Segmentoverlapping [GA4]

Med denne utforskningsteknikken får du visuelle fremstillinger av forholdet mellom flere brukersegmenter.

Segmentoverlapping
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?