คําขอลบข้อมูล (Universal Analytics)

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขจึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้

หากต้องการลบข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ Analytics ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณจะใช้ฟีเจอร์คำขอลบข้อมูลเพื่อส่งคำขอให้นำข้อมูลดังกล่าวออกได้

โดยมีคำขอที่ทำงานอยู่ (รอดำเนินการ) ได้สูงสุด 250 รายการต่อพร็อพเพอร์ตี้

รายการคำขอล่าสุดสำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้จะปรากฎในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ > คำขอลบข้อมูล

 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่พร็อพเพอร์ตี้ที่เกี่ยวข้อง
 3. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกคำขอลบข้อมูล

  ตารางจะแสดงรายการคำขอล่าสุด
 4. หากต้องการส่งคำขอใหม่ ให้คลิกสร้างคำขอลบข้อมูล
 5. เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

  โปรดทราบว่ากระบวนการลบจะใช้เขตเวลา UTC แทนเขตเวลาของบัญชี คุณจึงต้องปรับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อให้แน่ใจว่าระบุข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการลบ
 6. เลือกช่องข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการลบ

  คุณเลือกทั้งหมดเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดของพร็อพเพอร์ตี้ หรือเลือกช่องอย่างน้อย 1 ช่อง (เช่น URL*, ชื่อหน้าเว็บ, หมวดหมู่เหตุการณ์) ก็ได้

  เนื่องจากวิธีที่ Analytics ใช้รวบรวมข้อมูลทำให้คุณอาจเห็นข้อมูลที่ลบไปแล้ว 3 วันก่อนและ/หรือหลังจากวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่คุณเลือก

  *เมื่อเลือก URL คุณจะต้องรวมมิติข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้

  • หน้าปลายทาง
  • หน้าที่ออก
  • หน้า Landing Page
  • หน้า
  • เส้นทางหน้าเว็บระดับที่ 1-4
  • เส้นทางหน้าเว็บก่อนหน้า
  • หน้าปลายทางของการค้นหา
  • หน้าที่ 2
  • หน้าเริ่มต้น
 7. คลิกส่ง

ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้แก้ไขจะได้รับแจ้งทางอีเมลเกี่ยวกับคําขอ โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน 7 วันนับตั้งแต่เวลาที่คุณส่งคำขอก่อนที่การลบจะเริ่มขึ้น ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน ผู้ดูแลระบบอาจยกเลิกคำขอได้

ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้แก้ไขยังจะได้รับแจ้งเมื่อการลบข้อมูลเริ่มต้นขึ้น และอีกครั้งเมื่อการลบเสร็จสิ้น เมื่อเริ่มการลบข้อมูลแล้ว คุณจะไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกคำขออีกต่อไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
69256
false
false