Avanserte innstillinger for å tillate personlig tilpasning av annonser

Med de avanserte innstillingene for personlig tilpasning av annonser (i områdeinnstillingene) kan du slå av eller på personlig tilpasning av annonser for brukere som kommer fra støttede land (alle eller enkeltvis) og/eller amerikanske delstater (alle eller enkeltvis). Hvis du endrer innstillingene, har dette innvirkning på data som samles inn i tiden fremover. Innstillingene har ikke tilbakevirkende kraft. Hvis du slår av personlig tilpasning av annonser, kan du fortsatt bruke analysedata fra det aktuelle området til måling og personlig tilpasning av innhold (f.eks. A/B-testing i Optimize eller Firebase).

Hvis du slår av personlig tilpasning av annonser for et gitt område, merkes alle hendelser som samles inn fra disse stedene, som ikke kvalifisert for personlig tilpasning av annonser (det tillates mao. bare annonser som ikke er personlig tilpasset). Dette betyr at alle konverteringer fra disse regionene blir merket som ikke kvalifisert for personlig tilpasning av annonser, selv når de eksporteres til de tilknyttede annonsekontoene dine. I tillegg blir ikke eventuelle sluttbrukere som er hjemmehørende i områder der denne innstillingen er slått av, lagt til i lister som kan bli eksportert til de tilknyttede annonsekontoene dine. Dette gjelder selv om lister som allerede er eksportert, ikke blir påvirket av dette.

Du kan fortsatt bruke alle hendelser som samles inn for området, og eventuelle målgrupper som er basert på disse dataene, i rapporter i Analytics, i Analyse og i forbindelse med utarbeiding av målgrupper. De kan også eksporteres til produkter som ikke har noe med annonsering å gjøre, for eksempel Optimize.

Denne innstillingen beholder virkningskraft selv etter at du har gjort dette:

 • Du har etablert Analytics-integrasjoner som legger til rette for importering/eksportering av målgrupper og konverteringer med annonseringsprodukter og andre produkter.
 • Du har valgt å ta med eller ekskludere hendelser og brukeregenskaper med hensyn til personlig tilpasning av annonser.
 • Du har valgt å merke spesifikke hendelser som «annonser som ikke er personlig tilpasset», manuelt eller på andre måter enn via denne kontrollens virkeområde, under innsamling av data.

Sånn kan du forhindre at data fra områder kan brukes til personlig tilpasning av annonser

I app- og nettområder:

 1. Logg på Analytics.
 2. Klikk på Administrator.
 3. Klikk på Datainnstillinger > Datainnsamling i Område-kolonnen.
 4. Vis panelet under Avanserte innstillinger for å tillate personlig tilpasning av annonser.
 5. Klikk på Innstillinger.
 6. Slå av bryteren for hver geografiske region du vil ekskludere, og klikk så på Bruk.

I nettområder:

 1. Logg på Analytics.
 2. Klikk på Administrator.
 3. Klikk på Sporingsinformasjon > Datainnsamling i Område-kolonnen.
 4. Vis panelet under Avanserte innstillinger for å tillate personlig tilpasning av annonser.
 5. Klikk på Innstillinger.
 6. Slå av bryteren for hver geografiske region du vil ekskludere, og klikk så på Bruk.

Sånn kan du tillate at data fra områder kan brukes til personlig tilpasning av annonser

Følg veiledningen ovenfor, men slå på bryteren.

Andre kontroller for personlig tilpasning av annonser

Hvis du vil slå av personlig tilpasning av annonser for en enkelthendelse eller én enkelt brukeregenskap i stedet for alle hendelsene i et område, kan du vurdere å bruke andre kontroller:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt