: prijenos datoteka putem Google računa

Nakon što prenesete datoteke na Google račun, možete ih koristiti i na računalu i na Android uređaju.

2. opcija: prijenos datoteka putem USB kabela

Windows računalo

Prijenos datoteka putem USB-a

 1. Otključajte Android uređaj.
 2. USB kabelom povežite uređaj s računalom.
 3. Na telefonu dodirnite obavijest "Uređaj se puni putem USB-a".
 4. U odjeljku "Svrha upotrebe USB-a" odaberite Prijenos datoteka.
 5. Na računalu će se otvoriti prozor za prijenos datoteka. Pomoću njega povucite datoteke.
 6. Kada završite, izbacite uređaj iz sustava Windows.
 7. Odspojite USB kabel.

Rješavanje problema s prijenosom datoteka putem USB-a

 • Rješavanje problema na računalu
  • U postavkama računala provjerite otkriva li Windows novi hardver automatski.
  • Ponovo pokrenite računalo.
 • Rješavanje problema na Android uređaju
 • Rješavanje problema s USB vezom
  • Pokušajte s nekim drugim USB kabelom. Neki USB kabeli ne mogu se upotrebljavati za prijenos datoteka.
  • Da biste testirali USB priključak na uređaju, povežite uređaj s nekim drugim računalom.
  • Da biste testirali USB priključak na računalu, povežite neki drugi uređaj s računalom.
Mac računalo

Računalo mora imati Mac OS X 10.5 ili noviju verziju. Android uređaj mora imati Android 3.0 ili noviju verziju.

Prijenos datoteka putem USB-a

 1. Preuzmite i instalirajte Prijenos datoteka za Android na računalo.
 2. Otvorite Prijenos datoteka za Android. Pri sljedećem povezivanju uređaja otvorit će se automatski.
 3. Otključajte Android uređaj.
 4. USB kabelom povežite uređaj s računalom.
 5. Na telefonu dodirnite obavijest "Uređaj se puni putem USB-a".
 6. U odjeljku "Svrha upotrebe USB-a" odaberite Prijenos datoteka.
 7. Na računalu će se otvoriti prozor Prijenos datoteka za Android. Pomoću njega povucite datoteke.
 8. Kada završite, odspojite USB kabel.

Rješavanje problema s prijenosom datoteka putem USB-a

 • Rješavanje problema na računalu
  • Provjerite je li na računalu instaliran Mac OS X 10.5 ili novija verzija.
  • Provjerite je li na računalu instaliran i otvoren Prijenos datoteka za Android.
  • Ponovo pokrenite računalo.
 • Rješavanje problema na Android uređaju
 • Rješavanje problema s USB vezom
  • Pokušajte s nekim drugim USB kabelom. Neki USB kabeli ne mogu se upotrebljavati za prijenos datoteka.
  • Da biste testirali USB priključak na uređaju, povežite uređaj s nekim drugim računalom.
  • Da biste testirali USB priključak na računalu, povežite neki drugi uređaj s računalom.
Chromebook
 1. Otključajte Android uređaj.
 2. USB kabelom povežite uređaj s Chromebookom.
 3. Otključajte uređaj.
 4. Na telefonu dodirnite obavijest "Uređaj se puni putem USB-a".
 5. U odjeljku "Svrha upotrebe USB-a" odaberite Prijenos datoteka.
 6. Na Chromebooku će se otvoriti aplikacija Datoteke. Pomoću njega povucite datoteke.
 7. Kada završite, odspojite USB kabel.

Saznajte koje vrste datoteka funkcioniraju na Chromebookovima.

Povezani članci