Finn ukjente sporingsenheter

Du kan identifisere, finne og fjerne sporingsenheter noen har plassert i nærheten av deg eller i eiendelene dine uten at du vet om eller har gitt samtykke til det, ved hjelp av varsler om ukjente sporingsenheter.

Hva er sporingsenheter?

En sporingsenhet (også kjent som sporingsbrikke) er en liten Bluetooth-enhet du kan feste til gjenstander som nøkler eller ryggsekker, slik at det blir lettere å finne dem hvis de mistes.

I noen tilfeller kan disse enhetene misbrukes for å spore personer uten at de har gitt samtykke til det.

Hva betyr varsler om ukjente sporingsenheter?

Du får et varsel om en ukjent sporingsenhet når en annen persons sporingsenhet skilles fra eieren og Android-telefonen din registrerer at den reiser sammen med deg og er utenfor eierens Bluetooth-rekkevidde. Varselet informerer deg om sporingsenheten og hvordan du finner den, samt hva du kan gjøre videre.

Eksempel på et varsel om en ukjent sporingsenhet

Tips:

 • Du kan få slike varsler hvis du låner gjenstander, eller hvis du reiser sammen med noen som har med seg en sporingsenhet.
 • Du kan ikke hindre sporingsenheter i å dele posisjonen sin ved å slå på flymodus eller slå av Bluetooth eller posisjonstjenester på telefonen din. Finn ut hvordan du slår av sporingsenheter.
Kompatible sporingsenheter
Varsler om ukjente sporingsenheter fungerer med Apple AirTags og sporingsbrikker som er kompatible med Finn enheten min-nettverket.

Dette bør du gjøre hvis du får et varsel om en ukjent sporingsenhet

Viktig: Selv om du slår av Bluetooth eller posisjonstjenester eller slår på flymodus, hindrer ikke telefonen eieren av sporingsenheten i å finne sporingsenhetens posisjon. For å deaktivere sporingsenheten, følg veiledningen fra produsenten.

 1. Trykk på varselet om sporingsenheten på enheten din for å åpne et kart.
 2. Finn ut hvor sporingsenheten er registrert sammen med deg.
 3. Trykk på Spill av lyd. Da spiller sporingsenheten av en lyd.
  • Eieren varsles ikke selv om du spiller av lyden.
 4. Følg lyden for å finne sporingsenheten.
 5. Hvis du finner sporingsenheten, trykker du på Neste trinn.
 6. Når du har funnet sporingsenheten, kan du
  • dra til et trygt offentlig sted og kontakte politiet eller en kontakt du stoler på, hvis du føler at du er i fare
  • få og lagre informasjon om sporingsenheten
  • deaktivere sporingsenheten – finn ut hvordan du slår av sporingsenheter
Du har fått et varsel om en ukjent sporingsenhet

Hvis du får et varsel på Android-enheten din, kan det hende at en enhet som ikke er din, beveger seg sammen med deg.

Det er mulig at enheten er festet til eller inni noe du låner, for eksempel nøkler eller en ryggsekk.

For å finne ut mer om sporingsenheten, for eksempel enhetstypen og navnet på produsenten, trykk på varselet.

Når du trykker på varselet, ser du et kart som viser hvor det ble registrert at sporingsenheten beveget seg sammen med deg.

 • Du ser ikke hvor eieren av sporingsenheten har sjekket posisjonen.
Spill av lyd for å finne en ukjent sporingsenhet

Hvis du får et varsel, kan du trykke på Spill av lyd for å finne sporingsenheten ved å få den til å spille av en lyd.

Hvis du fremdeles ikke finner enheten, kan du få sporingsenheten til å spille av en lyd igjen ved å trykke på Spill av lyd.

Tips: Eieren av sporingsenheten blir ikke varslet hvis du spiller av lyden.

Hvis du ikke kan spille av lyd eller ikke hører lyden

Hvis du ikke kan spille av en lyd eller ikke hører lyden, kan du prøve å bevege deg rundt og trykke på Spill av lyd. Det er mulig at sporingsenheten ikke lenger er innenfor rekkevidde, eller at enhets-ID-en er endret.

Hvis du ikke kan spille av en lyd, men tror at sporingsenheten er i nærheten, kan du se gjennom eiendelene dine. Sjekk på deg selv og omgivelsene for å finne ut hvor enheten kan være skjult. Den kan være på steder du vanligvis ikke sjekker, som i lommen, vesken eller bilen.

Hvis du ikke finner enheten og du føler deg utrygg, bør du dra til et trygt offentlig sted og kontakte politiet eller en kontakt du stoler på.

