[UA→GA4] Dữ liệu Universal Analytics so với dữ liệu Google Analytics 4

So sánh mô hình dữ liệu Universal Analytics với mô hình dữ liệu Google Analytics 4
Bài viết này giải thích sự khác biệt giữa các mô hình dữ liệu UA và GA4. Để hiểu rõ sự khác biệt giữa những chỉ số cụ thể trong UA và GA4 (ví dụ: so sánh Số lượt xem trang mà bạn thấy trong GA4 và trong UA), hãy đọc bài viết này.
Nội dung trong bài viết này:

Loại truy cập

Loại truy cập Universal Analytics bao gồm lượt truy cập trang, lượt truy cập sự kiện, lượt truy cập thương mại điện tử và lượt truy cập tương tác trên mạng xã hội.

Ngược lại, dữ liệu Google Analytics 4 dựa trên sự kiện, theo nguyên tắc mọi lượt tương tác đều có thể được thu thập dưới dạng sự kiện. Do đó, các loại lượt truy cập vào tài sản Universal Analytics sẽ được chuyển thành các sự kiện trong một tài sản Google Analytics 4.

Trong tài sản Universal Analytics,

một loại lượt truy cập ...

được thu thập trong một

tài sản Google Analytics 4 dưới dạng một ...

Lượt xem trang

Sự kiện

Sự kiện

Sự kiện

Xã hội

Sự kiện

Giao dịch/thương mại điện tử

Sự kiện

Thời gian người dùng

Sự kiện

Trường hợp ngoại lệ

Sự kiện

Lượt xem ứng dụng/màn hình

Sự kiện

Sự kiện

Sự kiện thể hiện sự khác biệt về mô hình dữ liệu cơ bản giữa tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4.

Sự kiện Universal Analytics có Danh mục, Hành động và Nhãn và là loại truy cập riêng. Trong tài sản Google Analytics 4, mỗi "lượt truy cập" là một sự kiện; không có sự khác biệt giữa các loại lượt truy cập. Ví dụ: khi có người xem một trong các trang trên trang web của bạn, sự kiện page_view sẽ được kích hoạt. 

Các sự kiện Google Analytics 4 không có Danh mục, Hành động và Nhãn. Ngoài ra, không giống như báo cáo Universal Analytics, báo cáo Google Analytics 4 không hiển thị Danh mục, Hành động và Nhãn. Do đó, bạn nên xem xét việc thu thập dữ liệu của mình về mô hình Google Analytics 4 thay vì chuyển cấu trúc sự kiện hiện có sang Google Analytics 4.

Lượt xem trang và lượt xem màn hình

Số lượt xem trang trong Universal Analytics sẽ được chuyển sang sự kiện page_view trong các tài sản Google Analytics 4. Sự kiện page_view sẽ được tự động kích hoạt bởi lệnh gtag config hoặc bởi thẻ Cấu hình Google Analytics 4 trong Trình quản lý thẻ của Google.

Một số thuộc tính lượt xem trang Universal Analytics có các thuộc tính tương đương trong Google Analytics 4, như hiển thị dưới đây:

Thuộc tính lượt xem trang trong Universal Analytics

Thuộc tính lượt xem trang trong Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Không có

page_referrer

 

Lượt xem màn hình của ứng dụng tương tự như lượt xem trang.  Trong tài sản Google Analytics 4, sự kiện screen_view được kích hoạt mỗi khi người dùng xem một màn hình. 

Vì thẻ Google hoạt động theo cách giống hệt nhau khi ghi lại các lượt xem trang, nên Tổng số lượt xem trang trên Universal Analytics và Google Analytics 4 khá sát nhau (thường chỉ chênh lệch vài điểm phần trăm). Tổng số lượt xem trang có sự chênh lệch thường là do Universal Analytics và Google Analytics 4 áp dụng các bộ lọc khác nhau.

Phiên hoạt động

Phiên hoạt động là một nhóm các hoạt động tương tác của người dùng với trang web của bạn diễn ra trong một khung thời gian nhất định.

Trong Universal Analytics, một phiên hoạt động có thể bao gồm nhiều lượt xem trang, sự kiện, lượt tương tác trên mạng xã hội và giao dịch thương mại điện tử. Phiên hoạt động thường được xác định là đã kết thúc sau một khoảng thời gian không hoạt động là 30 phút hoặc sau khi xảy ra một sự kiện đặt lại đủ điều kiện khác. 

