Lägga till eller ta bort ett konto på en Android-enhet

Du kan lägga till konton på din Android-enhet. När du lägger till ett konto synkroniseras uppgifterna som är kopplade till kontot automatiskt med enheten. Du måste lägga till ett konto på enheten om du vill ladda ned appar från Google Play Butik.

Om enheten används av flera användare kontrollerar du att du är inloggad på rätt konto innan du ändrar kontouppgifter.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Lägga till ett konto på enheten

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Konton. Tryck på Användare och konton om Konton inte visas.
 3. Tryck på Lägg till konto längst ned.
 4. Tryck på den typ av konto du vill lägga till.
  • Om du vill lägga till ett Google-konto trycker du på Google. När du loggar in med ett Google-konto synkroniseras e-post, kontakter, kalenderhändelser och andra uppgifter som är kopplade till kontot automatiskt med din enhet.
  • Om du vill lägga till ett annat personligt konto trycker du på Personligt (IMAP) eller Personligt (POP3). De alternativen väljer du i allmänhet om du använder ett e-postprogram som Microsoft Outlook eller Apple Mail. Läs mer om hur du använder IMAP eller POP3 med Gmail.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
 6. Om du lägger till konton kan du behöva ange enhetens pinkod, lösenord eller grafiska lösenord som en säkerhetsåtgärd.

Tips! Om du vill låna ut enheten till en vän kan du läsa mer om hur du skapar en separat användare eller tillfällig gäst i stället för att lägga till ett konto.

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Ta bort ett konto från enheten

När du tar bort ett konto från enheten raderas även allt som är kopplat till kontot från enheten. Detta omfattar e-post, kontakter och inställningar.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Konton.Tryck på Användare och konton om Konton inte visas.
 3. Tryck på det konto du vill ta bort Följt av Ta bort konto.
 4. Om det är det enda Google-kontot på enheten måste du ange enhetens lösenord, pinkod eller grafiska lösenord av säkerhetsskäl.

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Relaterade artiklar