Du kan ta skjermdumper av varselet om den ukjente sporingsenheten og kartet over stedene sporingsenheten er registrert, så du har dette til senere.

Hva bør du gjøre hvis du finner en sporingsenhet?

For å se listen over hva du kan gjøre, trykk på Neste trinn.

Det kan finnes forskjellige veiledninger for forskjellige sporingsenheter, inkludert lagring av informasjon for å rapportere og deaktivere enheten.

Få informasjon om sporingsenheten

Når du finner sporingsenheten, kan det være lurt å lagre informasjon om den.

 1. Du kan ta en skjermdump av varselet om den ukjente sporingsenheten og kartet over stedene den er registrert.
 2. For Airtags kan du finne ut mer om sporingsenheten ved å plassere den nær baksiden av telefonen din.
  • Du må kanskje vente litt før informasjonen om sporingsenheten vises på skjermen.
  • Noen enheter kan dele serienummeret eller tilleggsinformasjon om eieren av enheten. Andre enheter har også serienummeret fysisk trykt på Bluetooth-sporingsenheten.
  • Det kan være lurt å ta en skjermdump av serienummeret eller eierinformasjonen.
 3. For sporingsenheter som er kompatible med Finn enheten min-nettverket, kan du følge veiledningen på skjermen for å finne ut mer om sporingsenheten.
  • Når alle veiledningene for identifisering er fullført, kan du finne enhetsidentifikatoren og den skjulte e-postadressen til eieren.
  • Det kan være lurt å ta en skjermdump av enhetsidentifikatoren eller eierinformasjonen.
  • Hvis du ikke finner veiledningen for å vise eierinformasjon, følger du identifiseringsveiledningen på produsentens nettsted.
Deaktiver sporingsenheten

Viktig:

 • Hvis enkelte sporingsenheter deaktiveres, kan de tilbakestilles til fabrikkstandard, og da er de ikke tilknyttet den opprinnelige eieren lenger. Politiet får kanskje ikke tilleggsinformasjon om slike sporingsenheter, for eksempel hvem som eier dem.
 • Hvis du deaktiverer sporingsenheten fysisk, får ikke eieren fremtidige posisjonsoppdateringer fra den, men eieren kan fortsatt sjekke hvor sporingsenheten var den siste gangen den fremdeles var aktivert.
  • Avhengig av situasjonen kan du deaktivere sporingsenheten for å stoppe sporingen eller holde den aktivert hvis du er redd for at det kan være utrygt å deaktivere den.
  • Hvis du vil deaktivere sporingsenheten, finner du en trinnvis veiledning for produsenten av det bestemte produktet nedenfor:
Produkt Her kan du be om hjelp
Apple Airtag Deaktiver AirTag-enheter
 • Du kan kanskje samarbeide med lokale politimyndigheter for å finne ut mer om sporingsenheten du har funnet. For å støtte etterforskningen kan det hende politiet ber deg om sporingsenheten, enhetens identifikator eller annen informasjon.
Hvis du ikke finner sporingsenheten

Selv om du ikke finner enheten, kan det hende den fortsatt er i nærheten av deg eller på eiendelene dine.

 • Hvis det er trygt å gjøre det, kan du gå tilbake og sjekke eiendelene du hadde på ruten som ble vist i varselet, for eksempel i bilen eller ryggsekken.
 • Kjør en manuell skanning for å finne sporingsenheter i nærheten.
 • Hvis sporingsenheten fremdeles registreres sammen med deg neste dag, kan det hende du får et nytt varsel.
Finn tidligere varsler om sporingsenheter

Slik ser du varsler du har mottatt tidligere:

 1. Trykk på Innstillinger på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner og så Varsler om ukjente sporingsenheter.
 3. Trykk på knappen for varsler om sporingsenheter midt på skjermen.

Tips: Varsler slettes etter 48 timer.

Se etter sporingsenheter i nærheten

Kjør en manuell skanning

Du kan når som helst sjekke om det finnes noen sporingsenheter i nærheten av deg som er atskilt fra eierne.

 1. Trykk på Innstillinger på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner og så Varsler om ukjente sporingsenheter og så Skann nå.
  • Enheten bruker omtrent 10 sekunder på å gjennomføre en manuell skanning.
Hvilke sporingsenheter vises ved manuell skanning?

Du kan bruke manuell skanning for å finne sporingsenheter som er i nærheten av deg og atskilt fra eierens enhet. Det er mulig at sporingsenhetene som blir funnet i en manuell skanning, er mistet eller midlertidig atskilt fra eierens enhet.