Các chỉ số về phiên hoạt động Google Analytics 4 được lấy từ sự kiện session_start, một sự kiện được thu thập tự động. Thời lượng của một phiên hoạt động được tính dựa trên khoảng thời gian giữa sự kiện đầu tiên và sự kiện cuối cùng trong phiên hoạt động đó. Sự khác biệt này và các khác biệt khác có thể dẫn đến sự khác biệt về cách tính số phiên hoạt động giữa tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4. 

Cách tính số người dùng đang hoạt động

Hoạt động của người dùng được phát hiện tự động trong Google Analytics 4.  Ngược lại, Universal Analytics dựa trên phương pháp thủ công (kích hoạt sự kiện tương tác). Người dùng có thể khởi chạy ứng dụng và được coi là người dùng đang hoạt động trong Google Analytics 4, nhưng không được coi là người dùng đang hoạt động trong Universal Analytics. Điều này có thể dẫn đến số người dùng đang hoạt động cao hơn cho Google Analytics 4.

Cách tính số phiên hoạt động

Google Analytics 4 tính số phiên khác với Universal Analytics ở một số khía cạnh. Trong Universal Analytics, một chiến dịch mới sẽ bắt đầu một phiên hoạt động mới đối với tất cả hoạt động. Trong Google Analytics 4, một chiến dịch mới sẽ không bắt đầu một phiên hoạt động mới. Điều này có thể khiến tài sản Google Analytics 4 có số phiên hoạt động thấp hơn.

Lượt truy cập trễ cũng có thể là một yếu tố tạo nên sự khác biệt. Lượt truy cập trễ là lượt truy cập không được gửi ngay lập tức. Universal Analytics xử lý lượt truy cập nếu nhận được chúng trong vòng 4 giờ kể từ khi kết thúc ngày hôm trước. Google Analytics 4 xử lý sự kiện bị gửi trễ tới 72 giờ. Vì Google Analytics 4 xử lý các sự kiện trong một khoảng thời gian rộng hơn, nên bạn có thể thấy số phiên trong tài sản Google Analytics 4 cao hơn. Ngoài ra, số liệu được báo cáo trong vòng 72 giờ này cũng có thể khác biệt.

Ví dụ: một người dùng bị mất kết nối với dịch vụ trong khi duyệt trang web của bạn trên thiết bị di động và phải mất tới 48 giờ sau đó dịch vụ này mới được khôi phục. Google Analytics 4 sẽ xử lý lượt truy cập trễ này còn Universal Analytics thì không. Do đó, Google Analytics 4 tạo ra số lượng phiên hoạt động cao hơn.

Những sự kiện mà Google Analytics 4 đã ghi lại sẽ tự động được tải lên khi ứng dụng iOS chạy trong nền. Điều này không áp dụng với Universal Analytics. Do đó, các chỉ số liên quan đến iOS có thể cao hơn đáng kể trong báo cáo Google Analytics 4 của bạn.

Chỉ số/phương diện tuỳ chỉnh

Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh trong Universal Analytics được dùng để thêm thông tin vào dữ liệu đã thu thập. Trong Google Analytics 4, các thông số sự kiện phục vụ cho mục đích này. Hãy liên kết các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh như sau, theo phạm vi của chúng.

Phạm vi trong tài sản Universal Analytics

liên kết đến các yếu tố sau trong tài sản Google Analytics 4

Trong phạm vi lượt truy cập

Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện

Trong phạm vi người dùng 

Phương diện tuỳ chỉnh trong phạm vi người dùng 

Trong phạm vi phiên hoạt động 

Không có thuộc tính Google Analytics 4 tương đương

Trong phạm vi sản phẩm

Thông số thương mại điện tử 

Các sự kiện, thông số sự kiện và thuộc tính người dùng phải tuân thủ các giới hạn của tài sản Google Analytics 4.

Tạo nhóm nội dung

Trong Universal Analytics, tính năng tạo nhóm nội dung cho phép bạn nhóm nội dung vào một cấu trúc logic, sau đó xem và so sánh các chỉ số theo tên nhóm.  Ví dụ: Bạn có thể xem số lượt xem trang tổng hợp cho tất cả các trang trong một nhóm (chẳng hạn như "Nam/Áo sơ mi"), rồi xem chi tiết từng URL hoặc tiêu đề trang trong nhóm đó.

Tài sản Google Analytics 4 có một thông số sự kiện được xác định trước cho nhóm nội dung ("content_group" trong gtag.js hoặc "Nhóm nội dung" trong Trình quản lý thẻ của Google (GTM)). Thông số đó sẽ điền dữ liệu vào phương diện "Nhóm nội dung". Bạn có thể triển khai các phương diện nhóm nội dung Universal Analytics khác. Các phương diện đó sẽ hoạt động riêng biệt trong GA4 dưới dạng phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện.

User ID

User-ID trong Universal Analytics và Google Analytics 4 có mục đích tương tự trong việc cung cấp không gian nhận dạng để người dùng phân tích dữ liệu của họ. Về khía cạnh thu thập dữ liệu, bạn không cần thực hiện thay đổi cụ thể nào để liên kết các mã nhận dạng người dùng trong tài sản Universal Analytics với tài sản Google Analytics 4.

User-ID trong tài sản Google Analytics 4 hiển thị chế độ xem trên nhiều nền tảng và nhiều thiết bị về cách người dùng tương tác với ứng dụng hoặc trang web của bạn. Để sử dụng tính năng này, bạn phải tạo được các mã duy nhất và lâu dài của riêng mình, chỉ định mã một cách nhất quán cho người dùng và đưa mã vào dữ liệu mà bạn gửi cho Analytics. Analytics tạo một hành trình người dùng duy nhất dựa trên tất cả các dữ liệu gắn liền với cùng một mã nhận dạng người dùng. Không giống như Universal Analytics, tài sản Google Analytics 4 tích hợp sẵn tính năng User-ID cho tất cả báo cáo, bản phân tích và thông tin chi tiết, đồng thời không yêu cầu bạn phải có một chế độ xem báo cáo riêng cho tính năng User-ID.

Điều chỉnh giữa ứng dụng và web

Nếu bạn cần có một chế độ xem duy nhất về người dùng trên ứng dụng và web, hãy đảm bảo việc triển khai tính năng User-ID trên web nhất quán với việc triển khai tính năng User-ID trên ứng dụng. Hãy đảm bảo rằng:

 • Giá trị nhận dạng giống nhau được dùng để theo dõi người dùng trên ứng dụng và web.
 • Các giá trị được chuyển cho User-ID có cùng loại trên ứng dụng và web (ví dụ: chuỗi "555321" trên web so với số nguyên 555321 trên ứng dụng)

Client-ID

Client-ID là một chuỗi duy nhất, được tạo ngẫu nhiên dùng làm biệt danh để nhận dạng một phiên bản trình duyệt theo biệt danh. Chuỗi này được lưu trữ trong cookie của trình duyệt, do đó, các lượt truy cập tiếp theo vào cùng một trang web có thể được liên kết với cùng một người dùng.

Client-ID trong Universal Analytics và Google Analytics 4 có cùng ngữ nghĩa và phục vụ cùng một mục đích trong việc cung cấp giá trị nhận dạng người dùng được gán biệt danh. Giá trị nhận dạng tương đương cho ứng dụng trong tài sản Google Analytics 4 được gọi là Mã phiên bản ứng dụng.

Thông số (thuộc tính Google Analytics 4)

Trong thuộc tính Google Analytics 4, bạn có thể gửi thông số với từng sự kiện. Thông số là các thông tin bổ sung có thể nêu rõ thêm hành động mà người dùng đã thực hiện hoặc thêm ngữ cảnh vào sự kiện. Ví dụ: các thông số có thể được dùng để mô tả giá trị mua hàng hoặc cung cấp ngữ cảnh về vị trí, cách thức và lý do sự kiện được ghi lại.

Một số thông số (chẳng hạn như page_title) sẽ được gửi tự động. Ngoài các thông số được ghi lại tự động, bạn có thể đăng ký tối đa 25 thông số cho mỗi sự kiện. Đối với sự kiện kiểu trò chơi (chẳng hạn như level_up), bạn nên thêm các thông số như level_number, character_name, v.v. Hoặc đối với sự kiện kiểu nội dung (chẳng hạn như content_view), bạn nên thêm các thông số như article_id, article_title, author_name, author_id, v.v.

Thuộc tính người dùng (tài sản Google Analytics 4)

Thuộc tính người dùng là những thuộc tính mô tả các nhóm cơ sở người dùng, chẳng hạn như lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý. Analytics tự động ghi lại một số phương diện người dùng, vì vậy, bạn không cần phải đặt thuộc tính người dùng. 

Những chế độ cài đặt về việc thu thập dữ liệu mà bạn có thể di chuyển

Bạn có thể di chuyển từng chế độ cài đặt thu thập dữ liệu sau đây từ Universal Analytics sang Google Analytics 4 miễn là tính năng thu thập dữ liệu của tài sản Universal Analytics được triển khai trong gtag.js hoặc Trình quản lý thẻ của Google. 

Những chế độ cài đặt về việc thu thập dữ liệu không có chế độ cài đặt tương đương trong Google Analytics 4 

Tạo lô sự kiện cho các tài sản Google Analytics 4

Trong các tài sản Google Analytics 4, hầu hết các sự kiện đều được tạo lô ở phía máy khách. Tuy nhiên,

 • Các sự kiện chuyển đổi luôn được truyền đi ngay lập tức, mặc dù các sự kiện này có thể là một phần của lô sự kiện
 • Những vùng chứa được tải ở chế độ gỡ lỗi sẽ không bao giờ gửi các sự kiện theo lô để có thể sử dụng DebugView theo thời gian thực
 • Nếu còn bất kỳ sự kiện nào ở phía máy khách khi người dùng rời khỏi trang đó (ví dụ: bằng cách chuyển đến một trang khác), thì những sự kiện đó sẽ được gửi đi ngay lập tức
 • Trong những môi trường trình duyệt không hỗ trợ API sendBeacon, toàn bộ sự kiện sẽ được gửi đi ngay khi xuất hiện chứ không được gửi theo lô.

So sánh dữ liệu báo cáo trong tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4

Ngoài những khác biệt về mô hình dữ liệu được nêu trong bài viết này, chế độ cài đặt gắn thẻ và cấu hình của bạn có thể tạo ra các biến thể giữa dữ liệu tài sản Universal Analytics và Google Analytics 4. Khi so sánh dữ liệu tài sản Google Analytics 4 với dữ liệu tài sản Universal Analytics, hãy đảm bảo rằng:

 • Mã theo dõi (từ tài sản Universal Analytics) và mã thẻ (từ tài sản Google Analytics 4) đều thu thập dữ liệu từ cùng một trang web.
 • Cả hai thuộc tính đều có tính năng triển khai thẻ tương đương. Ví dụ: xem xét lại những điều cần lưu ý này khi sử dụng thẻ trang web đã kết nối.
 • Tất cả các thẻ đang kích hoạt thành công. Google Tag Assistant có thể giúp xác minh rằng thẻ của bạn đang hoạt động chính xác.
 • Tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4 của bạn sử dụng cùng múi giờ (Cài đặt tài sản > Múi giờ báo cáo).
 • Bạn so sánh chế độ xem chưa được lọc trong tài sản Universal Analytics với một luồng dữ liệu web duy nhất trong tài sản Google Analytics 4.
 • Cả tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4 đều thu thập dữ liệu trong ít nhất 30 phút để bạn có thể so sánh dữ liệu trong Báo cáo theo thời gian thực.

Với tất cả các điều kiện nêu trên, bạn có thể so sánh dữ liệu sau đây trong Báo cáo theo thời gian thực giữa tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4:

Báo cáo/chỉ số thuộc tính UA Chỉ số/báo cáo thuộc tính Google Analytics 4

Lượt xem trang

Thẻ Thời gian thực > Nội dung > Lượt xem trang

Số sự kiện (cho sự kiện page_view)

Thẻ Thời gian thực > Số sự kiện theo tên sự kiện

Số mục tiêu hoàn thành

Thời gian thực > Lượt chuyển đổi

Lượt chuyển đổi

Thẻ Lượt chuyển đổi theo tên sự kiện

(Nếu bạn đã bật sự kiện dưới dạng lượt chuyển đổi và sự kiện này liên kết tới một trong các mục tiêu hoàn thành của bạn, ví dụ: bạn đã tạo và bật sự kiện mở một trang cụ thể dưới dạng lượt chuyển đổi và sự kiện này liên kết tới một trong các mục tiêu đích đến của bạn.)

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính