Δεδομένα Universal Analytics έναντι δεδομένων Google Analytics 4

Σύγκριση των μοντέλων δεδομένων Universal Analytics και Google Analytics 4
Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε κατόχους ιστοτόπων και εφαρμογών με προσαρμοσμένες ανάγκες συλλογής και διαμόρφωσης δεδομένων που πραγματοποιούν μετεγκατάσταση από το Universal Analytics στο Google Analytics 4.
Σε αυτό το άρθρο:

Τύποι επισκέψεων

Στους τύπους επισκέψεων του Universal Analytics περιλαμβάνονται οι επισκέψεις σελίδας, επισκέψεις με αφορμή κάποιο συμβάν, επισκέψεις ηλεκτρονικού εμπορίου και επισκέψεις αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα.

Αντιθέτως, η μέτρηση στην ιδιοκτησία Google Analytics 4 βασίζεται σε συμβάντα, με την αρχή ότι οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μπορεί να καταγραφεί ως συμβάν. Συνεπώς, οι τύποι επίσκεψης της ιδιοκτησίας Universal Analytics μεταφράζονται σε συμβάντα σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Σε μια ιδιοκτησία Universal Analytics,

ένας τύπος επίσκεψης...

καταγράφεται σε μια

ιδιοκτησία Google Analytics 4 ως...

Προβολή σελίδας

Συμβάν

Συμβάν

Συμβάν

Κοινωνικά δίκτυα

Συμβάν

Συναλλαγή/Ηλεκτρονικό εμπόριο

Συμβάν

Χρόνος χρήστη

Συμβάν

Εξαίρεση

Συμβάν

Προβολή εφαρμογής/οθόνης

Συμβάν

Συμβάντα

Τα συμβάντα αντιπροσωπεύουν μια βασική διαφορά μοντέλου δεδομένων μεταξύ των ιδιοκτησιών Universal Analytics και Google Analytics 4.

Ένα συμβάν του Universal Analytics διαθέτει μια Κατηγορία, Ενέργεια και Ετικέτα, καθώς και τον δικό του τύπο επίσκεψης. Στο Google Analytics 4, κάθε επίσκεψη είναι ένα συμβάν. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των τύπων επίσκεψης. Για παράδειγμα, όταν κάποιος χρήστης προβάλει μία από τις σελίδες του ιστοτόπου σας, ενεργοποιείται ένα συμβάν page_view

Τα συμβάντα του Google Analytics 4 δεν περιέχουν την έννοια της Κατηγορίας, Ενέργειας και Ετικέτας και, σε αντίθεση με τις αναφορές του Universal Analytics, οι αναφορές του Google Analytics 4 δεν εμφανίζουν την Κατηγορία, την Ενέργεια και την Ετικέτα. Επομένως, είναι προτιμότερο να εξετάσετε εκ νέου τον τρόπο συλλογής των δεδομένων σας σε σχέση με το μοντέλο του Google Analytics 4 αντί να μεταφέρετε την υπάρχουσα δομή συμβάντων στο Google Analytics 4.

Τα συμβάντα του Google Analytics 4 εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες: συμβάντα που συλλέγονται αυτόματα, συμβάντα βελτιωμένης μέτρησης, προτεινόμενα συμβάντα και προσαρμοσμένα συμβάντα. Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα και τα συμβάντα βελτιωμένης μέτρησης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ την προσθήκη κώδικα στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή.

 • Τα συμβάντα που συλλέγονται αυτόματα καταγράφονται αυτόματα (χωρίς κώδικα στη σελίδα ή στην εφαρμογή), εφόσον έχετε υλοποιήσει τον βασικό κώδικα για την ιδιοκτησία Google Analytics 4 στον ιστότοπό σας (μέσω του gtag.js ή του Διαχειριστή ετικετών Google). Τα συμβάντα (και οι συσχετισμένες παράμετροι) ακολουθούν προκαθορισμένη ονομασία και σχήμα.
 • Τα συμβάντα βελτιωμένης μέτρησης είναι ένα ειδικό σύνολο συμβάντων που καταγράφονται αυτόματα (χωρίς κώδικα στη σελίδα) στην ιδιοκτησία Google Analytics 4 και μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μέσω της διεπαφής χρήστη της ιδιοκτησίας Google Analytics 4. Τα συμβάντα και οι συσχετισμένες παράμετροι ακολουθούν προκαθορισμένη ονομασία και σχήμα.

Τα παρακάτω είδη συμβάντων ΑΠΑΙΤΟΥΝ την προσθήκη κώδικα στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή.

 • Τα προτεινόμενα συμβάντα έχουν προκαθορισμένα ονόματα και παραμέτρους και συνιστώνται για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Η υλοποίηση προτεινόμενων συμβάντων μαζί με τις προβλεπόμενες παραμέτρους τους παρέχει αναφορές με τις μέγιστες δυνατές λεπτομέρειες και σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και ενσωματώσεις καθώς γίνονται διαθέσιμες. Ωστόσο, αυτά τα συμβάντα δεν καταγράφονται αυτόματα. Θα πρέπει να προσθέσετε κώδικα στις ιστοσελίδες ή στην εφαρμογή σας. Τα συμβάντα προτείνονται για:
 • Τα προσαρμοσμένα συμβάντα είναι συμβάντα που ονομάζετε και υλοποιείτε οι ίδιοι. Θα πρέπει να εξαντλήσετε πλήρως τα αυτόματα συμβάντα, τα συμβάντα βελτιωμένης μέτρησης και τα προτεινόμενα συμβάντα προτού δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο συμβάν. Τα αυτόματα συμβάντα και τα συμβάντα βελτιωμένης μέτρησης παρέχουν τα οφέλη της αυτόματης καταγραφής. Τα προτεινόμενα συμβάντα παρέχουν συμβατότητα με νεότερες εκδόσεις και μελλοντική λειτουργικότητα. Αντιθέτως, τα προσαρμοσμένα συμβάντα δεν παρέχουν αυτά τα οφέλη. 

Τα συμβάντα και οι παράμετροι συμβάντων υπόκεινται σε όρια συλλογής και διαμόρφωσης για το Google Analytics 4. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρίσετε παραμέτρους συμβάντων στη διεπαφή χρήστη των αναφορών, προκειμένου να είναι διαθέσιμες, διαφορετικά, διατίθενται μόνο μέσω του BigQuery Export και για τους ορισμούς κοινού.  

Αντιστοίχιση των συμβάντων του Universal Analytics στο Google Analytics 4 

Κατά την αντιστοίχιση συμβάντων από μια ιδιοκτησία Universal Analytics σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4:  

 1. Αρχικά, αναζητήστε ένα αντίστοιχο συμβάν που συλλέγεται αυτόματα. Αν εντοπίσετε ένα αντίστοιχο συμβάν, δεν πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου ένα νέο συμβάν. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο συμβάν που να συλλέγεται αυτόματα, προχωρήστε στο βήμα 2.
 2. Αναζητήστε ένα αντίστοιχο συμβάν βελτιωμένης μέτρησης. Αν εντοπίσετε ένα αντίστοιχο συμβάν, δεν πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου ένα νέο συμβάν.
 3. Αναζητήστε ένα αντίστοιχο προτεινόμενο συμβάν. Υλοποιήστε την προσθήκη ετικετών, για να ενεργοποιήσετε το προτεινόμενο συμβάν.
 4. Τέλος, αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα κατάλληλο ισοδύναμο συμβάν, δημιουργήστε το δικό σας προσαρμοσμένο συμβάν.

Ευθυγράμμιση συμβάντων εφαρμογής και ιστού

Οι ιδιοκτησίες Google Analytics 4 συνδυάζουν μετρήσεις εφαρμογών και ιστού. Αντίθετα, οι ιδιοκτησίες Universal Analytics εστιάζουν στον ιστό. Κατά την αντιστοίχιση μιας συλλογής δεδομένων του Universal Analytics στη συλλογή δεδομένων του Google Analytics 4, λάβετε υπόψη τις ανάγκες σας αναφορικά με τη μέτρηση εφαρμογής. Αν έχετε μια ροή δεδομένων εφαρμογών στην ιδιοκτησία σας Google Analytics 4 και αναζητάτε διαπλατφορμικά insight, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συλλογή δεδομένων συμβάντων είναι συνεπής στις εφαρμογές και στον ιστό. 

