החרגה של מאפייני משתמש ואירועים ספציפיים מהתאמה אישית של מודעות

התכונה הזאת זמינה רק בנכסים של Google Analytics for Firebase ובנכסי אפליקציה + אתר של Analytics.

אתם יכולים לסמן למערכת לא להשתמש באירועים ובמאפייני משתמש מסוימים להתאמה אישית של מודעות. הנתונים שיוחרגו באופן הזה ישמשו לצורכי מדידה בלבד.

אם תחריגו אירוע או מאפיין משתמש מסוים מההתאמה האישית של המודעות, המערכת לא תוכל לייצא קהלים שמסתמכים על הנתונים האלה ל-Analytics ולמוצרי פרסום אחרים של Google (למשל, Google Ads‏, Display & Video 360 או Search Ads 360‏). כמו כן היא לא תוכל לייצא קהלים שהקהלים המרכיבים אותם מבוססים על נתונים שהוחרגו.

אירועים ומאפייני משתמש שהוחרגו – וגם הקהלים הכוללים את האירועים ואת מאפייני המשתמש האלה – נשארים זמינים ב-Analytics. אפשר להשתמש בהם בדוחות, בניתוחים וביצירת קהלים, או לייצא אותם למוצרים שאינם מוצרי פרסום, כגון Optimize ו-BigQuery.

כדי להחריג אירוע או מאפיין משתמש מסוים מההתאמה האישית של המודעות:

  1. בחלונית הימנית, לוחצים על כל האירועים או על מאפייני משתמש.
  2. בשורה של האירוע או מאפיין המשתמש שרוצים להחריג, לוחצים על עוד.
  3. לוחצים על סימון כ'ללא מודעות בהתאמה אישית'.

אם רוצים לכלול מחדש אירוע או מאפיין משתמש:

  1. בחלונית הימנית, לוחצים על כל האירועים או על מאפייני משתמש.
  2. בשורה של האירוע או מאפיין המשתמש שרוצים לכלול, לוחצים על עוד.
  3. לוחצים על ביטול הסימון כ'ללא מודעות בהתאמה אישית'.

כשמסמנים למערכת להחריג אירוע או מאפיין משתמש מסוים מההתאמה האישית של המודעות, הסימון הזה לא משפיע על הנתונים שכבר ייצאתם ל-Google Ads או ל-Display & Video 360. כדי להגדיר איך המערכת תבצע התאמה אישית של מודעות בעזרת נתונים של אירועים ומאפייני משתמש שכבר ייצאתם, אתם צריכים להיכנס לחשבון שלכם ב-Google Ads או ב-DV360.

מדדים שנגזרים מאירועים שהוחרגו מההתאמה האישית של המודעות (למשל, ערך חיי המשתמש) אינם מוחרגים באופן אוטומטי מההתאמה האישית של המודעות. לכן צריך להיכנס לחשבון Google Ads או Display & Video 360 כדי להגדיר איך המערכת תשתמש במדדים הנגזרים האלה בהתאמה האישית של המודעות.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?