Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Als u een Universal Analytics-property gebruikt, bekijkt u het gedeelte over Universal Analytics van dit Helpcentrum.

[GA4] Gegevensverschillen tussen rapporten en verkenningen

Waarom uw gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van waar u ze bekijkt.

Rapporten en verkenningen bieden beide actiegerichte inzichten in uw web- en app-gegevens. Meestal ziet u in beide onderdelen dezelfde gegevens. Er kunnen echter verschillen optreden in de gegevens die per onderdeel worden weergegeven. Deze verschillen zijn te verwachten en worden hieronder toegelicht.

Dit artikel bevat het volgende:

Rapporten en verkenningen ondersteunen verschillende velden

Rapporten en verkenningen zijn zo ontworpen dat ze verschillende weergaven van uw gegevens bieden en in verschillende mate van gedetailleerdheid. Sommige dimensies en statistische gegevens die beschikbaar zijn in rapporten, worden bijvoorbeeld niet ondersteund in verkenningen. Wanneer u een rapport in verkenningen opent dat niet-ondersteunde velden bevat, worden deze velden uit de verkenning verwijderd. Als in het rapport een visualisatie wordt weergegeven op basis van de niet-ondersteunde velden (bijvoorbeeld een lijndiagram met niet-ondersteunde statistische gegevens), wordt die visualisatie niet weergegeven in de resulterende verkenning.

Verschillen tussen segmenten en vergelijkingen

Vergelijkingen in rapporten kunnen gebruikmaken van velden die niet worden ondersteund in verkenningen. Vergelijkingen in een rapport dat u opent in verkenningen, worden geconverteerd naar segmenten. Niet-ondersteunde statistische gegevens of dimensies in de vergelijking worden niet opgenomen in het resulterende segment in verkenningen. Hierdoor kunnen de gegevens veranderen die zijn opgenomen in of uitgesloten van het segment.

Verschillen in attributiemodellen

Verkenningen ondersteunt momenteel alleen het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen. Als in uw rapport een van de andere modellen wordt gebruikt, wordt in plaats daarvan het model Laatste klik voor meerdere kanalen toegepast. Meer informatie over Firebase-conversies en attributiemodellen.

Datumverschillen

Perioden in verkenningen zijn beperkt tot de instellingen voor de bewaring van gegevens van uw property. Als u een rapport maakt met een periode buiten de instellingen voor de bewaring van gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau en dit rapport vervolgens opent in verkenningen, worden gegevens van vóór die periode niet opgenomen.

Verschillen in steekproeven

Rapporten die de geaggregeerde gegevenstabellen gebruiken, zijn altijd gebaseerd op 100% van de beschikbare gegevens. Verkenningen daarentegen kan gegevensbemonstering toepassen wanneer gebruikers- en gebeurtenisgegevens worden opgevraagd indien de grootte van de query groter is dan uw quotum. Voor gebruikers van het gratis Google Analytics-product is het totale gegevensquotum 10 miljoen gebeurtenissen.

Plaats de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek van de verkenning op het schildicoon om de huidige steekproefgrootte te bekijken.

Wanneer u met de steekproefgegevens werkt, kan de verhouding tussen de grootte van de totale populatie en de steekproefgrootte van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de resultaten van uw query. Over het algemeen geldt: hoe groter de steekproefgrootte (als percentage van de populatie), hoe hoger de nauwkeurigheid van uw resultaten.

Probeer de populatie aan te passen als de steekproefgrootte voor een verkenning te klein is. Als u bijvoorbeeld de periode van de verkenning verkort, kan de grootte van de populatie waarop de steekproeven worden toegepast, worden verkleind, wat resulteert in een hogere nauwkeurigheid.

Verschillen in verwerkingstijd

De gegevens in Analytics zijn afkomstig van een aantal verschillende systemen en kunnen op verschillende tijdstippen worden verwerkt. Het kan gebeuren dat u enigszins afwijkende resultaten ziet wanneer u query's uitvoert in de afgelopen 48 uur, vanwege verschillen in verwerkingstijd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false