Για παράδειγμα, δείτε ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας:

 • Τα ίδια συμβάντα θα πρέπει να φέρουν το ίδιο όνομα (π.χ. αποφύγετε να έχετε ένα συμβάν 'accessory_purchase' στον ιστό και ένα συμβάν 'access_purchase' στην εφαρμογή)
 • Τα ίδια συμβάντα θα πρέπει να έχουν τις ίδιες συσχετισμένες παραμέτρους (π.χ. αποφύγετε τη μεταβίβαση της παραμέτρου 'country' για το συμβάν 'accessory_purchase' στον ιστό και τη μεταβίβαση της παραμέτρου 'country_code' για το συμβάν 'accessory_purchase' στην εφαρμογή)
 • Στα συμβάντα με τις ίδιες συσχετισμένες παραμέτρους, οι παράμετροι θα πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα (π.χ. αποφύγετε τη μεταβίβαση της παραμέτρου 'cc' για το συμβάν 'accessory_purchase' στον ιστό και τη μεταβίβαση της παραμέτρου 'country_code' για το συμβάν 'accessory_purchase' στην εφαρμογή)
 • Οι ίδιες παράμετροι θα πρέπει να μεταβιβάζουν συγκρίσιμες τιμές κατά τη συλλογή δεδομένων. (π.χ. αποφύγετε τη μεταβίβαση της τιμής 'US' για την παράμετρο 'country_code' στον ιστό και τη μεταβίβαση της τιμής 'USA' για την παράμετρο 'country_code' στην εφαρμογή)
 • Οι τιμές που μεταβιβάζονται για το User ID ανήκουν στον ίδιο τύπο στην εφαρμογή και στον ιστό (π.χ. αποφύγετε να έχετε τη συμβολοσειρά '555321' στον ιστό και τον ακέραιο αριθμό 555321 στην εφαρμογή)
Η συνεπής υλοποίηση και ονομασία συμβάντων διασφαλίζει ότι τα δεδομένα εφαρμογών και ιστού είναι συγκρίσιμα και σας επιτρέπει να έχετε μια ακριβή εικόνα της διαδρομής του τελικού χρήστη.

Τι θα συμβεί αν αφήσετε τα συμβάντα του Universal Analytics αμετάβλητα;

Θα πρέπει να προσπαθήσετε να αντιστοιχίσετε τα συμβάντα του Universal Analytics με τα αντίστοιχα στο Google Analytics 4, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνέπειες θα είναι οι εξής:

 • Αν χρησιμοποιείτε το analytics.js για την ιδιοκτησία σας στο Universal Analytics: Τα συμβάντα του Universal Analytics δεν θα συλλέγονται στην ιδιοκτησία Google Analytics 4. Δεν θα συλλέγονται συσχετισμένα συμβάντα στην ιδιοκτησία Google Analytics 4.
   
 • Αν χρησιμοποιείτε το gtag.js για την ιδιοκτησία σας Universal Analytics: Το σχήμα συμβάντων gtag.js παραμένει σταθερό* σε όλες τις ιδιοκτησίες Universal Analytics και Google Analytics 4. Συνεπώς, τα συμβάντα από την ιδιοκτησία Universal Analytics θα αντιστοιχίζονται αυτόματα στα συμβάντα της ιδιοκτησίας Google Analytics 4, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτό ισχύει για συμβάντα που ακολουθούν το παράδειγμα Ενέργεια/Κατηγορία/Ετικέτα/Τιμή. Λάβετε υπόψη ότι οι παράμετροι που αντιστοιχίζονται αυτόματα από την ιδιοκτησία Universal Analytics στην ιδιοκτησία Google Analytics 4 ενδέχεται να ερμηνευθούν ως προσαρμοσμένες παράμετροι (αν δεν συσχετίζονται με συμβάντα που συλλέγονται αυτόματα ή συμβάντα βελτιωμένης μέτρησης).
  *Αυτό ισχύει με την εξαίρεση των συμβάντων ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία επιτρέπουν "σύνθετες" τιμές παραμέτρων (πολλά ζεύγη κλειδιού-τιμής).
 • Διαχειριστής ετικετών Google: Χρησιμοποιούνται νέες ετικέτες προτύπου για τη συλλογή δεδομένων συμβάντων. Δεν θα συλλέγονται δεδομένα από συμβάντα που υλοποιούνται μέσω ετικετών προτύπου ιδιοκτησίας Universal Analytics.

Αν χρησιμοποιείτε το gtag.js για την υπάρχουσα ιδιοκτησία Universal Analytics

Αν η ιδιοκτησία Universal Analytics έχει υλοποιηθεί με το gtag.js (UA-XXXXXXXX) και δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη εντολή send_to, τα συμβάντα μεταφράζονται αυτόματα σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4, κάθε φορά που ένα αναγνωριστικό μέτρησης (G-XXXXXXXX) αναφέρεται στην εντολή config ή όταν χρησιμοποιείται μια συνδεδεμένη ετικέτα ιστοτόπου.

Η μετάφραση λειτουργεί ως εξής:

 • Η Ενέργεια συμβάντος γίνεται Όνομα συμβάντος στην ιδιοκτησία Google Analytics 4.
 • Η Κατηγορία συμβάντος, η Ετικέτα και η Τιμή γίνονται παράμετροι στην ιδιοκτησία Google Analytics 4. Τα όρια για τις παραμέτρους περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Για παράδειγμα, το ακόλουθο συμβάν σε μια ιδιοκτησία Universal Analytics που υλοποιείται μέσω του gtag.js:

1: gtag('event', <action>, {

2: 'event_category': <category>,

3: 'event_label': <label>,

4: 'value': <value>

5: });

Μεταφράζεται σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4, χρησιμοποιώντας αυτήν τη γενική υπογραφή συμβάντος:

1: gtag('event', <event_name>, {

2: <parameter_1>: <parameter_1_value>,

3: <parameter_2>: <parameter_2_value>,

4: <parameter_3>: <parameter_3_value>,

5: ...

6: });

Επομένως, το <action> στην ιδιοκτησία Universal Analytics αντιστοιχεί στο <event_name> στην ιδιοκτησία Google Analytics 4. Τα event_category, event_label, value και οι αντίστοιχες τιμές τους αντιστοιχούν σε παραμέτρους με τιμές.

Μέθοδοι ονοματοδοσίας για συμβάντα που υλοποιούνται με μη αυτόματο τρόπο

Αν χρησιμοποιείτε μια τιμή για Όνομα συμβάντος, η οποία δεν είναι ένα από τα ονόματα συμβάντων που συλλέγονται αυτόματα ούτε ένα από τα ονόματα συμβάντων Βελτιωμένης μέτρησης, το συμβάν σας καταμετράται ως συμβάν που συλλέχθηκε με μη αυτόματο τρόπο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 500 διαφορετικά Ονόματα συμβάντων. Χρησιμοποιήστε τα προτεινόμενα ονόματα συμβάντων όσο το δυνατόν περισσότερο, για να επωφεληθείτε από τις αναφορές και τις μελλοντικές δυνατότητες που θα διατίθενται για ιδιοκτησίες Google Analytics 4.

Παράμετροι συμβάντος

Οι παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε πληροφορίες μαζί με ένα συμβάν, επιπλέον των πληροφοριών που αποστέλλονται από τις παραμέτρους που συλλέγονται αυτόματα. Τυχόν παράμετροι που συλλέγετε διατίθενται για ορισμούς κοινού και στο BigQuery.

Συμπεριφορά παραμέτρων

Μια παράμετρος μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό μοναδικών τιμών . Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί και συμπεριφορές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη ρύθμιση μιας ιδιοκτησίας Google Analytics 4 μαζί με μια ιδιοκτησία Universal Analytics.

 • Μπορείτε να στείλετε έως και 25 προσαρμοσμένες παραμέτρους ανά συμβάν, ενώ κάθε τιμή παραμέτρου μπορεί να αποτελείται από 100 χαρακτήρες
 • Ισχύει συνολικό όριο 50 προσαρμοσμένων παραμέτρων κειμένου και 50 προσαρμοσμένων αριθμητικών παραμέτρων ανά ιδιοκτησία.

Παράδειγμα

Μετράτε τα κλικ σε συνδέσμους λήψης στον ιστότοπό σας για βίντεο. Η δομή ετικετών σε μια ιδιοκτησία Universal Analytics μπορεί να έχει την εξής μορφή:

 • event_category: "Βίντεο"
 • action: "Λήψη"
 • event_label: "Βασιλιάς των λιονταριών"

Αν η ιδιοκτησία Universal Analytics υλοποιήθηκε μέσω του gtag.js, αυτό το συμβάν θα μεταφραστεί σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4 σύμφωνα με την ακόλουθη λογική:

 • Η Λήψη γίνεται το Όνομα συμβάντος.
 • Το event_category γίνεται προσαρμοσμένη παράμετρος.
 • Το event_label γίνεται προσαρμοσμένη παράμετρος.

Μια πιο γενική δομή συμβάντος θα είχε την εξής μορφή:

 • event_category: [resourceType]
 • action: [interactionType]
 • event_label: [resourceName]
Σε μια υλοποίηση μέσω του gtag.js, το action γίνεται το Όνομα συμβάντος. Αν έχετε δέκα τύπους αλληλεπιδράσεων, αυτό θα μεταφραστεί σε δέκα διαφορετικά Ονόματα συμβάντων.

Η μετάφραση παραμέτρων από ιδιοκτησία του Universal Analytics σε ιδιοκτησία Google Analytics 4 έχει παρόμοια μορφή. Θα μπορούσατε να προσθέσετε παραμέτρους event_category και event_label σε κάθε νέο συμβάν action.

Αν έχετε μια δομή συμβάντος που είναι παρόμοια με το παραπάνω παράδειγμα:

 1. Ξεκινήστε τη συλλογή των δεδομένων. Ελέγξτε τα δεδομένα συμβάντων στο BigQuery.
 2. Ελέγξτε ποια από τα υπάρχοντα συμβάντα καλύπτονται ήδη από συμβάντα που συλλέγονται αυτόματα και από βελτιωμένη μέτρηση. Προσθέστε μια εντολή send_to, για να στείλετε αυτά τα συμβάντα μόνο στην υλοποίηση της ιδιοκτησίας Universal Analytics και όχι στην ιδιοκτησία Google Analytics 4.
 3. Όπου είναι δυνατό, υλοποιήστε προτεινόμενα συμβάντα.

Προβολές σελίδας και προβολές οθόνης

Οι προβολές σελίδας στο Universal Analytics μεταφράζονται στο συμβάν page_view στις ιδιοκτησίες Google Analytics 4. Ένα συμβάν page_view ενεργοποιείται αυτόματα από το απόσπασμα 'config' gtag.js ή από την ετικέτα του προτύπου διαμόρφωσης Google Analytics 4 στον Διαχειριστή ετικετών Google.

Ορισμένα χαρακτηριστικά προβολής σελίδας του Universal Analytics διαθέτουν ισοδύναμα χαρακτηριστικά στο Google Analytics 4, όπως φαίνεται παρακάτω:

Χαρακτηριστικό προβολής σελίδας στο Universal Analytics

Χαρακτηριστικό προβολής σελίδας στο Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Κανένα

page_referrer

 

Η προβολή οθόνης είναι το ανάλογο της προβολής σελίδας αλλά για εφαρμογές.  Στις ιδιοκτησίες Google Analytics 4, ένα συμβάν screen_view ενεργοποιείται κάθε φορά που ένας χρήστης βλέπει μια οθόνη. 

Δεν θα πρέπει να συγκρίνετε προβολές σελίδων μεταξύ του Universal Analytics και του Google Analytics 4, καθώς υπολογίζονται διαφορετικά και οι αριθμοί δεν θα συμφωνούν.

Περίοδοι σύνδεσης

Μια περίοδος σύνδεσης είναι μια ομάδα αλληλεπιδράσεων ενός χρήστη με τον ιστότοπό σας που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο Universal Analytics, μια περίοδος σύνδεσης μπορεί να αποτελείται από πολλές προβολές σελίδας, συμβάντα, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι περίοδοι σύνδεσης συνήθως θεωρείται ότι έχουν λήξει μετά από μια περίοδο αδράνειας 30 λεπτών ή όταν προκύψει κάποιο άλλο κατάλληλο συμβάν επαναφοράς. 

Οι μετρήσεις περιόδων σύνδεσης του Google Analytics 4 προέρχονται από το συμβάν session_start, ένα συμβάν που συλλέγεται αυτόματα. Η διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης βασίζεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου συμβάντος στην περίοδο σύνδεσης. Αυτή και άλλες λεπτομέρειες μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες του ορισμού περιόδων σύνδεσης μεταξύ των ιδιοκτησιών Universal Analytics και Google Analytics 4. 

Υπολογισμός ενεργού χρήστη

Η δραστηριότητα χρηστών εντοπίζεται αυτόματα στο Google Analytics 4.  Αντιθέτως, το Universal Analytics βασίζεται στη μη αυτόματη ενορχήστρωση (την ενεργοποίηση ενός διαδραστικού συμβάντος). Ένας χρήστης μπορεί να ξεκινήσει μια εφαρμογή και να θεωρηθεί ενεργός χρήστης στο Google Analytics 4, αλλά όχι στο Universal Analytics. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες καταμετρήσεις ενεργών χρηστών για το Google Analytics 4.

Καταμέτρηση περιόδων σύνδεσης

Ορισμένες πτυχές της καταμέτρησης περιόδων σύνδεσης στο Google Analytics 4 διαφέρουν από το Universal Analytics. Στο Universal Analytics, μια νέα καμπάνια θα ξεκινήσει μια νέα περίοδο σύνδεσης ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα. Στο Google Analytics 4, μια νέα καμπάνια δεν ξεκινά μια νέα περίοδο σύνδεσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες καταμετρήσεις περιόδων σύνδεσης στις αναφορές του Google Analytics 4.

Οι καθυστερημένες επισκέψεις μπορεί επίσης να είναι ένας άλλος παράγοντας. Στο Universal Analytics, η επεξεργασία των επισκέψεων γίνεται εφόσον φτάσουν εντός 4 ωρών από το τέλος της προηγούμενης ημέρας. Το Google Analytics 4 επεξεργάζεται τα συμβάντα που φτάνουν έως και 72 ώρες μετά το τέλος της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες καταμετρήσεις περιόδων σύνδεσης στην ιδιοκτησία Universal Analytics, ειδικά για τις εφαρμογές, ενώ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αποκλίσεις στις τιμές που αναφέρονται στα πλαίσια αυτών των 72 ωρών.

Τα καταγεγραμμένα συμβάντα του Google Analytics 4 μεταφορτώνονται αυτόματα, όταν οι εφαρμογές iOS θέτονται σε λειτουργία στο παρασκήνιο. Αυτό δεν ισχύει στο Universal Analytics. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις που σχετίζονται με iOS μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες στις αναφορές του Google Analytics 4.

Προσαρμοσμένες ιδιότητες/μετρήσεις

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και οι προσαρμοσμένες μετρήσεις στο Universal Analytics χρησιμοποιούνται για την προσθήκη πληροφοριών σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Στο Google Analytics 4, τα συμβάντα ή οι παράμετροι συμβάντων και οι ιδιότητες χρήστη εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Αντιστοιχίστε τις προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις ως εξής, σύμφωνα με το εύρος τους.

Εύρος στην ιδιοκτησία Universal Analytics

αντιστοιχίζεται στα ακόλουθα στην ιδιοκτησία Google Analytics 4

Σε επίπεδο επισκέψεων

Συμβάντα ή παράμετροι συμβάντων

Σε επίπεδο χρήστη 

Ιδιότητες χρήστη 

Σε επίπεδο περιόδου σύνδεσης 

Δεν υπάρχει ισοδύναμο στην ιδιοκτησία Google Analytics 4

Σε επίπεδο προϊόντος

Παράμετροι ηλεκτρονικού εμπορίου 

Τα συμβάντα, οι παράμετροι συμβάντων και οι ιδιότητες χρήστη υπόκεινται στους περιορισμούς της ιδιοκτησίας Google Analytics 4.

Ομαδοποίηση περιεχομένου

Στο Universal Analytics, με την ομαδοποίηση περιεχομένου μπορείτε να ομαδοποιείτε το περιεχόμενο σε μια λογική δομή και, στη συνέχεια, να προβάλετε και να συγκρίνετε μετρήσεις κατά όνομα ομάδας.  Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον συγκεντρωτικό αριθμό προβολών σελίδων για όλες τις σελίδες σε μια ομάδα, όπως η ομάδα "Άνδρες/Πουκάμισα" και, στη συνέχεια, να δείτε αναλυτικότερα κάθε URL ή τίτλο σελίδας στα πλαίσια της συγκεκριμένης ομάδας.

Οι ιδιοκτησίες Google Analytics 4 έχουν μία προκαθορισμένη παράμετρο συμβάντος για μια ομάδα περιεχομένου (content_group στο gtag.js ή Content Group στον Διαχειριστή ετικετών Google) που συμπληρώνει την ιδιότητα Ομάδα περιεχομένου με δεδομένα. Πρόσθετες ιδιότητες ομάδας περιεχομένου του Universal Analytics μπορούν να υλοποιηθούν και να λειτουργούν ξεχωριστά στο GA4 ως προσαρμοσμένες ιδιότητες σε επίπεδο συμβάντος.

User ID

Τα User ID στο Universal Analytics και το Google Analytics 4 εξυπηρετούν παρόμοιο σκοπό για την παροχή ενός χώρου ταυτότητας στους χρήστες για την ανάλυση των δεδομένων τους. Από την άποψη της συλλογής δεδομένων, δεν απαιτούνται συγκεκριμένες αλλαγές για την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών χρηστών μιας ιδιοκτησίας Universal Analytics σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Το User ID σε ιδιοκτησίες Google Analytics 4 παρουσιάζει μια διαπλατφορμική εικόνα του τρόπου αλληλεπίδρασης των χρηστών με την εφαρμογή ή τον ιστότοπό σας μεταξύ συσκευών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργήσετε τα δικά σας μοναδικά, μόνιμα αναγνωριστικά, να τα εκχωρήσετε με συνέπεια στους χρήστες, καθώς και να τα συμπεριλάβετε στα δεδομένα που στέλνετε στο Analytics. Το Analytics αξιοποιεί όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το ίδιο User ID, για να δημιουργήσει μια μεμονωμένη διαδρομή χρήστη. Σε αντίθεση με το Universal Analytics, μια ιδιοκτησία Google Analytics 4 ενσωματώνει εγγενώς το User ID σε όλες τις αναφορές, τις αναλύσεις και τα insight και δεν απαιτεί ξεχωριστή αναλυτική προβολή αναφορών User ID.

