Dit artikel maakt deel uit van de handleiding voor de migratie van Universal Analytics naar Google Analytics 4. Bekijk de inhoudsopgave van de migratiehandleiding.

[UA→GA4] Universal Analytics-gegevens versus Google Analytics 4-gegevens

Vergelijking tussen de Universal Analytics- en Google Analytics 4-gegevensmodellen
In dit artikel worden de verschillen tussen de UA- en GA4-gegevensmodellen uitgelegd. Lees dit artikel om inzicht te krijgen in de verschillen tussen specifieke statistieken in UA en GA4 (bijvoorbeeld om het aantal paginaweergaven te vergelijken dat u ziet in GA4 ten opzichte van UA).
In dit artikel:

Typen hits

Typen Universal Analytics-hits omvatten paginahits, gebeurtenishits, e-commercehits en sociale interactiehits.

Google Analytics 4-gegevens zijn daarentegen gebaseerd op gebeurtenissen en op het principe dat elke interactie als gebeurtenis kan worden vastgelegd. Als gevolg hiervan worden typen hits voor Universal Analytics-property's in een Google Analytics 4-property vertaald naar gebeurtenissen.

Een hit van dit type in een

Universal Analytics-property...

is in een

Google Analytics 4-property een...

Paginaweergave

Gebeurtenis

Gebeurtenis

Gebeurtenis

Sociaal

Gebeurtenis

Transactie/e-commerce

Gebeurtenis

Gebruikerstiming

Gebeurtenis

Uitzondering

Gebeurtenis

App-/schermweergave

Gebeurtenis

Gebeurtenissen

Gebeurtenissen vormen een fundamenteel gegevensverschil tussen Universal Analytics- en Google Analytics 4-property's.

Een Universal Analytics-gebeurtenis heeft een Categorie, Actie en Label en is een eigen type hit. Bij Google Analytics 4-property's is elke hit een gebeurtenis; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen typen hits. Wanneer iemand bijvoorbeeld een van uw websitepagina's bekijkt, wordt er een gebeurtenis page_view geactiveerd. 

Gebeurtenissen in Google Analytics 4 hebben geen betrekking op Categorie, Actie en Label. In tegenstelling tot Universal Analytics-rapporten wordt in Google Analytics 4-rapporten geen Categorie, Actie en Label weergegeven. Het is om die reden beter om uw gegevensverzameling te baseren op het Google Analytics 4-model in plaats van uw bestaande gebeurtenisstructuur over te zetten naar Google Analytics 4.

Pagina- en schermweergaven

Paginaweergaven in Universal Analytics komen overeen met de gebeurtenis page_view in de Google Analytics 4-property's. Een page_view-gebeurtenis wordt automatisch geactiveerd door de gtag-opdracht config of door de configuratietag voor Google Analytics 4 in Google Tag Manager.

Sommige kenmerken voor Universal Analytics-paginaweergaven hebben een Google Analytics 4-equivalent, zoals hieronder weergegeven:

Kenmerk paginaweergave in Universal Analytics

Kenmerk paginaweergave in Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Geen

page_referrer

 

Een schermweergave is de app-variant van een paginaweergave.  In Google Analytics 4-property's wordt een screen_view-gebeurtenis geactiveerd wanneer een gebruiker een scherm bekijkt. 

Het totale aantal paginaweergaven moet redelijk gelijk zijn tussen Universal Analytics en Google Analytics 4, meestal binnen een paar procentpunten, omdat de Google-tag identiek functioneert bij het registreren van hits voor paginaweergaven. Het verschil in totalen wordt meestal veroorzaakt door verschillende filters die zijn toegepast in Universal Analytics en Google Analytics 4.

Sessies

Een sessie is een groep gebruikersinteracties die binnen een bepaalde periode plaatsvinden op uw website.