Hvis du har slått på varsler om ukjente sporingsenheter, får du et varsel automatisk hvis systemet registrerer at en ukjent sporingsenhet beveger seg sammen med deg.

Jeg fikk ikke noe varsel om en sporingsenhet i en manuell skanning

Sporingsenheter som vises i en manuell skanning, er i nærheten av deg, men de har kanskje ikke reist med deg.

Hvis du har varsler slått på, blir du automatisk varslet hvis systemet registrerer at en ukjent sporingsenhet beveger seg sammen med deg.

Slik fikk telefonen oppdateringen

For å beskytte Android-telefonen din får den regelmessig oppdateringer i bakgrunnen. Under en oppdatering legger Play-tjenester til systemet for varsler om ukjente sporingsenheter, og du får automatisk varsler om ukjente sporingsenheter.

Du kan velge bort dette når som helst.

Slå av varsler om ukjente sporingsenheter

Viktig: Hvis du slår av varsler om ukjente sporingsenheter, fjernes tidligere varsler, og all informasjon om andre ukjente sporingsenheter slettes. Disse dataene kan ikke gjenopprettes.

Hvis Android-enheten din har Android 12 (S) eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner og så Varsler om ukjente sporingsenheter.
 3. Slå av Tillat varsler.

Hvis Android-enheten din har Android 11 (R) eller eldre:

 1. Trykk på Innstillinger på enheten.
 2. Trykk på Google og så Personlig sikkerhet og så Varsler om ukjente sporingsenheter.
 3. Slå av varslene.

Dataene dine og personvernet ditt

Hvilke data bruker vi?

For å fastslå hvordan en ukjent sporingsenhet har reist med deg, bruker varsler om ukjente sporingsenheter posisjonsinformasjonen og tidsstemplene for når enheten din oppdaget dem, og en enhets-ID for sporingsenheten. Når du mottar et varsel om en ukjent sporingsenhet, ser du også et kart over stedene sporingsenheten ble registrert sammen med deg.

Denne informasjonen behandles og lagres midlertidig i et kryptert format, og den forlater aldri enheten din. Informasjonen brukes til å fastslå om en sporingsenhet følger deg, og viser den på et kart. Informasjonen deles ikke med Google eller andre brukere.

Personvern for Android-posisjonsinnstillingene

For å få automatiske varsler om ukjente sporingsenheter som reiser med deg, må Posisjon være slått på.

Hvis du slår av posisjon, kan du fortsatt bruke funksjonen for manuell skanning for å finne sporingsenheter som er i nærheten av deg.

Feilsøk problemer med ukjente sporingsenheter

Hvorfor kan jeg ikke få sporingsenheter jeg har fått varsler om, til å ringe?

Du kan kanskje ikke få en sporingsenhet til å ringe hvis

 • eieren av sporingsenheten er i nærheten
 • det er svært kort tid siden enheten ble atskilt fra eieren
 • sporingsenheten er utenfor Bluetooth-rekkevidden til Android-telefonen din eller er ikke sammen med deg lenger
 • sporingsenhetens enhets-ID er endret
Hva betyr det hvis sporingsenhetens enhets-ID-en er endret?

Alle Bluetooth-sporingsenheter har en tilknyttet tilfeldig ID som endres med jevne mellomrom. Hvis en sporingsenhet ikke er i nærheten av eieren, kan den endres sjeldnere, for eksempel én gang om dagen.

Når sporingsenheten endrer den tilfeldige ID-en, identifiseres den ikke lenger som den samme sporingsenheten, og Android-enheten din viser den som en ny enhet i fremtidige skanninger eller varsler.

Hvorfor fikk jeg ikke varselet tidligere?

Det tas hensyn til flere faktorer før varsler om ukjente sporingsenheter sendes. For å gjøre varslene mer nøyaktige må du fysisk bevege deg sammen med en sporingsenhet over tid før du får et varsel.

Hvorfor har jeg ikke fått mer enn ett varsel?
Foreløpig er systemet utviklet slik at du bare får ett varsel per enhet per dag. Hvis du fortsatt er bekymret for at du har med deg en sporingsenhet, kan du kjøre en manuell skanning for å finne sporingsenheter i nærheten.
Hvorfor registrerte ikke den manuelle skanningen sporingsenheter i nærheten?
For å vise sporingsenheter i funksjonen for manuell skanning må de være fysisk atskilt fra eierne. Hvis du kjører flere manuelle skanninger, kan du få mer nøyaktige resultater om sporingsenhetene som registreres i nærheten.

Flere brukerstøtteressurser

Hvis du er bekymret for sikkerheten din, kan disse ressursene være nyttige:

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny