[GA4] Đối tượng dự đoán

Giới thiệu về đối tượng dự đoán

Đối tượng dự đoán là đối tượng có ít nhất một điều kiện dựa trên chỉ số dự đoán. Ví dụ: bạn có thể tạo đối tượng "người dùng có khả năng sẽ mua hàng trong 7 ngày tới" bao gồm những người dùng có khả năng sẽ mua hàng trong 7 ngày tới.

Điều kiện tiên quyết

Tính sẵn sàng của đối tượng dự đoán phụ thuộc vào những chỉ số dự đoán cơ bản đủ điều kiện để sử dụng (tức là đáp ứng mọi điều kiện tiên quyết). Sau khi bạn xuất đối tượng dự đoán cho tài khoản sản phẩm được liên kết, những đối tượng đó sẽ không tích luỹ người dùng mới nếu tài sản không đủ điều kiện sử dụng chỉ số dự đoán và đối tượng dự đoán mới sẽ không được tạo.

Tạo đối tượng dự đoán

Sau khi tài sản của bạn đủ điều kiện sử dụng chỉ số dự đoán, bạn có thể dùng các mẫu đối tượng được đề xuất để tạo đối tượng riêng kèm theo điều kiện dựa trên các chỉ số dự đoán đó.

 1. Trong mục Hiển thị dữ liệu trên trang Quản trị viên, hãy nhấp vào Đối tượng.
 2. Nhấp vào Đối tượng mới.
  Cách tạo đối tượng dựa trên một đối tượng được đề xuất:
  1. Trong mục Đối tượng được đề xuất, hãy nhấp vào Dự đoán.
  2. Đối tượng dự đoán đề xuất đáp ứng các điều kiện về việc lập mô hình dự đoán sẽ được gắn nhãn "Sẵn sàng sử dụng". Hãy nhấp vào một trong các mẫu đã sẵn sàng để sử dụng.
  3. Sửa đổi mẫu theo nhu cầu của bạn bằng cách sử dụng trình tạo đối tượng.
  Cách tạo một đối tượng tuỳ chỉnh theo các điều kiện dựa trên chỉ số dự đoán:
  1. Tại Bước 4 của quy trình tạo đối tượng, hãy chọn một trong các chỉ số dự đoán.

Để chỉnh sửa một điều kiện dự đoán khi tạo đối tượng, hãy chọn một trong các kiểu cấu hình sau:

 • Có nhiều khả năng nhất… (bao gồm N% số người dùng có nhiều khả năng nhất)
 • Có ít khả năng nhất… (bao gồm N% số người dùng có ít khả năng nhất)
 • Tuỳ chỉnh (nhập phạm vi theo tỷ lệ phần trăm hoặc sử dụng thanh trượt ở bên phải để chọn phạm vi)

Nếu bạn đang sử dụng một phạm vi tuỳ chỉnh, thanh trượt sẽ cho bạn biết có bao nhiêu người dùng nằm trong phạm vi và khả năng những người dùng đó đáp ứng điều kiện dự đoán. Nếu sử dụng phạm vi lớn hơn, bạn có thể thấy có nhiều người dùng hơn nằm trong phạm vi đó, nhưng phần lớn những người dùng này có ít khả năng đáp ứng điều kiện.

Cấu hình dự đoán mặc định của xác suất rời bỏ: được đặt thành bách phân vị thứ 80 đến 100 của số người dùng (20% số người dùng có nhiều khả năng nhất).

 

Cấu hình dự đoán đã sửa đổi của xác suất rời bỏ: được đặt thành bách phân vị thứ 40 đến 100 của số người dùng (60% số người dùng có nhiều khả năng nhất).

Sử dụng đối tượng dự đoán

Trong các sản phẩm quảng cáo

Đối tượng dự đoán sẽ tự động được chia sẻ với mọi tài khoản quảng cáo mà bạn đã liên kết với tài sản của mình (ví dụ: Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360).

Dưới dạng đối tượng tái tiếp thị

Người dùng ở ngưỡng chuyển đổi sẽ dễ bị thuyết phục để hoàn tất các lượt chuyển đổi đó. Ví dụ: những người dùng đã tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc thêm mặt hàng vào giỏ hàng cho thấy các tín hiệu rõ ràng rằng họ đang sẵn sàng mua các sản phẩm đó. Analytics không dừng lại ở những tín hiệu đơn giản này mà còn sử dụng công nghệ học máy để tìm ra các quy luật hành vi sâu rộng dành riêng cho tài sản của bạn và cho thấy người dùng có khả năng sẽ chuyển đổi. Nội dung đầy thuyết phục tiếp theo của bạn thông qua chiến dịch tái tiếp thị được chuẩn bị kỹ lưỡng có thể trở thành cú hích cuối cùng mà họ cần để hoàn tất quy trình mua hàng.

Trong các chiến dịch tương tác lại

Mặc dù những người dùng có khả năng rời bỏ cho thấy mức độ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn ngày càng giảm, nhưng trước đó họ cũng đã tương tác với doanh nghiệp của bạn. Hãy tiếp cận lại những người dùng này bằng thông điệp gợi nhớ về giá trị mà bạn cung cấp liên quan đến giá, chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm hoặc các phương thức giao hàng và trả hàng thuận tiện. Nhắc người dùng về giá trị của họ đối với bạn thông qua các ưu đãi đặc biệt.

Đối tượng dự đoán được đề xuất

Đối tượng được đề xuất bao gồm những người dùng vượt quá ngưỡng cho các chỉ số dự đoán. Ví dụ: người dùng được thêm vào đối tượng "Người dùng có khả năng sẽ mua hàng trong 7 ngày tới" khi "Xác suất mua hàng > phân vị thứ 90". Giả sử nếu dữ liệu được mô hình hoá dựa trên 1.000 người dùng, thì phân vị thứ 90-100 sẽ tính cả 100 người dùng có xác suất mua hàng cao nhất (tức là 10% số người dùng có nhiều khả năng mua hàng nhất). Những người dùng có xác suất mua hàng lớn hơn hoặc bằng phân vị thứ 90 (tức là 100 người dùng có nhiều khả năng mua hàng nhất) sẽ được thêm vào đối tượng.

Nếu thêm các điều kiện khác vào đối tượng, bạn có thể giảm số lượng người dùng sẽ được đưa vào. Ví dụ: nếu thêm Độ tuổi hoặc Khu vực hay thêm một điều kiện dựa trên số lượng sự kiện, bạn có thể loại bỏ một số người dùng trong số 99 người lẽ ra sẽ được đưa vào.

Đối tượng Mô tả Cấu hình
Người mua hàng có khả năng sẽ rời bỏ trong 7 ngày tới Những người mua hàng có khả năng sẽ không truy cập vào tài sản của bạn trong 7 ngày tới.

Bao gồm:

(sự kiện)

in_app_purchase HOẶC purchase HOẶC ecommerce_purchase

HOẶC

(chỉ số)

LTV > 0

(chỉ số dự đoán)

Xác suất rời bỏ > Phân vị thứ 80

Người dùng có khả năng sẽ rời bỏ trong 7 ngày tới Những người dùng có khả năng sẽ không truy cập vào tài sản của bạn trong 7 ngày tới.

Bao gồm:

(chỉ số dự đoán)

Xác suất rời bỏ > Phân vị thứ 80

Người dùng có khả năng sẽ mua hàng trong 7 ngày tới Những người dùng có khả năng sẽ thực hiện giao dịch mua hàng trong 7 ngày tới.

Bao gồm:

(chỉ số dự đoán)

Xác suất mua hàng > Phân vị thứ 90

Người dùng có khả năng sẽ mua hàng lần đầu tiên trong 7 ngày tới Những người dùng có khả năng sẽ thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên trong 7 ngày tới.

Bao gồm:

(chỉ số dự đoán)

Xác suất mua hàng > Phân vị thứ 90

(chỉ số)

Giá trị vòng đời (LTV) = 0

Loại trừ:

(sự kiện)

in_app_purchase HOẶC purchase HOẶC ecommerce_purchase

Người dùng được dự đoán sẽ chi tiêu nhiều nhất trong 28 ngày tới Những người dùng được dự đoán sẽ mang lại doanh thu cao nhất trong 28 ngày tới.

Bao gồm:

(chỉ số dự đoán)

Doanh thu dự đoán > Phân vị thứ 95

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1078882188180634685
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256