[GA4] Prediktivní publika

Informace o prediktivních publicích

Prediktivní publikum je publikum s alespoň jednou podmínkou založenou na prediktivní metrice. Můžete například vytvořit publikum pro pravděpodobné 7denní nakupující, které zahrnuje uživatele, kteří v příštích sedmi dnech pravděpodobně nakoupí.

Podmínky

Dostupnost prediktivních publik závisí na tom, zda podkladové prediktivní metriky splňují všechny podmínky a jsou tak způsobilé k použití. Pokud jste exportovali prediktivní publika do propojených účtů služeb, nebudou tato publika shromažďovat nové uživatele, když daná služba přestane být pro prediktivní metriky způsobilá, a nové předpokládané dotazy se nebudou generovat.

Vytváření prediktivních publik

Když je vaše služba způsobilá pro předpovědi, můžete pomocí šablon navrhovaných publik vytvořit vlastní publika s podmínkami založenými na těchto předpovědích.

 1. Na stránce Administrátor v části Zobrazení dat klikněte na Publika.
 2. Klikněte na položku Nové publikum.
  Postup vytvoření publika na základě navrženého publika:
  1. V části Navrhované segmenty publika klikněte na Prediktivní.
  2. Navrhovaná prediktivní publika, které splňují požadavky na modelování předpovědí, jsou označena jako Připraveno k použití. Klikněte na jednu ze šablon, které jsou připraveny.
  3. Upravte šablonu podle svých potřeb pomocí nástroje pro vytváření segmentů publika.
  Postup vytvoření vlastního publika s podmínkami založenými na prediktivních metrikách:
  1. Začněte krokem 4 procesu vytváření publika a vyberte jednu z prediktivních metrik.

Pokud chcete při vytváření publika upravit prediktivní podmínku, vyberte jednu z možností konfigurace:

 • Nejpravděpodobněji… (zahrnuje nejlepších N % uživatelů)
 • Nejméně pravděpodobně… (zahrnuje nejhorších N % uživatelů)
 • Vlastní (zadejte procentuální rozsah nebo vyberte rozsah pomocí posuvníků vpravo)

Pokud používáte vlastní rozsah, uvidíte na posuvnících počet uživatelů a pravděpodobnost, že tito uživatelé splní předpokládanou podmínku. Větší rozsah znamená, že je zahrnuto více uživatelů, ale u větší části z nich je menší pravděpodobnost, že příslušnou podmínku splní.

Výchozí konfigurace předpovědi pro pravděpodobnost opuštění. Je nastavena tak, aby zahrnovala 80. až 100. percentil uživatelů (horních 20 % uživatelů).

 

Upravená konfigurace předpovědí pro pravděpodobnost opuštění. Je nastavena tak, aby zahrnovala 40. až 100. percentil uživatelů (horních 60 % uživatelů).

Používání prediktivních publik

Ve vašich inzertních službách

Prediktivní publika jsou automaticky sdílena se všemi inzertními účty, které jste propojili se svou službou (např. Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360).

Ve formě segmentů publika pro remarketing

Uživatele pohybující se na hranici konverze snáze přesvědčíte, aby konverzi dokončili. Pokud si návštěvník přečte podrobnosti o produktu nebo přidá položku do košíku, je to silný signál, že nákup zboží opravdu zvažuje. Služba Analytics nevyužívá jen tyto jednoduché signály a pomocí strojového učení hledá hloubkové vzorce chování, které jsou jedinečné pro vaši službu a ukazují, že u uživatele je vysoká pravděpodobnost konverze. Další působivé oslovení takových zájemců pomocí dobré remarketingové kampaně pro ně může být tím posledním impulsem, aby proces dokončili.

V kampaních zaměřených na opětovnou interakci

Uživatelé, u kterých je pravděpodobný odchod, sice signalizují zmenšující se zájem o vaši firmu, zároveň ale dříve prokázali, že o vás zájem mají. Oslovte je znovu a připomeňte jim hodnotu, kterou nabízíte, co se týče různorodosti, kvality a ceny vašich produktů nebo případné možnosti pohodlné dopravy a vrácení zboží. Nebo jim pomocí speciálních nabídek připomeňte, jakou hodnotu mají oni pro vás.

Navrhovaná prediktivní publika

Navrhovaná publika zahrnují uživatele, kteří překročí prahové hodnoty pro prediktivní metriky. Například do publika „Uživatelé, kteří pravděpodobně provedou nákup v příštích 7 dnech“ budou uživatelé zahrnuti, když Pravděpodobnost nákupu > 90. percentil. Pokud budou modelovaná data založena na 1 000 uživatelích, bude 90. až 100. percentil zahrnovat 100 uživatelů (horních 10 %) s největší pravděpodobností nákupu. Do publika budou zahrnuti uživatelé, kteří překročí nebo jsou na 90. percentilu (100 nejlepších uživatelů).

Pokud do publika přidáte další podmínky, můžete snížit počet uživatelů, kteří do něj budou zařazeni. Pokud například přidáte věk nebo region nebo podmínku založenou na počtu událostí, můžete tím vyřadit některé z 99 uživatelů, kteří by jinak byli součástí publika.

Publikum Popis Konfigurace
Nakupující, kteří pravděpodobně odejdou v příštích 7 dnech Nakupující, kteří pravděpodobně nenavštíví vaši službu v příštích 7 dnech.

Zahrnout:

(událost)

in_app_purchase NEBO purchase NEBO ecommerce_purchase

NEBO

(metrika)

LTV > 0

A

(prediktivní metrika)

Pravděpodobnost odchodu > 80. percentil

Uživatelé, kteří pravděpodobně odejdou v příštích 7 dnech Uživatelé, kteří pravděpodobně nenavštíví vaši službu v příštích 7 dnech.

Zahrnout:

(prediktivní metrika)

Pravděpodobnost odchodu > 80. percentil

Uživatelé, kteří pravděpodobně provedou nákup v příštích 7 dnech Uživatelé, kteří v příštích 7 dnech pravděpodobně nakoupí.

Zahrnout:

(prediktivní metrika)

Pravděpodobnost nákupu > 90. percentil

Uživatelé, kteří pravděpodobně provedou nákup v příštích 7 dnech Uživatelé, kteří v příštích 7 dnech pravděpodobně nakoupí.

Zahrnout:

(prediktivní metrika)

Pravděpodobnost nákupu > 90. percentil

A

(metrika)

LTV = 0

Vyloučit:

(událost)

in_app_purchase NEBO purchase NEBO ecommerce_purchase

Předpokládaná největší útrata za 28 dní Uživatelé, u kterých se předpokládají v příštích 28 dnech nejvyšší tržby.

Zahrnout:

(prediktivní metrika)

Odhadované tržby > 95. percentil

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka