Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Als u een Universal Analytics-property gebruikt, bekijkt u het gedeelte over Universal Analytics van dit Helpcentrum.

[GA4] Lifetime value van gebruiker

Gebruikersgedrag en lifetime value van een klant analyseren.

Met de techniek 'Lifetime value van gebruiker' kunt u zien hoe uw gebruikers zich gedragen gedurende hun tijd als klant van uw site of app. Met deze techniek kunt u specifieke inzichten opdoen, zoals:

 • Welke bron, campagne of welk medium gebruikers met de hoogste lifetime-opbrengst heeft opgeleverd, vergeleken met de opbrengst voor de geselecteerde maand.

 • Welke actieve campagnes gebruikers aantrekken die naar verwachting waardevoller zijn, met een grotere kans op aankopen en een kleinere kans op gebruikersverloop, zoals berekend door voorspellingsmodellen van Google Analytics.

 • Unieke inzichten in gebruikersgedrag, zoals wanneer uw maandelijks actieve gebruikers voor het laatst een product op uw site hebben gekocht of wanneer ze voor het laatst interactie met uw app hebben gehad.

Een 'Lifetime value van gebruiker'-verkenning maken

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Selecteer links Verkennen.
  1. De Werkruimte voor verkenningen wordt weergegeven.
 1. Klik bovenaan het scherm op Templategalerij en selecteer de template Levensduur gebruiker.

Lifetime-gegevens van gebruiker

Lifetime value-gegevens zijn beschikbaar voor gebruikers die na 15 augustus 2020 actief zijn geweest op uw site of in uw app. Voor deze gebruikers omvat het gegevensbereik bij de techniek 'Lifetime value van gebruiker' al hun gegevens vanaf het moment dat zij voor het eerst uw site of app bezochten. Een gebruiker die uw site voor het eerst heeft bezocht in december 2019, maar die voor het laatst actief was op 14 augustus 2020, wordt echter niet meegenomen. Als diezelfde gebruiker actief was op 16 augustus 2020, worden alle gegevens vanaf het afgelopen jaar meegenomen.

Met de techniek 'Lifetime value van gebruiker' worden verzamelde gegevens weergegeven voor gebruikers van uw site of app. Deze techniek kan voor elke gebruiker de volgende informatie weergeven:

 • Eerste interacties: gegevens van de eerste keer dat de gebruiker werd gemeten voor een property. Bijvoorbeeld de datum van hun eerste bezoek of aanschaf, of de campagne waarmee ze zijn verworven als gebruiker.
 • Meest recente interacties: gegevens van de laatste keer dat de gebruiker is gemeten voor een property. Bijvoorbeeld de datum van hun laatste activiteit of aankoop.
 • Lifetime-interacties: gegevens die zijn verzameld gedurende de lifetime van de gebruiker. Bijvoorbeeld hun lifetime-opbrengst of -engagement.
 • Voorspellende statistieken: gegevens die zijn gegenereerd via machine learning om gebruikersgedrag te voorspellen:
  • Kans op aankoop
  • Kans op in-app-aankoop
  • Kans op gebruikersverloop

Perioden in de lifetime value-verkenningen van gebruikers

Wanneer u een periode selecteert, laat de verkenning gebruikers zien die actief waren gedurende het geselecteerde tijdsbestek. Ook krijgt u informatie over de hele lifetime value van deze gebruikers, inclusief gegevens van vóór het begin van de opgegeven periode.

U kunt de einddatum in een lifetime value-verkenning van gebruikers niet wijzigen. Deze staat vast op Gisteren.

Lifetime value-verkenning en identiteit voor rapportage

Met de functie Gebruikers-ID heeft u voor Google Analytics 4-property's 2 manieren om gebruikers op verschillende platforms en apparaten te identificeren en hierover te rapporteren. De methode 'Identiteit voor rapportage' die door uw property wordt gebruikt, is als volgt van invloed op de lifetime-gegevens van gebruikers:

Op basis van gebruikers-ID, vervolgens op apparaatgegevens

Deze methode gebruikt de nauwkeurigere gebruikers-ID als deze wordt verzameld om een gebruiker te herkennen en alle gerelateerde gebeurtenissen in rapporten en verkenningen af te stemmen. Als er geen gebruikers-ID wordt verzameld, gebruikt Analytics een apparaat-ID (de client-ID in het geval van websites of de app-instantie-ID in het geval van apps) om vast te stellen wie een gebruiker is.

Als een bepaalde gebruiker zowel ingelogde als niet-ingelogde activiteit heeft gehad in de geselecteerde periode, gebruikt de verkenning alleen het gedeelte voor ingelogde activiteit van de lifetime-gegevens van de gebruiker. Dit geeft een nauwkeurigere afspiegeling van de gebruikersgegevens: het aantal gebruikers wordt niet gedupliceerd en statistieken zoals de gemiddelde lifetime value (LTV) zijn nauwkeuriger met het gebruik van gebruikers-ID's. Activiteit die plaatsvindt terwijl de gebruiker niet is ingelogd, wordt niet opgenomen in de verkenning.

Alleen op basis van apparaatgegevens

Deze methode gebruikt alleen de apparaat-ID (de Analytics-cookie voor websites of de instantie-ID van de app voor apps) om een gebruiker te identificeren en negeert eventuele gebruikers-ID's die zijn verzameld. Met deze methode worden lifetime-gegevens van gebruikers verzameld op apparaatniveau.

Voorbeeld

Stel dat een ingelogde gebruiker uw app vorig jaar meerdere keren bezocht en meerdere transacties heeft uitgevoerd ter waarde van in het totaal € 1000. Stel dat dezelfde gebruiker ook 4 transacties heeft uitgevoerd als gast (niet ingelogd), elk ter waarde van € 50, en dat elke transactie werd uitgevoerd op een ander apparaat. Stel ten slotte dat deze gebruiker, terwijl ze was ingelogd, uw app minstens 1 keer heeft bezocht binnen de periode die voor uw query is geselecteerd.

Hoe deze gebruiker wordt weergegeven in de lifetime value-verkenning van de gebruiker, is afhankelijk van de methode 'Identiteit voor rapportage' die wordt gebruikt:

Met Gebruikers-ID, Google-signalen, vervolgens op basis van apparaat: deze gebruiker wordt 1 keer geteld, met een opbrengst van € 1000. Alleen de gegevens van haar ingelogde activiteit zijn namelijk van toepassing op de verkenning. Haar gemiddelde lifetime-opbrengst is € 1000.

Alleen op basis van apparaat: deze gebruiker wordt 5 keer weergegeven: 1 keer met een opbrengst van € 1000 en 4 keer met een opbrengst van € 50. Haar gemiddelde lifetime-opbrengst is € 240.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false