En definisjon av tillatelser

Med tillatelser menes retten til å utføre administrative oppgaver og konfigurasjonsoppgaver, opprette og dele elementer og lese og bruke rapportdata.

Det finnes fire tillatelser:

  • tillatelse til å administrer brukere
  • redigeringstilgang
  • samarbeidstillatelse
  • lese- og analysetillatelse

Hver tillatelse kan gis på konto- eller områdenivå.

Brukertillatelser
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?