Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Rozšírené nastavenia na povolenie prispôsobenia reklám

Tento článok sa vzťahuje na Google Analytics 4 aj Universal Analytics.

Pomocou rozšírených nastavení na povolenie prispôsobenia reklám (v nastaveniach vlastníctva) môžete povoliť alebo zakázať prispôsobenie reklám pre používateľov pochádzajúcich z ľubovoľných alebo všetkých podporovaných krajín či štátov USA. Nastavenie nadobudne účinnosť pre údaje zhromaždené v budúcnosti a nebude sa uplatňovať spätne na údaje zhromaždené v minulosti. Zakázanie prispôsobenia reklám nemá vplyv na možnosť používať analytické údaje z daného vlastníctva na účely merania a prispôsobenia obsahu (napr. A/B testovanie v Optimalizácii alebo na platforme Firebase).

Ak zakážete prispôsobenie reklám pre určitý región, všetky udalosti zhromaždené z tejto oblasti budú označené ako nevhodné na použitie na prispôsobenie reklám (neprispôsobené reklamy). To znamená, že akékoľvek konverzie z týchto regiónov budú označené ako nevhodné na použitie na prispôsobenie reklám, aj keď boli exportované do prepojených reklamných účtov. Okrem toho nebude žiadny koncový používateľ pochádzajúci zo zakázanej oblasti pridaný do akýchkoľvek zoznamov, ktoré možno exportovať do vašich prepojených reklamných účtov, hoci už exportované zoznamy nebudú ovplyvnené.

Všetky udalosti zhromaždené pre dané vlastníctvo a všetky publiká na základe týchto údajov sú naďalej k dispozícii v službe Analytics na používanie v prehľadoch, pri analýze a tvorbe publika. Možno ich tiež exportovať do služieb nesúvisiacich s reklamou, ako sú Optimalizácia.

Toto nastavenie zostáva v platnosti, aj keď ste vykonali nasledujúcu konfiguráciu:

 • integrácie služby Analytics, ktoré uľahčujú importovanie alebo exportovanie publík a konverzií, s reklamnými a inými službami;
 • zahrnutie či vylúčenie udalostí a vlastností používateľov vzhľadom na prispôsobenie reklám;
 • identifikácia akejkoľvek konkrétnej udalosti ako neprispôsobených reklám, manuálne alebo na základe účinkov tohto ovládacieho prvku počas zhromažďovania;

Vylúčenie údajov vlastníctiev z používania pri prispôsobení reklám

Na správu týchto nastavení vlastníctva v službe Google Analytics potrebujete rolu redaktora.

Vo vlastníctve v službe Google Analytics 4

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Nastavenia údajov > Zhromažďovanie údajov.
 4. V sekcii Rozšírené nastavenia na povolenie prispôsobenia reklám rozbaľte panel.
 5. Kliknite na Nastavenia.
 6. Vypnite prepínač pre každý geografický región, ktorý chcete vylúčiť, a potom kliknite na Použiť.

Vo vlastníctve v službe Universal Analytics

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Informácie o sledovaní > Zhromažďovanie údajov.
 4. V sekcii Rozšírené nastavenia na povolenie prispôsobenia reklám rozbaľte panel.
 5. Kliknite na Nastavenia.
 6. Vypnite prepínač pre každý geografický región, ktorý chcete vylúčiť, a potom kliknite na Použiť.

Ak chcete povoliť používanie údajov vlastníctva na prispôsobenie reklám

Postupujte podľa uvedených pokynov, ale prepínač zapnite.

Ďalšie nastavenia prispôsobenia reklám

Ak chcete zakázať prispôsobenie reklám pre jednu udalosť alebo vlastnosť používateľa, nie pre všetky udalosti vo vlastníctve, môžete zvážiť ďalšie nastavenia:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false