[GA4] Báo cáo trò chơi

Phiên bản thử nghiệm của báo cáo trò chơi bao gồm các chỉ số mới dựa trên những sự kiện và chỉ số được theo dõi tự động có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn cũng như cách bạn đánh giá khách hàng trên toàn bộ phễu người dùng. Mục tiêu của chương trình báo cáo mới này là nhằm mang lại cho bạn nhiều thông tin chi tiết theo chỉ số hơn và khả năng báo cáo linh hoạt hơn.

Truy cập vào báo cáo trò chơi

Báo cáo trò chơi có sẵn trong thuộc tính Google Analytics 4 có:

  • Ít nhất một Luồng ứng dụng liên kết với ứng dụng trò chơi trong Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store
  • Cài đặt thuộc tính > Danh mục ngành được đặt thành Trò chơi.

Để mở chương trình này, hãy sử dụng trình đơn ở đầu ngăn bên trái:

 

Trang chủ mới sẽ mở ra cùng với các thẻ tóm tắt riêng về từng trò chơi. Danh sách các báo cáo trong ngăn bên trái cũng thay đổi để bao gồm 4 danh mục báo cáo Trò chơi: Chuyển đổi, Tỷ lệ giữ chân, Mức độ tương tác, Kiếm tiền.

 

Bạn có thể dùng trình đơn ở đầu ngăn bên trái để quay lại báo cáo Google Analytics 4 mặc định.

Trang chủ mới

Trang chủ này cho phép bạn xem các chỉ số chính từ mọi khía cạnh trong hành trình khách hàng để bạn nắm được thông tin tổng quan về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và những vị trí đang diễn ra các thay đổi. Các thẻ tóm tắt trên trang này liên kết với các báo cáo chuyển đổi, tỷ lệ giữ chân, mức độ tương tác và kiếm tiền từ người dùng để bạn có thông tin phân tích sâu hơn. Thông tin chi tiết được tích hợp để giúp bạn xác định các cơ hội chính nhằm thúc đẩy doanh nghiệp của mình phát triển.

Phân tích phễu người dùng

Các báo cáo này nhằm phản ánh phễu người chơi và cung cấp một nhóm thứ nguyên cũng như chỉ số theo tiêu chuẩn ngành, giúp bạn hiểu cách thu hút người dùng, cách khiến họ tiếp tục trở lại và doanh thu mà bạn tạo ra.

Chuyển đổi tập trung vào số lượng người dùng mới và phương thức chuyển đổi (ví dụ: phương tiện, nguồn, chiến dịch, mạng quảng cáo).

Tỷ lệ giữ chân theo dõi hiệu quả của việc bạn chuyển người dùng mới thành người dùng thường xuyên và tỷ lệ phần trăm người dùng tiếp tục quay lại (ví dụ: từ ngày 1 đến ngày 7, ngày 14 và ngày 28).

Mức độ tương tác đo lường hoạt động của người dùng theo số lượng sự kiện, khoảng thời gian người dùng chơi trò chơi và số lần người dùng bắt đầu chơi trò chơi (số phiên).

Kiếm tiền là tất cả thông tin về doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng, người mua và giao dịch: tổng số tiền bạn kiếm được, số tiền bạn kiếm được trên mỗi người dùng và giao dịch, cũng như mức độ mà người dùng trở thành người mua.

Hãy sử dụng các báo cáo này để biết bạn đang đạt được thành công ở đâu trong phễu người dùng và bạn có cơ hội cải thiện ở những mặt nào.

Các chỉ số mới

Báo cáo trò chơi giới thiệu các chỉ số mới, được tính toán tự động, chẳng hạn như Chuyển đổi người mua và Nhịp doanh thu, dựa trên Các chỉ báo hiệu suất chính được đề xuất của Google Play. Hãy xem phần Trò chơi trong Báo cáo, thứ nguyên và chỉ số.

Các tài nguyên liên quan

Giới thiệu về báo cáo Google Analytics 4

Báo cáo, thứ nguyên và chỉ số

Hướng dẫn thiết lập KPI cho các ứng dụng và trò chơi trên Google Play

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?