[GA4←UA] מדריך להעברת מטרות עסקיות והמרות

הכלי להעברת מטרות עסקיות מאפשר להעתיק באופן אוטומטי את רוב המטרות העסקיות מסוג אירועים והמטרות העסקיות מסוג כתובת אתר יעד מנכס Universal Analytics אל נכס Google Analytics 4 החדש.  
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false