Lägga till eller ta bort ett konto på Android

Du kan lägga till konton på telefonen så att du får tillgång till e-post, kontakter och kalender i dem och kan hämta appar från Google Play Butik. När du lägger till ett Google-konto synkroniseras informationen i det med telefonen automatiskt.

När du tar bort ett konto raderas allt som hör till det kontot också från telefonen. Detta omfattar e-post, kontakter och inställningar.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Lägg till ett Google-konto eller ett annat konto på telefonen

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Konton. Tryck på Användare och konton om Konton inte visas.
 3. Tryck på Lägg till konto längst ned.
 4. Tryck på den typ av konto du vill lägga till.
  • Om du vill lägga till ett Google-konto trycker du på Google. När du loggar in med ett Google-konto synkroniseras e-post, kontakter, kalenderhändelser och andra uppgifter som är kopplade till kontot automatiskt med din telefon.
  • Om du vill lägga till ett annat personligt konto trycker du på Personligt (IMAP) eller Personligt (POP3). De alternativen väljer du i allmänhet om du använder ett e-postprogram som Microsoft Outlook eller Apple Mail. Läs mer om hur du använder IMAP eller POP3 med Gmail.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
 6. Om du lägger till konton kan du behöva ange telefonens pinkod, lösenord eller grafiska lösenord som en säkerhetsåtgärd.

Tips! Om du vill låna ut telefonen till någon kan du läsa mer om hur du skapar en separat användare eller tillfällig gäst i stället för att lägga till ett konto.

Ta bort ett Google-konto eller ett annat konto från telefonen

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Lösenord och konton. Tryck på Användare och konton om Konton inte visas.
 3. Tryck på kontot du vill ta bort under Konton som tillhör Följt av Ta bort konto.
 4. Bekräfta genom att trycka på Ta bort konto Följt av OK.
 5. Om det är det enda Google-kontot på telefonen måste du ange telefonens lösenord, pinkod eller grafiska lösenord av säkerhetsskäl.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false