Ευθυγράμμιση μεταξύ εφαρμογής και ιστού

Εάν χρειάζεστε μια μοναδική αναλυτική προβολή των χρηστών στην εφαρμογή και τον ιστό, βεβαιωθείτε ότι η υλοποίηση του User ID στον ιστό είναι συνεπής με την υλοποίηση του User ID στην εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι:

 • Χρησιμοποιείται το ίδιο αναγνωριστικό για την παρακολούθηση χρηστών στην εφαρμογή και στον ιστό.
 • Οι τιμές που μεταβιβάζονται για το User ID ανήκουν στον ίδιο τύπο στην εφαρμογή και στον ιστό (π.χ. χρήση της συμβολοσειράς '555321' στον ιστό σε σύγκριση με τον ακέραιο αριθμό 555321 στην εφαρμογή)

Client-ID

Το Client ID είναι μια μοναδική συμβολοσειρά που δημιουργείται τυχαία η οποία λειτουργεί ως ψευδωνοποιημένο αναγνωριστικό και προσδιορίζει ανώνυμα μια παρουσία προγράμματος περιήγησης. Αποθηκεύεται στα cookie του προγράμματος περιήγησης, ώστε τυχόν επακόλουθες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο να μπορούν να συσχετιστούν με τον ίδιο χρήστη.

Τα Client ID στο Universal Analytics και το Google Analytics 4 μοιράζονται την ίδια σημασιολογία και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό για την παροχή ενός ψευδωνοποιημένου αναγνωριστικού χρήστη. Το ισοδύναμο της εφαρμογής στην ιδιοκτησία Google Analytics 4 αναφέρεται ως Αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής.

Παράμετροι (ιδιοκτησίες Google Analytics 4)

Στις ιδιοκτησίες Google Analytics 4, μπορείτε να στέλνετε παραμέτρους με κάθε συμβάν. Οι παράμετροι είναι επιπλέον τμήματα πληροφοριών που μπορούν να προσδιορίσουν περαιτέρω την ενέργεια που πραγματοποίησε ο χρήστης ή να προσθέσουν περαιτέρω πληροφορίες στο συμβάν. Για παράδειγμα, οι παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την αξία της αγοράς ή για να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τον τρόπο και τον λόγο καταγραφής του συμβάντος.

Ορισμένες παράμετροι, όπως η παράμετρος page_title, αποστέλλονται αυτόματα. Εκτός από τις παραμέτρους που καταγράφονται αυτόματα, μπορείτε να καταγράψετε έως και 25 παραμέτρους με κάθε συμβάν. Για παράδειγμα, για ένα συμβάν στιλ παιχνιδιού όπως το level_up, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε παραμέτρους, όπως level_number, character_name κ.λπ. Ή, για ένα συμβάν στιλ περιεχομένου, όπως το content_view, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε παραμέτρους όπως article_id, article_title, author_name, author_id και ούτω καθεξής.

Ιδιότητα χρήστη (ιδιοκτησία Google Analytics 4)

Οι ιδιότητες χρήστη είναι χαρακτηριστικά σχετικά με τους χρήστες που αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή ή τον ιστότοπό σας. Χρησιμοποιούνται για την περιγραφή τμημάτων της βάσης χρηστών, όπως είναι η προτίμηση γλώσσας ή η γεωγραφική τοποθεσία.  Το Analytics καταγράφει αυτόματα ορισμένες ιδιότητες χρήστη

Ρυθμίσεις συλλογής δεδομένων που μπορούν να μετεγκατασταθούν

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις συλλογής δεδομένων μετεγκαθίστανται μία προς μία από το Universal Analytics στο Google Analytics 4, εφόσον η συλλογή δεδομένων της ιδιοκτησίας Universal Analytics έχει υλοποιηθεί στο gtag.js ή στον Διαχειριστή ετικετών Google. 

Ρυθμίσεις συλλογής δεδομένων χωρίς ισοδύναμο στο Google Analytics 4 

Ομαδοποίηση συμβάντων

Η JavaScript gtag.js ομαδοποιεί τα περισσότερα συμβάντα από την πλευρά της εφαρμογής-πελάτη σε ένα αίτημα HTTP. Ωστόσο:

 • Τα συμβάντα μετατροπής μεταβιβάζονται πάντα αμέσως, παρότι μπορεί να αποτελούν μέρος μιας ομάδας
 • Τα κοντέινερ που φορτώνουν στη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων δεν θα περιλαμβάνουν ποτέ ομαδοποιημένα συμβάντα, προκειμένου να διευκολύνεται η χρήση του DebugView σε πραγματικό χρόνο
 • Αν κάποια συμβάντα εξακολουθούν να είναι από την πλευρά της εφαρμογής-πελάτη, όταν ο χρήστης αποχωρεί από τη σελίδα (π.χ. μεταβαίνοντας σε άλλη σελίδα), τα συγκεκριμένα συμβάντα αποστέλλονται αμέσως
 • Σε περιβάλλοντα προγράμματος περιήγησης που δεν υποστηρίζουν το API sendBeacon, όλα τα συμβάντα αποστέλλονται τη στιγμή που προκύπτουν, χωρίς να ομαδοποιηθούν

Σύγκριση δεδομένων αναφορών στις ιδιοκτησίες Universal Analytics και Google Analytics 4

Εκτός από τις διαφορές στο μοντέλο δεδομένων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, οι ρυθμίσεις προσθήκης ετικετών και διαμόρφωσης μπορούν να προκαλέσουν διαφορές μεταξύ των δεδομένων ιδιοκτησίας Universal Analytics και Google Analytics 4. Κατά τη σύγκριση των δεδομένων της ιδιοκτησίας Google Analytics 4 με τα δεδομένα του Universal Analytics, βεβαιωθείτε ότι:

 • Το αναγνωριστικό παρακολούθησης (από την ιδιοκτησία Universal Analytics) και το αναγνωριστικό μέτρησης (από την ιδιοκτησία Google Analytics 4) συλλέγουν και τα δύο δεδομένα από τις ίδιες ιστοσελίδες.
 • Και οι δύο ιδιοκτησίες έχουν ισοδύναμες υλοποιήσεις ετικετών. Για παράδειγμα, ανατρέξτε σε αυτά τα ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε συνδεδεμένες ετικέτες ιστοτόπου.
 • Όλες οι ετικέτες ενεργοποιούνται με επιτυχία. Με τον Βοηθό ετικετών Google μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι ετικέτες σας λειτουργούν σωστά.
 • Η ιδιοκτησία Universal Analytics και η ιδιοκτησία Google Analytics 4 χρησιμοποιούν τις ίδιες ζώνες ώρας (Ρυθμίσεις ιδιοκτησίας > Ζώνη ώρας αναφοράς).
 • Συγκρίνετε μια μη φιλτραρισμένη αναλυτική προβολή στην ιδιοκτησία Universal Analytics με μια μεμονωμένη ροή δεδομένων ιστού στην ιδιοκτησία Google Analytics 4.
 • Τόσο η ιδιοκτησία Universal Analytics όσο και η ιδιοκτησία Google Analytics 4 συλλέγουν δεδομένα για τουλάχιστον 30 λεπτά, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τα δεδομένα στις αναφορές Σε πραγματικό χρόνο.

Εφαρμόζοντας όλες τις παραπάνω συνθήκες, μπορείτε να συγκρίνετε τα ακόλουθα δεδομένα στις αναφορές Σε πραγματικό χρόνο μεταξύ της ιδιοκτησίας Universal Analytics και της ιδιοκτησίας Google Analytics 4:

Μέτρηση/αναφορά ιδιοκτησίας UA Μέτρηση/αναφορά ιδιοκτησίας Google Analytics 4

Προβολές σελίδας

Σε πραγματικό χρόνο > Περιεχόμενο > Καρτέλα Προβολές σελίδας

Πλήθος συμβάντων (για το συμβάν page_view)

Σε πραγματικό χρόνο > Κάρτα Πλήθος συμβάντων κατά όνομα συμβάντος

Ολοκληρώσεις στόχου

Σε πραγματικό χρόνο > Μετατροπές

Μετατροπές

Κάρτα Μετατροπές κατά όνομα συμβάντος

(Αν έχετε ενεργοποιήσει ένα συμβάν ως μετατροπή που αντιστοιχίζεται σε μία από τις ολοκληρώσεις στόχου σας, π.χ. δημιουργήσατε και ενεργοποιήσατε ως μετατροπή ένα συμβάν για το άνοιγμα μιας συγκεκριμένης σελίδας που αντιστοιχίζεται σε έναν από τους στόχους προορισμού που έχετε θέσει).

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false