Prijenos datoteka između računala i Android uređaja

Pomoću Google računa ili USB kabela možete premjestiti fotografije, glazbu i druge datoteke s računala na telefon i obrnuto.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

1. opcija: premjestite datoteke putem Google računa

Prenesite datoteke na svoj Google račun da biste ih koristili i na računalu i na telefonu.

2. opcija: premjestite datoteke pomoću USB kabela

Windows računalo
 1. Otključajte telefon.
 2. USB kabelom povežite telefon s računalom.
 3. Na telefonu dodirnite obavijest "Uređaj se puni putem USB-a".
 4. U odjeljku "Upotrijebite USB za" odaberite Prijenos datoteka.
 5. Na računalu će se otvoriti prozor za prijenos datoteka. Pomoću njega povucite datoteke.
 6. Kad završite, izbacite telefon iz sustava Windows.
 7. Iskopčajte USB kabel.
Mac računalo

Vaše računalo mora koristiti Mac OS X 10.5 i novije verzije.

 1. Preuzmite i instalirajte Prijenos datoteka za Android na računalo.
 2. Otvorite Prijenos datoteka za Android. Pri sljedećem povezivanju telefona otvorit će se automatski.
 3. Otključajte telefon.
 4. USB kabelom povežite telefon s računalom.
 5. Na telefonu dodirnite obavijest "Uređaj se puni putem USB-a".
 6. U odjeljku "Upotrijebite USB za" odaberite Prijenos datoteka.
 7. Na računalu će se otvoriti prozor Prijenos datoteka za Android. Pomoću njega povucite datoteke.
 8. Kad završite, iskopčajte USB kabel.
Chromebook
 1. Otključajte telefon.
 2. USB kabelom povežite telefon s Chromebookom.
 3. Otključajte telefon.
 4. Na telefonu dodirnite obavijest "Uređaj se puni putem USB-a".
 5. U odjeljku "Svrha upotrebe USB-a" odaberite Prijenos datoteka.
 6. Na Chromebooku će se otvoriti aplikacija Datoteke. Pomoću nje povucite datoteke. Saznajte koje vrste datoteka funkcioniraju na Chromebookovima.
 7. Kad završite, iskopčajte USB kabel.

Rješavanje problema s premještanjem datoteka putem USB-a

Windows računalo
 • Rješavanje problema na računalu
  • U postavkama računala provjerite otkriva li Windows novi hardver automatski.
  • Ponovo pokrenite računalo.
 • Rješavanje problema s telefonom
 • Rješavanje problema s USB vezom
  • Pokušajte s nekim drugim USB kabelom. Neki USB kabeli ne mogu se upotrebljavati za prijenos datoteka.
  • Da biste testirali USB priključak na telefonu, povežite svoj uređaj s nekim drugim računalom.
  • Da biste testirali USB priključak na računalu, povežite neki drugi uređaj s računalom.
Mac računalo
 • Rješavanje problema na računalu
  • Provjerite ima li računalo Mac OS X 10.5 ili novije verzije.
  • Provjerite je li na računalu instaliran i otvoren Prijenos datoteka za Android.
  • Ponovo pokrenite računalo.
 • Rješavanje problema s telefonom
 • Rješavanje problema s USB vezom
  • Pokušajte s nekim drugim USB kabelom. Neki USB kabeli ne mogu se upotrebljavati za prijenos datoteka.
  • Da biste testirali USB priključak na telefonu, povežite telefon s nekim drugim računalom.
  • Da biste testirali USB priključak na računalu, povežite neki drugi uređaj s računalom.

Povezani članci