Brisanje ili onemogućivanje aplikacija na Androidu

Možete deinstalirati aplikacije koje ste instalirali na uređaju. Ako uklonite aplikaciju koju ste platili, možete ju ponovo instalirati kasnije bez plaćanja. Također, možete onemogućiti aplikacije sustava koje ste dobili s uređajem.

Za Instant aplikacije možete izbrisati podatke za jednu aplikaciju ili isključiti Instant aplikacije. Saznajte kako se upravlja Instant aplikacijama.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 8.1 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Brisanje instaliranih aplikacija

  1. Otvorite aplikaciju Trgovina Google Play Google Play.
  2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Moje aplikacije i igre.
  3. Dodirnite igru.
  4. Dodirnite Deinstaliraj
  5. Kada se deinstaliranje dovrši, dodirnite Instaliraj.

Onemogućavanje aplikacija koje ste dobili s uređajem

Neke aplikacije sustava koje su došle već instalirane na Android uređaju ne možete izbrisati. No, možete ih isključiti tako da se ne prikazuju na popisu aplikacija na uređaju.

  1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
  2. Dodirnite Aplikacije i obavijesti.
  3. Dodirnite aplikaciju koju želite onemogućiti. Ako je ne vidite, najprije dodirnite Pogledajte sve aplikacije ili Informacije o aplikaciji.
  4. Dodirnite Onemogući.

Ponovna instalacija koje ste izbrisali

Ako izbrišete ili onemogućite aplikaciju, možete ju opet dodati na uređaj. Ako ste aplikaciju kupili, ne morate ju još jednom kupiti da biste ju ponovo instalirali. Saznajte kako ponovo instalirati i ponovo omogućiti aplikacije.