In Universal Analytics kan een sessie meerdere paginaweergaven, gebeurtenissen, sociale interacties en e-commercetransacties omvatten. Sessies worden meestal gedefinieerd als beëindigd nadat er een periode van 30 minuten van inactiviteit is geweest of een andere toepasselijke resetgebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Google Analytics 4-sessiestatistieken worden afgeleid van de gebeurtenis session_start, een automatisch verzamelde gebeurtenis. De duur van een sessie is gebaseerd op de periode tussen de eerste en laatste gebeurtenis in de sessie. Deze en andere nuances kunnen leiden tot verschillen in sessies van uw Universal Analytics- en Google Analytics 4-property's. 

Berekening van het aantal actieve gebruikers

Gebruikersactiviteit wordt automatisch gedetecteerd in Google Analytics 4. Universal Analytics maakt hiervoor gebruik van handmatige instrumentatie (activering van een interactieve gebeurtenis). Een gebruiker kan een app starten en worden beschouwd als een actieve gebruiker in Google Analytics 4, maar niet in Universal Analytics. Dat kan leiden tot hogere actieve gebruikersaantallen voor Google Analytics 4.

Aantal sessies

Bepaalde aspecten van de manier waarop sessies worden geteld in Google Analytics 4 verschillen van hoe dat in Universal Analytics gebeurt. In Universal Analytics start een nieuwe campagne een nieuwe sessie, ongeacht de activiteit. In Google Analytics 4 wordt er geen nieuwe sessie gestart bij een nieuwe campagne. Dat kan leiden tot minder sessies in uw Google Analytics 4-property.

Ook late hits kunnen een rol spelen. Late hits zijn hits die niet onmiddellijk worden verstuurd. In Universal Analytics worden hits verwerkt als ze binnen 4 uur na de sluiting van de vorige dag binnenkomen. In Google Analytics 4 worden gebeurtenissen verwerkt als ze tot 72 uur later binnenkomen. Omdat Google Analytics 4-gebeurtenissen gedurende een langere periode worden verwerkt, ziet u mogelijk meer sessies in uw Google Analytics 4-property, evenals variaties in de gerapporteerde aantallen binnen deze 72 uur.

Stel bijvoorbeeld dat een gebruiker op een mobiel apparaat uw website bezoekt en vervolgens verbindingsproblemen krijgt. 48 uur later bezoekt de gebruiker uw site opnieuw. Google Analytics 4 verwerkt deze late hit, maar Universal Analytics niet. Hierdoor rapporteert Google Analytics 4 meer sessies.

Geregistreerde Google Analytics 4-gebeurtenissen worden automatisch geüpload als iOS-apps op de achtergrond worden uitgevoerd. Dat is niet het geval in Universal Analytics. Hierdoor kunnen iOS-gerelateerde statistieken aanzienlijk hoger uitvallen in uw Google Analytics 4-rapporten.

Aangepaste dimensies/statistieken

Aangepaste dimensies en aangepaste statistieken in Universal Analytics worden gebruikt om informatie toe te voegen aan verzamelde gegevens. In Google Analytics 4 worden hiervoor gebeurtenisparameters gebruikt. Wijs de aangepaste dimensies en statistieken op de volgende manier toe op basis van hun bereik.

Bereik in uw Universal Analytics-property

wordt toegewezen aan het volgende in uw Google Analytics 4-property

Hitgericht

Gebeurtenisgerichte aangepaste dimensie

Gebruikersgericht 

Gebruikersgerichte aangepaste dimensie 

Sessiegericht 

Geen equivalent voor Google Analytics 4-property

Productgericht

E-commerceparameters

Voor gebeurtenissen, gebeurtenisparameters en gebruikersproperty's gelden de limieten van de Google Analytics 4-property.

Contentgroepen

In Universal Analytics kunt u met contentgroepen content groeperen in een logische structuur. Vervolgens kunt u statistieken bekijken en vergelijken op groepsnaam. U kunt bijvoorbeeld het verzamelde aantal paginaweergaven bekijken voor alle pagina's in een groep zoals 'Heren/shirts' en vervolgens elke URL of paginatitel in die groep bekijken.

Google Analytics 4-property's hebben 1 vooraf gedefinieerde gebeurtenisparameter voor contentgroepen (content_group in gtag.js en Content Group in GTM) waarmee gegevens worden aangeleverd voor de dimensie Contentgroep. Aanvullende dimensies voor Universal Analytics-contentgroepen kunnen afzonderlijk worden geïmplementeerd en gebruikt in GA4 als gebeurtenisgerichte aangepaste dimensies.

Gebruikers-ID

De gebruikers-ID in Universal Analytics en Google Analytics 4 hebben een vergelijkbaar doel: gebruikers een identiteitsruimte bieden om hun gegevens te analyseren. Vanuit het standpunt van gegevensverzameling zijn er geen specifieke wijzigingen nodig om gebruikers-ID's in een Universal Analytics-property toe te wijzen aan een Google Analytics 4-property.

Gebruikers-ID in Google Analytics 4-property's is een weergave voor meerdere platforms op verschillende apparaten van de manier waarop gebruikers uw app of website gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u uw eigen unieke, permanente ID's kunnen genereren, deze ID's consistent toewijzen aan uw gebruikers en de ID's opnemen samen met de gegevens die u verstuurt naar Analytics. Analytics maakt 1 traject voor een gebruiker op basis van alle gegevens die aan dezelfde gebruikers-ID zijn gekoppeld. In tegenstelling tot Universal Analytics bevat een Google Analytics 4-property native gebruiker-ID voor alle rapportage, analyses en inzichten, en is geen afzonderlijke rapportageweergave vereist voor gebruikers-ID.

Afstemming tussen app en web

Als u een eenduidige weergave van gebruikers voor apps en web nodig heeft, zorg er dan voor dat de implementatie van gebruikers-ID op het web overeenkomt met de implementatie van gebruikers-ID in de app. Zorg voor het volgende:

 • Gebruik dezelfde ID om gebruikers in apps en op het web bij te houden.
 • Zorg ervoor dat de waarden die zijn opgegeven voor gebruikers-ID, van hetzelfde type zijn in de app en op het web (bijv. gebruik niet de tekenreeks '555321' op het web en het gehele getal 555321 in een app)

Client-ID

De Client-ID is een unieke, willekeurig gegenereerde tekenreeks die fungeert als een pseudo-anonieme ID en anoniem een browserinstantie identificeert. Deze ID wordt opgeslagen in de browsercookies, zodat volgende bezoeken aan dezelfde site kunnen worden gekoppeld aan dezelfde gebruiker.

Client-ID maakt in Universal Analytics en Google Analytics 4 gebruik van dezelfde semantiek en heeft hetzelfde doel: Een gepseudonimiseerde gebruikers-ID leveren. Het app-equivalent in Google Analytics 4-property's wordt de Instantie-ID van app genoemd.

Parameters (Google Analytics 4-property's)

In Google Analytics 4-property's kunt u parameters versturen voor elke gebeurtenis. Parameters zijn aanvullende gegevens waarmee de actie die de gebruiker heeft ondernomen, nader kan worden gedefinieerd of waarmee extra context kan worden toegevoegd aan de gebeurtenis. Parameters kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de waarde van aankopen te beschrijven of om context te verschaffen over waar, hoe en waarom de gebeurtenis is geregistreerd.

Sommige parameters, zoals page_title, worden automatisch verstuurd. Naast de automatisch geregistreerde parameters kunt u voor elke gebeurtenis maximaal 25 parameters registreren. Voor een gebeurtenis in games, zoals level_up, kunt u parameters toevoegen zoals level_number, person_name, enzovoort. Of voor een contentgerelateerde gebeurtenis zoals content_view kunt u parameters toevoegen zoals article_id, article_title, author_name, author_id, enzovoort.

Gebruikersproperty (Google Analytics 4-property's)

Gebruikersproperty's zijn kenmerken die groepen in uw gebruikersbestand beschrijven, bijvoorbeeld op basis van taalvoorkeuren of geografie. Analytics registreert automatisch sommige gebruikersdimensies, zodat u geen gebruikersproperty's voor ze hoeft in te stellen.

Instellingen voor gegevensverzameling die kunnen worden gemigreerd

De volgende instellingen voor gegevensverzameling zorgen voor een één-op-één overzetting van Universal Analytics naar Google Analytics 4, zolang gegevensverzameling voor uw Universal Analytics-property worden geïmplementeerd in gtag.js of Google Tag Manager. 

Instellingen voor gegevensverzameling zonder equivalent in Google Analytics 4 

Gebeurtenisbundeling voor Google Analytics 4-property's

In Google Analytics 4-property's worden de meeste gebeurtenissen in batches uitgevoerd aan de clientzijde. Houd echter rekening met het volgende:

 • Conversiegebeurtenissen worden altijd meteen verstuurd, maar kunnen wel deel uitmaken van een bundel.
 • Als containers in de foutopsporingsmodus worden geladen, worden gebeurtenissen nooit gebundeld, zodat ze in realtime kunnen worden weergegeven in het DebugView-rapport.
 • Als zich nog gebeurtenissen aan de clientzijde bevinden wanneer de gebruiker de pagina verlaat (bijvoorbeeld door naar een andere pagina te gaan), worden deze gebeurtenissen meteen verstuurd.
 • In browseromgevingen die de sendBeacon-API niet ondersteunen, worden alle gebeurtenissen meteen verstuurd, zonder bundeling.

Rapportgegevens vergelijken in Universal Analytics- en Google Analytics 4-property's

Naast de verschillen in gegevensmodellen die in dit artikel zijn beschreven, kunnen uw tag- en configuratie-instellingen tot verschillen leiden tussen de gegevens van uw Universal Analytics- en Google Analytics 4-property. Zorg voor het volgende als u de gegevens van uw Google Analytics 4-property vergelijkt met die van uw Universal Analytics-property:

 • Dat uw tracking-ID (uit uw Universal Analytics-property) en tag-ID (uit uw Google Analytics 4-property) beide gegevens verzamelen van dezelfde webpagina's.
 • Dat tags in beide property's op een vergelijkbare manier zijn geïmplementeerd. Houd rekening met deze overwegingen als u gekoppelde sitetags gebruikt.
 • Dat alle tags worden geactiveerd. Met Google Tag Assistant kunt u controleren of uw tags correct werken.
 • Dat uw Universal Analytics-property en Google Analytics 4-property dezelfde tijdzones gebruiken (Property-instellingen > Tijdzone voor rapportage).
 • Dat u een ongefilterde weergave in uw Universal Analytics-property vergelijkt met 1 webgegevensstream in uw Google Analytics 4-property.
 • Dat de Universal Analytics-property en de Google Analytics 4-property al ten minste 30 minuten gegevens verzamelen, zodat u gegevens kunt vergelijken in de Realtime-rapporten.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u in de Realtime-rapporten de volgende gegevens vergelijken tussen uw Universal Analytics-property en uw Google Analytics 4-property.

Statistiek/rapport van UA-property Statistiek/rapport van Google Analytics 4-property

Paginaweergaven

Realtime > Content > Tabblad Paginaweergaven

Aantal gebeurtenissen (voor gebeurtenis van het type page_view)

Realtime > kaart Gebeurtenistelling geordend op gebeurtenisnaam

Behaalde doelen

Realtime > Conversies

Conversies

De kaart Conversies geordend op gebeurtenisnaam

(Als u een gebeurtenis heeft ingeschakeld als een conversie die wordt toegewezen aan 1 van uw behaalde doelen, dat wil zeggen u heeft voor een gebeurtenis om een specifieke pagina te openen die is toegewezen aan een van uw bestemmingsdoelen, een conversie gemaakt en ingeschakeld.)

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
true
69256
false
false