Заявки за изтриване на данни (Universal Analytics)

Необходимо Ви е разрешение за редактиране, за да използвате тази функция.

Ако трябва да изтривате данни от сървърите на Анализ поради каквато и да е причина, можете да използвате функцията „Заявки за изтриване на данни“, за да изпратите искане за премахването им.

Можете да имате до 250 активни (изчакващи) заявки на собственост.

За всяка собственост се вижда списък с най-скорошните заявки в графата „Собственост“ > „Заявки за изтриване на данни“.

 

 1. Влезте в профила си в Google Анализ..
 2. Кликнете върху Администриране и отворете съответната собственост.
 3. В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Заявки за изтриване на данни.

  В таблицата са посочени най-скорошните Ви заявки.
 4. За да изпратите нова заявка, кликнете върху Създаване на заявка за изтриване на данни.
 5. Изберете начална и крайна дата.

  Имайте предвид, че в процеса на изтриване се използва времето по UTC, а не часовата зона на профила Ви, ето защо трябва да коригирате началната и крайната си дата, за да идентифицирате всички данни, които искате да изтриете.
 6. Изберете конкретните полета с данни, които искате да изтриете.

  Можете да изберете Всички , за да изтриете всички данни за собствеността, или да изберете едно или няколко отделни полета (напр. „URL адрес“, „Заглавие на страницата“, „Категория на събитието“).
   
  Поради начина, по който Анализ обобщава данни, можете да видите изтрити данни до 3 дни преди и/или след избраната от Вас начална и крайна дата.
 7. Кликнете върху Изпращане.

Потребителите с разрешение за редактиране (администраторите) получават известие за заявката по имейл. Преди да започне изтриването, има седемдневен гратисен период, започващ от момента на изпращане на заявката. По време на този период всеки администратор може да анулира заявката.

Потребителите с разрешение за редактиране също получават известие, когато изтриването започне, както и когато завърши. След като изтриването на данни започне, не можете да анулирате заявката.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?