Frigöra utrymme

Om du vill ladda ned fler appar och mediefiler eller få telefonen att fungera bättre kan du frigöra utrymme på den.

Du kan se hur lagringsutrymmet och minnet används och sedan ta bort onödiga filer eller appar.

 • I lagringsutrymmet sparas data, som musik och foton.
 • I minnet körs program, som appar och Android-systemet.
Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Kontrollera och frigöra lagringsutrymme

Se vad som tar upp lagringsutrymme

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Lagring.
 3. Tryck på en kategori.

Frigöra utrymme

Så här väljer du i listan över foton, videor och appar som du inte har använt nyligen:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Lagring.
 3. Tryck på Frigör utrymme.
 4. Markera objekt du vill ta bort genom att trycka på den tomma kryssrutan till höger om dem. (Tryck på Granska senaste objekt om inget visas i listan.)
 5. Radera de markerade objekten genom att trycka på Frigör längst ned.

Att välja bland data:

Foton, videor och andra mediefiler

Radera säkerhetskopierade foton och videor

Om du säkerhetskopierar foton med Google Foto kan du radera kopiorna på enheten. Du kan se de säkerhetskopierade filerna i appen via Wi-Fi eller mobildata. Läs mer om hur du tar bort foton och videor från telefonen.

Radera nedladdade filmer, musik och andra mediefiler

Så här raderar du innehåll från Google Play:

 1. Öppna appen från Google Play där innehållet finns, till exempel Play Musik eller Play TV och film.
 2. Tryck på menyn Meny Följt av InställningarFöljt av Hantera nedladdningar.
 3. Tryck på Nedladdade NedladdatFöljt av Ta bort.

Om du vill radera innehåll från andra källor kan du göra det i appen som du använde för att ladda ned det.

Appar och appdata

Avinstallera appar du inte använder.

Om du avinstallerar en app och behöver den senare kan du ladda ned den igen. Om du har köpt en app behöver du inte betala för den igen. Läs mer om hur du avinstallerar appar.

Rensa en apps cacheminne eller lagrade data

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på Visa alla appar Följt av appen Följt av Lagring.
 4. Tryck på Rensa lagringsutrymme eller Rensa cacheminne. Om alternativet Rensa lagringsutrymme inte visas trycker du på Rensa data.
  • Rensa cacheminne:  Tillfälligt sparad data tas bort. Vissa appar kan öppnas långsammare nästa gång du använder dem.
  • Rensa lagringsutrymme: All appdata tas bort permanent. Vi rekommenderar att du försöker radera data direkt i appen först.
Filer

Radera nedladdade filer

Om du vill se nedladdningar öppnar du appen Filer Appen Filer på telefonen. Läs mer om hur du hittar och raderar filer.

Tips! Om du vill se fler filer som tar upp utrymme på enheten öppnar du appen Inställningar Följt av Lagring Följt av Filer Följt av en mapp.

Kopiera filer till datorn

Du kan flytta filer och mappar till en dator med en USB-sladd och sedan ta bort dem från enheten. Läs mer om hur du överför filer mellan telefonen och datorn

Kontrollera och frigöra minne

Android hanterar apparnas minnesanvändning. Du behöver oftast inte stänga appar. Om en app inte svarar kan du däremot testa att stänga den. Läs mer om hur du felsöker appar som inte fungerar.

Tips! Om det verkar som om en app använder för mycket minne kan du ta bort den. Läs mer om hur du avinstallerar appar

Relaterade artiklar