[GA4] Štatistiky v službe Analytics

Spravodajstvo Analytics predstavuje skupinu funkcií, ktoré používajú strojové učenie a vami konfigurované podmienky, aby vám pomohli pochopiť vaše údaje a na základe toho vykonať príslušné kroky.

Poskytuje dva typy štatistík:

 • Automatické štatistiky: Spravodajstvo Analytics zisťuje nezvyčajné zmeny alebo nové trendy vo vašich údajoch a automaticky vás na ne upozorňuje na informačnom paneli Štatistiky platformy Analytics.
 • Vlastné štatistiky: podmienky detekcie zmien údajov, ktoré sú pre vás dôležité, určujete vy sami. Po splnení podmienok sa na informačnom paneli Štatistiky zobrazia štatistické údaje, pričom máte možnosť dostávať aj e‑mailové upozornenia. Na jedno vlastníctvo môžete vytvoriť až 50 vlastných štatistík.

Artificial Intelligence capabilities in Google Analytics

Zobrazenie štatistík v službe Analytics

Na domovskej stránke služby Analytics sa posuňte nadol do sekcie Štatistiky:

 

V reporte prehľadu stavu reklamy nájdite kartu Štatistiky:

 

V reporte prehľadu reportov nájdite kartu Štatistiky:

Ak si chcete zobraziť úplný zoznam štatistík, spravovať ich alebo vytvoriť nové vlastné štatistiky, kliknite na Zobraziť všetky štatistiky.

 

Panel Štatistiky zobrazuje najnovšie automatické a vlastné štatistiky vášho vlastníctva. Informačný panel sa obnovuje v reálnom čase pri spúšťaní nových štatistík a vtedy, keď Analytics zistí zaujímavé štatistiky.

Kliknutím na jednotlivé karty zobrazíte všetky podrobnosti.

Kliknutím na Načítať viac zobrazíte staršie štatistiky. Štatistiky sa uchovávajú jeden rok po vytvorení.

Pri každej vašej interakcii s nejakou štatistikou sa Spravodajstvo Analytics učí, ktoré štatistiky vás zaujímajú najviac, a podľa toho hodnotí nové štatistiky.

Vytvorenie vlastných štatistík

Môžete si vytvoriť vlastné skupiny pravidiel generovania štatistík.

 1. Na karte Štatistiky kliknite na Zobraziť všetky štatistiky.
 2. Kliknite na Vytvoriť.
 3. Ak chcete použiť niektorú z navrhovaných vlastných štatistík:
  • Začiarknite políčko pre každú štatistiku, ktorú chcete vytvoriť, a kliknite na Vytvoriť vybrané.
  • Ak chcete použiť návrh ako šablónu, kliknite na Skontrolovať a vytvoriť na riadku danej štatistiky. Podľa potreby upravte podmienku štatistiky podľa pokynov od 5. kroku a potom kliknite na Vytvoriť.
 4. Ak chcete vytvoriť vlastnú štatistiku, v sekcii Začať od základov kliknite na Vytvoriť novú.
 5. Nastavte podmienku generovania štatistiky.
  • Frekvencia vyhodnocovania: vyberte, ako často sa na základe vytvorenej podmienky majú údaje vyhodnocovať: každú hodinu, denne, týždenne, mesačne. Hodinové vyhodnocovanie je dostupné iba pre údaje z webu.
  • Vybraný segment: predvolený segment je Všetci používatelia. Kliknutím na Zmeniť vyberiete ďalšie dimenzie a hodnoty dimenzií. Môžete určiť aj to, či chcete segment zahrnúť alebo vylúčiť.
  • Metrika: výberom metriky, podmienky a hodnoty nastavte limit, ktorý spustí štatistiku. Príklad: Aktívni používatelia (30 dní) – % pokles o viac ako – 20.
   Ak v danej podmienke vyberiete možnosť Má anomáliu, potom to, kedy je zmena metriky anomálna, určí Analytics a hodnotu nemusíte zadávať.
 6. Zadajte názov štatistiky.
 7. Spravujte upozornenia. Predvolene sa všetkým používateľom vlastníctva zobrazujú všetky spustené vlastné štatistiky na informačnom paneli Štatistiky. Ak chcú niektorí používatelia dostávať upozornenia e‑mailom, zadajte ich e‑mailové adresy.
 8. Vpravo hore kliknite na Vytvoriť.

Hodinové vlastné štatistiky udalostí aplikácie momentálne nie sú k dispozícii

Analytics zvyčajne prijíma udalosti aplikácie s určitým oneskorením, a to z rôznych dôvodov vrátane používania aplikácií v režime offline. Oneskorenie zberu údajov o udalostiach aplikácie by malo za následok nepresné vyhodnocovanie vlastnej štatistiky, čo by viedlo k chybným upozorneniam. Z tohto dôvodu hodinové vlastné štatistiky udalostí aplikácie momentálne nie sú dostupné. Ak máte záujem o hodinové vlastné štatistiky udalostí aplikácie, vyplňte tento formulár.

Správa vlastných štatistík

V prípade každej vlastnej štatistiky môžete zapnúť alebo vypnúť e‑mailové upozornenie pre používateľov vlastníctva. Štatistiku môžete aj odstrániť.

 1. Na karte Štatistiky kliknite na Zobraziť všetky štatistiky.
 2. Kliknutím na Spravovať otvoríte zoznam vlastných štatistík pre dané vlastníctvo.
 3. Prepínač E‑mailové upozornenia nastavte na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
 4. Ak chcete štatistiku odstrániť, kliknite na Viac > Odstrániť.

Povolenia

Ak chcete vytvárať, upravovať alebo zdieľať štatistiky, musíte mať rolu analytika alebo redaktora.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
14877541689119307208
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256